Regelingen


1. Kindregelingen   20 maart 2009
21 mei 2021  |  ,

2. Subsidieregelingen   6 januari 2016
3 juni 2024  |  , , , ,
... projecten werkloosheid 100 miljoen euro voor verantwoord ondernemen Bedrijven laten geld sociale regelingen liggen Subsidie aanvragen bij ernstige scholingsbelemmeringen Integratie Research- en ...

3. Subsidieregelingen   12 maart 2010
23 maart 2017  |  ,
Zie Werkgeverslasten / Subsidieregelingen

4. Wetten, verdragen, regelingen, besluiten et cetera   3 mei 2014
21 november 2017  |  , ,
... en verordeningen Sites Er zijn diverse sites waar de letterlijke teksten van wetten, verdragen, regelingen, besluiten, beleidsregels et cetera te vinden zijn, onder meer: wetten.overheid.nl ...

5. Quick scan personeelsregelingen   16 mei 2017

Quick scan over alle Personeelsregelingen Bij veel bedrijven bestaat de “Personeelsgids” uit losse documenten, die al jaren niet meer zijn bijgehouden en al helemaal niet zijn afgestemd op de ...

6. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidieregelingen   20 maart 2009
3 juni 2017  |  ,
Rubriek Werkgeverslasten omvat in alfabetische volgorde een aantal subrubrieken. Zie onder, klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen.

7. Inkomensafhankelijke inhoudingen, uitkeringen en regelingen   14 januari 2012
15 juli 2018  |  , , , ,
Opsomming Korting vanwege inkomen In vele wetten, regelingen e.d. worden mensen met een hoger inkomen en/of vermogen gekort. Behalve dat rijkere personen meer belasting betalen, zijn er nog vele ...

8. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... 2018 luidde of artikel 39e Wet LB 1964 zoals dat op 31 december 2018 luidde. M.a.w. van de lopende regelingen zal de looptijd niet worden verkort. Het overgangsrecht werkt hierbij ook door naar de ...

9. 30%-vergoedingsregeling   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , , ,
... van de 30%-regeling. De toepassing van de regeling is ingewikkeld en kent diverse overgangsregelingen. Naslag Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek ...

10. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... en Holland Colours. Welke ondernemingen? In Nederland leeft vaak de veronderstelling dat optieregelingen alleen kunnen voorkomen bij beursgenoteerde ondernemingen. Dit is niet waar, elk ...

11. Aanpassing aan werkkostenregeling (pensioen)   26 november 2015
14 december 2019  |  ,
... inzake het Sociaal Akkoord 2004. Ook is een tijdelijke goedkeuring opgenomen voor pensioenregelingen met recht op pensioen vanaf het begin van de maand waarin de pensioengerechtigde ...

12. Aanvulling AOW   7 februari 2020
24 februari 2020  |  , ,
Inhoud Inleiding Ouderen in problemen door niet-gebruik ouderdomsregelingen Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen moet eenvoudiger Inleiding Bijstand vult onvolledige AOW aan Als u geen ...

13. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... Een werkgever die mensen met een arbeidsbeperking in dienst heeft, kan van een aantal financiële regelingen gebruik maken. Zoals loonkostensubsidie en loondispensatie. Zo moedigt de overheid ...

14. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... een nieuwe werknemer aanneemt. Voor sommige nieuwe werknemers kunt u gebruikmaken van financiële regelingen, die het voor u aantrekkelijk maken om de werknemer aan te nemen. Denk aan de ...

15. Adoptieverlof   20 maart 2009
28 december 2019  |  , ,
... wordt de opnametermijn uitgebreid van 18 naar 26 weken. Dit alles volgens de wet Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden die door de Eerste Kamer op 16 december 2014 is ...

16. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... SO-afdrachtvermindering Antwoorden op belangrijke WBSO-vragen MKB profiteert volop van innovatieregelingen Schrappen WBSO-categorie groot gemis WBSO aanvragen voor 2017 mogelijk vanaf 31 ...

17. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)   9 januari 2016
4 juni 2017  |  , ,
... kosten Verdwaald in regelwoud van toeslagen en subsidies; hoe komen we eruit? Weinig kennis over regelingen sociale zekerheid – geld blijft liggen Vermindering personele kosten Voor bepaalde ...

18. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
... arbeidsvoorwaarden niet dwars liggen - kan men ervoor kiezen de met de OR overeengekomen bedrijfsregelingen te verheffen tot een bedrijfsreglement, een andere naam is ook mogelijk. Dit laatste ...

19. Ambtenaren (inleiding)   15 september 2013
13 januari 2020  |  , ,
... is voor veel rijksambtenaren ingewikkelde materie. Juridisch taalgebruik en meerdere wettelijke regelingen maken de situatie niet overzichtelijker. Rechtspositie Rijkspersoneel is een populaire ...

20. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... moeten maken (september 2018). De gemeente Nijmegen gaat voortaan alle formulieren die met sociale regelingen van doen hebben opstellen in Nederlands op niveau B1. De raad nam een motie daartoe ...

21. ANBI-status   15 januari 2020
7 april 2021  |  , , ,
Inhoud Wat is een ANBI? Voorwaarden waaraan een ANBI moet voldoen Voorkom intrekking ANBI-status Publicatieplicht grote ANBI's: standaardformulier beschikbaar Wat is een ANBI? Een ANBI is een ...

22. Anderhalve meter   13 april 2020
13 september 2021  |  , ,
... te kennen dat we in aangepaste vorm deze solex rit mogen aanbieden. Wel kan het zo zijn dat de regelingen van dag tot dag veranderen. We blijven de RIVM richtlijnen hanteren. De anderhalve ...

23. AOW-franchise (tabellen)   22 december 2011
8 januari 2024  |  , , , ,
... premieregeling enerzijds en de eindloonregeling anderzijds. Voor middelloon- en beschikbare premieregelingen is de franchise factor 100/75 van de AOW-uitkering plus vakantie-uitkering die geldt ...

24. Arbeidsdeelname en deeltijd   28 september 2018
27 september 2022  |  , ,
... andere organisaties. De Boer pleitte in zijn bijdrage voor het verder optimaliseren van verlofregelingen voor mannen en vrouwen in het eerste geboortejaar. Zo is het belangrijk om het nemen ...

25. Arbeidsmarktregio's en Werkbedrijven   7 oktober 2014
15 december 2017  |  , , ,
... gewerkt uur. De regeling moet voor werkgevers eenvoudig zijn om uit te voeren en aansluiten bij regelingen waar zij al mee te maken hebben. Immers, werkgevers leveren de banen. Op dit moment ...


Bekijk items: 1 tot 25 (766 totaal)