Werkgeverslasten


1. Werkgeverslasten   6 januari 2016
10 januari 2020  |  , , ,
Rubriek Werkgeverslasten omvat in alfabetische volgorde de volgende subrubrieken: Afdrachtvermindering Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding) Leningen Premiekorting ...

2. Werkgeverslasten   6 januari 2017
9 januari 2019  | 
Inhoud Werkgeverslasten dalen in meeste gevallen in 2017 LKV niet meer altijd maximaal drie jaar toepassen Werkgeverslasten omhoog in 2019 Werkgeverslasten dalen in meeste gevallen in 2017 De ...

3. Lagere werkgeverslasten   14 maart 2011
15 juli 2014  | 
... voor de heffingen verlaagd. Dat leidt tot een verlaging van de premielasten. Deze vrijval van werkgeverslasten kan aanmerkelijk zijn. Daar waar vaak een half procentje meer of minder kan ...

4. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... 15 mrt. 2020) NB: De Eerste Kamer nam het wetsvoorstel aan op 15 dec. 2020. Ga terug naar rubriek Werkgeverslasten. ...

5. Afdrachtvermindering   12 maart 2010
28 februari 2016  |  ,
Zie Werkgeverslasten / Afdrachtvermindering

6. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidieregelingen   20 maart 2009
3 juni 2017  |  ,
Rubriek Werkgeverslasten omvat in alfabetische volgorde een aantal subrubrieken. Zie onder, klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen.

7. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)   12 maart 2010
23 maart 2017  |  , ,
Zie Werkgeverslasten / Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)

8. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
... Alternatives 2016. Kosten voor arbeid stijgen in 2018 De meeste organisaties betalen in 2018 meer werkgeverslasten. Na een lastendaling vorig jaar, betalen werkgevers dit jaar meer voor algemene ...

9. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... van de loondoorbetalingsperiode van twee naar één jaar sec worden geraamd op 0,8 mld euro extra werkgeverslasten en een verslechtering van de overheidsfinanciën met 0,1 mld euro. Enerzijds ...

10. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... loondoorbetaling Re-integratie ex-werknemer in het buitenland Verzuimverzekering Kritiek FME op werkgeverslasten Loondoorbetaling kleine werkgevers bij ziekte wordt één jaar Onderzoek CPB ...

11. Benutten fiscale mogelijkheden   14 maart 2011
3 februari 2016
... vergoed. Het zonder meer betalen van deze fiscale voordelen zal een aanmerkelijke verhoging van de werkgeverslasten tot gevolg hebben. Dit is echter niet het geval wanneer de onbelaste vergoeding ...

12. Bijtelling auto   7 maart 2010
6 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... de zaak heeft die een loon verdienen dat op jaarbasis onder de € 50.853 (2013) blijft, gaan de werkgeverslasten omhoog. Vanaf 2013 moet de onderneming namelijk over het voordeel van het ...

13. Cafetariasysteem onder werkkostenregeling   12 februari 2011
12 januari 2019  |  , , ,
... uitruilen tegen een fiets. Als de cafétariaregeling niet meer mag worden toegepast, stijgen de werkgeverslasten en daalt het nettoloon van de werknemer. Uitbetaald loon boven het wettelijk ...

14. Huishoudelijke werkers   20 maart 2009
12 juli 2020  |  , , , ,
... om de regeling niet meer voor deze publiek gefinancierde dienstverlening te laten gelden. De extra werkgeverslasten die dit voor de particulier met zich meebrengt, kunnen door de overheid naar ...

15. Kleding en uniformen   20 maart 2009
21 augustus 2019  |  , , ,
... Hoe hoger het loon, des te hoger is het tarief. Bovendien bent u over het bruto bedrag ook nog werkgeverslasten verschuldigd. (Bron: Facet Accountants & Adviseurs, 2 nov. 2016) ...

16. Koopkracht   20 januari 2013
15 maart 2022  |  , ,
... van het kabinet gaan bijna alle Nederlandse werknemers erop vooruit. Daarnaast vallen de werkgeverslasten vallen dit jaar ook hoger uit. Minimumloners krijgen er netto 76 euro per maand ...

17. Kosten   15 maart 2011
29 november 2014  | 
... te beheersen. Belangrijk is wel, dat tegenover de implementatiekosten een aanzienlijke vrijval van werkgeverslasten staat. Projectkosten Flexprojecten kennen als regel een doorlooptijd van een ...

18. Kunduz-akkoord, zelfde waarde als Pensioen-akkoord?   10 mei 2012
, , ,
... onkosten dus per definitie loon (grondslag) gaat worden, betekent dat dan ook een verhoging van de werkgeverslasten? En is het de bedoeling om naast het vervallen van de 500 km grens (dus altijd ...

19. Loonsverhoging voor gemeenteambtenaren   15 mei 2012

... lager ingeschaalden gewaarborgd. Kosten Stel het gemiddelde jaarsalaris op € 44.000,00 en de werkgeverslasten op 25% en het aantal werknemers op 180.000. Een eenvoudige berekening laat dan ...

20. Minimumloon (WML)   15 juni 2015
22 februari 2024  |  , , , , , , , ,
... 37 procent. Dit betreft de nominale bedragen. De ontwikkeling van het brutominimumloon, de totale werkgeverslasten en het nettoloon zijn weergegeven in tabel 1. Tabel 1: Werkgeverslasten, ...

21. No-riskpolis   20 maart 2009
2 december 2021  |  ,
... daarvan de hoogte van de loonkostensubsidie aan de werkgever. Dat is dan 40% – verhoogd met werkgeverslasten. Dit verandert niet. De loonkostensubsidie blijft in de nieuwe situatie bij ...

22. Ondernemingsraad   15 maart 2011
29 november 2014  | 
... OR een keuzesysteem introduceert en promoot, blijkt het succes beduidend groter te zijn. Vrijval werkgeverslasten Vaak wordt de OR betrokken bij de besteding van de vrijval van werkgeverslasten. ...

23. Premiekorting   12 maart 2010
23 maart 2017  |  ,
Zie Werkgeverslasten / Premiekorting

24. Premiekorting   6 januari 2016
15 juli 2018  |  , ,
... die toch al grote winsten maken, terecht moeten komen. (Bron: ANP, 12 jul. 2018) Ga terug naar Werkgeverslasten. ...

25. Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers   9 februari 2011
13 maart 2018  |  , ,
... Naslag Trucje verboden Digitale calculator berekent premiekortingen voor werkgevers Vergoeding werkgeverslasten bij loonkostensubsidie Stel de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) opnieuw open ...


Bekijk items: 1 tot 25 (76 totaal)