Arbeidsrecht


1. Arbeidsrecht   20 maart 2009
3 juni 2017  | 
Arbeidsrecht

2. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... naar wetten Geef alle werkenden dezelfde zekerheden Minister Koolmees verzoekt Ryanair zich aan arbeidsrecht te houden Onderzoekplicht werkgevers Een op de drie, op de vier, op de vijf et ...

3. Arbeidsrechtelijke fouten   10 maart 2010
24 augustus 2023  |  , , , , , , ,
Inhoud Fouten volgens het arbeidsrecht Ontslag vindt geen doorgang Opzegging gevolg van ernstig verwijtbaar handelen Achterstallig loon; geen rechtsgeldig einde contract, geen seizoenarbeider ...

4. Juridische en arbeidsrechtelijke eisen   15 maart 2011
27 juli 2015
Aan een functionerend cafetariasysteem worden zowel juridische en arbeidsrechtelijke eisen als fiscale eisen (inclusief het begrip realiteitswaarde) eisen gesteld. In deze subparagraaf gaat het ...

5. Vakantiedagen (arbeidsrecht)   20 maart 2009
3 juni 2017  |  ,
Het onderwerp vakantiedagen is best ingewikkeld. In de subrubrieken wordt dit verduidelijkt. Zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen):

6. Collectief ontslag (arbeidsrecht)   10 maart 2010
5 juli 2020  |  , ,
Inhoud Inleiding collectief ontslag Collectief ontslag vanaf 1 april 2014 Ambtenaren Uitvoering Jurisprudentie afspiegelingsbeginsel Commissie voor geschilbeslechting Inleiding collectief ontslag ...

7. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... het aannemen van een opdracht redelijkerwijs het minimumloon moet kunnen verdienen. (Bron: ScherpinArbeidsrecht, 8 okt. 2013) In zijn brief van 21 feb. 2014 aan de Staten-Generaal* gaat minister ...

8. Aannemen van werk   5 december 2013
26 augustus 2019  |  , , , , ,
Inhoud Soorten overeenkomsten arbeid Wat zegt het BW Wat zegt de Belastingdienst Onder aanneming Aanneemsom Kostenverhoging Meerwerk Naslag Opdrachtgever aansprakelijk voor loon werknemer ...

9. Aanstelling   12 maart 2018

Na diverse rondes met kandidaten, psychologische onderzoek en dergelijke – als de procedure lang duurt, is het verstandig de kandidaten hiervan vooraf en/of tussentijds op de hoogte te stellen ...

10. Aanwezigheidsdienst   12 juli 2010
10 maart 2017  |  , ,
Inhoud Oproepbaar Berekening Regels Oproepbaar Een aanwezigheidsdienst houdt in dat de werknemer op zijn werkplek oproepbaar bent om na oproep zo snel mogelijk aan het werk te gaan. Een ...

11. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
Inhoud Nieuwe website UWV voor werkgevers Impuls vakmanschap Polisadministratie Training over solliciteren via social media Voorziening hulpmiddelen Doelgroepregister Jaarverslag 2014 Vakantiegeld ...

12. Agentuurovereenkomst   11 maart 2013
15 juli 2018  |  , ,
Inhoud Bemiddeling Provisie Opzegtermijnen Bemiddeling De agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij een handelsagent bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten tussen een derde en ...

13. Aktentas   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , ,
... van de medewerker en andere kosten die voor rekening van de medewerker behoren te komen. (Bron: Arbeidsrechter) Of toch onbelast? Sinds 2001 kunnen aktetassen en dergelijke belastingvrij worden ...

14. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
Inhoud Burgerlijk Wetboek Arbowet Overige wetten Instemming ondernemingsraad? Europa Alcoholslot Alcohol reden voor ontslag? Leeftijdsgrens consumptie alcohol verhoogd naar 18 jaar Alcoholbeleid ...

15. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
Inhoud Korte voorgeschiedenis Doel Wie zijn verzekerd? Inhoudingen Ingangsdatum AOW Ingangsdatum aanvullende pensioen(en) Hoogte AOW-uitkering Gezinssamenstelling AOW-uitgaven en uitkeringen ...

16. Ambtenaren (inleiding)   15 september 2013
13 januari 2020  |  , ,
... gratis en speciaal voor alle ambtenaren van de Rijksoverheid. Ga terug naar subrubriek Ambtenaren ...

17. Andries Bongers   16 mei 2023
... VOF, Business Partner Merknemers.nu, Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen". Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist andries.bongers@hr-kiosk.nl ...

18. Andries Bongers   31 augustus 2015
... is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen", Partner van Merknemers.nu Interesse: Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist. Visie over Personeelsbeleid Interview dr. Miranda ...

19. Angeline Brok   1 november 2021
... Haar interesse en expertise is georiënteerd in beoordeling- en beloningsmanagement en arbeidsrecht. Wat Angeline onderscheidend maakt is haar frisse blik en gedrevenheid. Zij is niet ...

20. Apps voor HRM   19 december 2016
27 oktober 2018  |  , , ,
... veranderen. Het is mogelijk om zelf de relevante wetten te selecteren, zoals : Belastingwetgeving? Arbeidsrecht? Of Ondernemersrecht? Wijzigingen van wetten krijgt u dan tijdig door. De app is een ...

21. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Uitkeringen voor langdurige arbeidsongeschikten Inkomensverzekering voor Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA) Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikte (WGA) Einde ...

22. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Loondoorbetalingsplicht vervalt na twee jaar Herhaaldelijk ziek en loondoorbetalingsplicht Doorbetaling na twee jaar Re-integratie heikel punt Social Return bij aanbestedingen Kortere ...

23. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte Wat is loon? Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte Herhaaldelijk ziek en loondoorbetalingsplicht Doorbetaling ...

24. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... arbeidsovereenkomst in werking, een wet waarvan bepaalde delen nog steeds gelden. De basis van het arbeidsrecht is de individuele arbeidsovereenkomst. Hieronder wordt verstaan dat 'de ene partij, ...

25. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... we zo veel mogelijk mensen aan het werk en hoe zorgen we ervoor dat we het voor alle werkenden arbeidsrechtelijk goed regelen? De ABU moet de financiële belangen beschermen van de flexbranche ...


Bekijk items: 1 tot 25 (2 728 totaal)