Polisadministratie


1. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
Inhoud Nieuwe website UWV voor werkgevers Impuls vakmanschap Polisadministratie Training over solliciteren via social media Voorziening hulpmiddelen Doelgroepregister Jaarverslag 2014 Vakantiegeld ...

2. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... Het recht op vrijstelling wordt door DUO beoordeeld op basis van de beschikbare gegevens uit de polisadministratie waarin de verloonde uren zijn opgenomen. (Bron: Schulinck, dec. 2018) Cijfers ...

3. Bezuinigingen   21 maart 2018
8 februari 2020  |  ,
... een werknemer loon heeft ontvangen. Dit komt overeen met het begrip verloonde arbeidsuren in de polisadministratie. Ook een uur waarover een werknemer recht heeft op inkomen uit arbeid, zal ...

4. Jaarloonuitvraag   30 november 2016
30 april 2017  |  , ,
... is destijds in 2006 ingevoerd. Redenen waren toen problemen met de gegevensleveringen uit de polisadministratie voor de belasting- en premieheffing en de toeslagen. Met ingang van 1 januari ...

5. Kinderopvang (inleiding)   20 maart 2009
5 augustus 2021  |  , , ,
... Voor de continue screening in de kinderopvang baseert de overheid zich onder meer op de polisadministratie van UWV. UWV verzamelt deze gegevens van werknemers, omdat u als werkgever ...

6. Leeftijdsbeloning (WML)   15 juni 2015
2 november 2019  |  , ,
... 2019 een beschikking. Dit gebeurt op basis van de loonaangiften, zoals deze op 1 mei 2019 in de polisadministratie staan. Uiterlijk 12 september 2019 wordt de compensatie uitbetaald. (Bron: ...

7. Loon- en inkomstenbelasting   20 maart 2009
19 december 2023  |  , , , , , , , , ,
... toeslagen en belasting vallen Uitstel betaling loonbelasting loopt uiterlijk 1 januari 2021 af Polisadministratie Besluit Inkomstenverhouding (IKV) Invoering definitie IKV uitgesteld tot 2027 ...

8. Loonbeslag   20 maart 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... De regeling beslagvrije voet wijzigt in verband met de wijziging van twee gegevensvelden in de Polisadministratie en het model mededeling beslagvrije voet. De velden ‘opbouw van ...

9. Maatregelen Kabinet   15 juni 2020
15 maart 2022  |  , , , , , , , , ,
... voor werkgeverskosten. Dit komt omdat het systeem waarin de loongegevens worden doorgegeven, de polisadministratie, is gewijzigd per 1 januari. De berekening van de NOW is daaraan aangepast om ...

10. Migranten uit diverse EU-landen   27 februari 2013
14 februari 2024  |  , , , ,
... heeft zich bij het maken van deze monitor gebaseerd op alle migranten die bij gemeenten of in de polisadministratie van het UWV geregistreerd staan. Het gaat dus om migranten die hier wonen ...

11. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015   11 november 2014
30 april 2017  |  , , , ,
... 8 is onder de kop 'Verkeerde begindatum inkomstenverhouding bij uitzendkrachten' de zin over de polisadministratie gewijzigd. In punt 10 is het volgende gewijzigd: In de 2e alinea is 'maar ...

12. Organisatie   21 maart 2018
6 januari 2020  |  ,
... werk blijven of komen. Zie voor meer informatie de site van het UWV. UWV is verder houder van de polisadministratie, een van de basisregistraties van de Nederlandse overheid. UWV beoordeelt of ...

13. Organisatie   20 februari 2018
7 november 2020  |  ,
... 2005 was de UWV hiervoor nog verantwoordelijk. De gecombineerde loonaangifte komen terecht in de 'polisadministratie', die door het UWV en de Belastingdienst wordt gebruikt voor het vaststellen ...

14. Premiekorting en premievrijstelling oudere werknemers   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , ,
... aan werkgevers uitbetaalt. UWV kan dit voordeel berekenen op basis van gegevens uit de polisadministratie. Dit systeem zou ook meteen de administratieve lasten voor werkgevers ...

15. Quotumregeling   7 oktober 2014
17 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... uur per kalenderjaar (31,1 uur per week) per werknemer maal 25 werknemers). Aan de hand van de polisadministratie bepaalt het UWV achteraf of de werkgever dit aantal verloonde uren heeft ...

16. ZZP-er (inleiding)   4 mei 2012
1 juni 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... nieuwe rubrieken per 1 januari 2022 vervallen twee andere rubrieken in de loonaangifte en in de polisadministratie. Het betreft: 'opgebouwde recht extra periode salaris' en 'extra periode ...

17. Als je weinig verdient kun je geen ondernemer zijn en ben je werknemer   6 oktober 2023
6 oktober 2023  | HR-kiosk & De Telegraaf  | Andries Bongers  | , , , , , , , , ,
... die tot dan aan het UWV werden gedaan. Samen beheren het UWV en Belastingdienst de zogenaamde polisadministratie. Dit laatste gaat redelijk goed. De controle op de verzekeringsplicht werd ...

18. De Wet Tegemoetkoming Loondomein (WTL) een nieuw wangedrocht?   2 januari 2016
12 januari 2016  | Andries Bongers  | , ,
... van het minimum loon. Kan het UWV dit onderscheid maken? Kan het UWV deze informatie uit de Polisadministratie halen? Want voor het berekenen van het dagloon tellen deze emolumenten vaak ...

19. Efficiënter gebruik loonaangifteketen mogelijk   15 augustus 2019
19 augustus 2019  | UWV  | Fred Barkhuis  | , , ,
... deelnemers aan pensioenregelingen periodiek op één plek opgehaald. Een data-koppeling met de UWV-Polisadministratie biedt daarom gemak voor werkgevers en verlaagt de beheerkosten van ...

20. Jarenlang wegkijken   25 april 2023
18 februari 2023  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | , , ,
... een nieuwe wet DBA gelijk aan de oude voor zich uit, zoals vele problemen die dit land telt. Polisadministratie In 2004 besloot de Tweede Kamer om de controle en dataverkeer m.b.t. ...

21. Kan een nabetaling gekort worden op de WIA-uitkering?   11 mei 2023
19 april 2022  | , , , , , ,
... in de dagloonberekening. Voor de dagloonberekening past men zeer rigide de gegevens uit de “Polisadministratie” toe en gaat het dagloon dus niet veranderen. Uw zienswijze dat er geen ...

22. Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud, maar nog veel vragen. Wie weet de antwoorden?   19 maart 2020
29 maart 2020  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | , , , , , , , , , , , , , ,
... verdienen dan de “loongrens”. Wat is de definitie van loon? Wat telt wel en niet mee. Is de “polisadministratie” leidend? Hoe wordt de omzetdaling vastgesteld? A. De gemiddelde omzet van 3 ...

23. Regeling beslagvrije voet wijzigt: nieuwe velden arbeidsvoorwaardenbedrag   30 november 2021
30 november 2021  | Salaris Vanmorgen  | Andries Bongers  | , , ,
De regeling beslagvrije voet wijzigt in verband met de wijziging van twee gegevensvelden in de Polisadministratie en het model mededeling beslagvrije voet. De velden ‘opbouw van ...


23 items