Vakantietoeslag


1. Vakantietoeslag   20 maart 2009
3 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Vakantietoeslag: loon als werknemer niet werkt Vakantietoeslag minimaal 8% Wettelijk maximum Opbouw vakantietoeslag Commissie Vakantietoeslag bij ziekte wordt opgebouwd over het genoten ...

2. Vakantietoeslag   20 maart 2009
23 februari 2016  |  ,
De vakantietoeslag wordt in Arbeidsrecht, subrubriek Vakantietoeslag behandeld.

3. Vakantietoeslag betalen over commissie   13 juli 2014
2 augustus 2019  |  ,
... HR-kiosk de vraag of haar werkgever over de commissie* die zij boven op haar basisloon kreeg, ook vakantietoeslag is verschuldigd. Laten we het antwoord hierop uitleggen door verwijzing naar de ...

4. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... 1995 ontvangt een gehuwde* 65-plusser een AOW-pensioen van 50% van het netto minimumloon (zonder vakantietoeslag), zodra de partner ook 65 jaar is, ontvangt hij/zij ook 50%, samen 100%. Is een ...

5. All-in-one-loon   18 maart 2019
1 mei 2023  |  , , , , ,
... duidelijke communicatie Geen rechtsgeldige afspraak over all-in loon: vakantie-uren betalen Begrip Vakantietoeslag, een 13e maand en (soms) zelfs opgebouwde vakantie-uren kunnen tegelijk met het ...

6. AOW-franchise (tabellen)   22 december 2011
8 januari 2024  |  , , , ,
... die gedeeltelijk in eigenbeheer worden uitgevoerd moet worden uitgegaan van de AOW-uitkering plus vakantietoeslag van een alleenstaande (in de tabel: AOW 70%). De minimale fiscale AOW-franchise ...

7. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
... arbeidskosten Een vaak gebruikte 3-deling van de arbeidskosten is: directe loonkosten: salaris, vakantietoeslag en winstuitkeringen; indirecte loonkosten: pensioenkosten, reiskosten, ...

8. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... gedeeld door 261). Voor de berekening van het loon worden ook de vaste inkomensbestanddelen als vakantietoeslag, 13e maand, ploegentoeslag et cetera meegerekend. Het dagloon kent een maximum. ...

9. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... bij ziekte Herhaaldelijk ziek en loondoorbetalingsplicht Doorbetaling salaris en vakantietoeslag Onderzoek Gevaar doorbetaling 100% Truc Loonkorting vakantieverlof ambtenaar ...

10. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd¹; werktijden; overeengekomen loon en de vakantietoeslag; aantal vakantiedagen; opzegtermijn; einddatum gelijk aan de AOW-ingangsdatum ...

11. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL); de AOW-gerechtigde heeft recht op 8% vakantietoeslag;/li> de werkgever betaalt voor de AOW-gerechtigde geen premies ...

12. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , , , ,
... op afgesproken tijden op de rekening van de werknemer wordt gestort. Ook de wettelijk verplichte vakantietoeslag (minimaal 8%) hoort hier bij. Andere, meestal vaste toeslagen zoals de 13e maand, ...

13. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
... de laatste salarisbetaling in mindering worden gebracht; hetzelfde geldt voor een vooraf betaalde vakantietoeslag; als de terugvordering van gevolgde opleidingen (schriftelijk) is overeengekomen, ...

14. Basisbegrippen sociale media   24 maart 2011
18 maart 2021  |  , , , ,
... mag de werkgever uitgaan van een tijdsduur van 2,5 à 3 minuten per bericht x het uurloon (incl. vakantietoeslag). In dit geval vermenigvuldigde de kantonrechter dit met de 1255 ...

15. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... hebben middels e-mails tussen gemachtigden overeenstemming bereikt over einddatum, salaris en vakantietoeslag en -dagen. Onenigheid over de formulering van de vaststellingsovereenkomst (vso) ...

16. Belastingtarieven   20 maart 2009
3 januari 2024  |  , , , , ,
... loonbelasting, de voorheffing. Wanneer u begin dit jaar een bonus krijgt of uitzicht op een vakantietoeslag, weet dan dat de extra loonbelasting, die wordt ingehouden gewoon een voorheffing ...

17. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... de volgende kosten, die regelmatig in een personeelsbudget¹ worden opgenomen: salaris inclusief vakantietoeslag; overige uitkeringen en toeslagen in geld: 13e maand, winstdeling, bonus, ...

18. Benutten fiscale mogelijkheden   14 maart 2011
3 februari 2016
... Dit is echter niet het geval wanneer de onbelaste vergoeding verruild wordt voor brutoloon of vakantietoeslag. Ook kunnen verlofdagen als bron gebruikt worden. Het voordeel voor de werknemer ...

19. Bijzonder tarief   20 maart 2009
15 april 2024  |  , , , , ,
... slechts eenmaal per jaar worden toegekend (voorbeelden zijn gratificaties, tantièmes, bonus en vakantietoeslag); overwerkloon; eenmalig uitbetaling van niet-opgenomen vakantiedagen; beloningen ...

20. Brochure   15 maart 2011
20 februari 2014  | 
... lever ik de factuur in? Wat kost mij dat netto en gaat het ten koste van mijn pensioenopbouw of vakantietoeslag? In de praktijk kunnen de brochure en het reglement één en hetzelfde document ...

21. Bronnen   13 maart 2011
8 juli 2013
... - de werkgever moet een duidelijke beslissing nemen of bij verlaging van het brutoloon ook de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en het uurloon evenredig worden verlaagd. Hij moet hierin ...

22. CAO (inhoud)   20 maart 2009
22 mei 2021  |  , , ,
... overgangsregeling van toepassing. in fase A / 1-2 komt een minimale contractduur van 4 weken. de vakantietoeslag wordt verhoogd van 8 naar 8,33 procent. Bij ziekte is de loondoorbetaling in het ...

23. Concurrentiebeding   20 maart 2009
22 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... is overeengekomen met een werknemer die minder dan 1,5 keer het modaal salaris verdient (inclusief vakantietoeslag en vaste uitkeringen) bij een voltijds dienstverband (circa €66.000). De motie ...

24. Dagloon   20 maart 2009
8 november 2021  |  , , , , , , , , , , , , ,
... een ploegentoeslag van € 800 bruto per maand, berekening dagloon: (12 x € 2.500 + € 2.400 (vakantietoeslag) + 12 x € 800) : 260 werkdagen (2011) = € 161. 260 werkdagen Wettelijke ...

25. Deeltijd (arbeidsvoorwaarden)   20 maart 2009
6 april 2021  |  , , , , ,
... 70% Verschil in euro's Verschil in % Netto Bruto Netto Bruto Salaris 20.000 14.000 6.000 30% Vakantietoeslag 1.600 1.120 480 30% Dertiende maand 1.666 1.166 500 30% Winstdeling 1.000 700 300 ...


Bekijk items: 1 tot 25 (191 totaal)