Loonkostensubsidie


1. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
Inhoud. Loonkostensubsidie Loonkostensubsidie arbeidsgehandicapten Premiekorting oudere werknemers Wet SUWI Poortwachterstoets Leerwerkbanen Werktijdverkorting Wet inkomensvoorziening oudere ...

2. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... maken om de werknemer aan te nemen. Denk aan de no-riskpolis, lage inkomensvoordeel en loonkostensubsidie. De Regelhulp financieel CV laat zien van welke regelingen u gebruik kunt ...

3. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... De afdrachtvermindering onderwijs is een inmiddels vervallen fiscale regeling, die feitelijk een loonkostensubsidie was voor werkgevers die het praktijkgedeelte van een mbo- of hbo-opleiding ...

4. Arbeidsmarktregio's en Werkbedrijven   7 oktober 2014
15 december 2017  |  , , ,
... een loonaanvullingsregeling ontwerpen die hier voor zorgt. In het regeerakkoord is afgesproken om loonkostensubsidie in de Participatiewet te vervangen door loondispensatie. Van Ark heeft de ...

5. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... het wettelijk minimumloon moet betalen, terwijl diegene nog niet volledig kan inzetten. Tijdelijke loonkostensubsidie Gemeenten kunnen werkgevers die een vluchteling in dienst nemen ook via een ...

6. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... bedrijven laaggeschoold werk naar Nederland terug te halen. De wet beperkt de lastendruk en biedt loonkostensubsidies. In het kader van de Participatiewet moet u uw vacatures aanpassen aan de ...

7. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... 2%-punt omlaag. Werknemers moeten volgens deze plannen vanaf 2016 netto meer geld overhouden. Loonkostensubsidies Het kabinet komt met een aanzienlijke uitbreiding van de subsidies en ...

8. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... Subsidies Het WIA-arbeidsongeschiktheidscriterium wordt tijdelijk aangepast voor mensen die met loonkostensubsidie werken in de Participatiewet. De inwerkingtredingsdatum is uitgesteld tot 1 ...

9. Collectief ontslag (uitvoering)   20 maart 2009
16 november 2019  |  , , , ,
... te vervangen; werknemers een arbeidsbeperking hebben of werknemers waarvoor de werkgever een loonkostensubsidie ontvangt. De werkgever kan daarnaast met goedkeuring van UWV afwijken van het ...

10. Hervorming belastingstelsel   19 juni 2013
18 november 2021  |  , , , ,
... lage inkomens Lastenverlichting voor de laagste inkomens moet prioriteit krijgen. Dat kan met een loonkostensubsidie die werknemers met lage inkomens voor werkgevers goedkoper maakt. Daarnaast ...

11. Maatregelen Kabinet   15 juni 2020
15 maart 2022  |  , , , , , , , , ,
... werknemers. Er moet een controleerbare administratie zijn tot 5 jaar na datum. Als werknemers een loonkostensubsidie ontvangen (zie Participatiewet), dan moet dat aan de gemeente worden gemeld. ...

12. Meest gelezen onderwerpen van de afgelopen maand   21 juli 2023
19 maart 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... 9 Belonen Bij 5% verschil rapporteren. EU-richtlijn 10 Arbeid Arbeidsmarkt 11 Arbeidsinactiviteit Loonkostensubsidie en banenmarkt Juli 2023 Nr Rubriek Onderwerp 1 Tabellen Minimum loon per ...

13. Minimumloon (WML)   15 juni 2015
22 februari 2024  |  , , , , , , , ,
... in hun reactie. VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen erop dat dit ook gevolgen heeft voor loonkostensubsidies in het kader van de Participatiewet, het lage inkomensvoordeel (Liv) en de ...

14. No-riskpolis   20 maart 2009
2 december 2021  |  ,
... ziekmelding treedt 1 januari 2022 in werking Wijziging 1 januari 2022: samenloop no-riskpolis en loonkostensubsidie Inleiding De werkgever heeft zoals bekend een loondoorbetalingsverplichting ...

15. Participatiebaan   9 maart 2010
6 september 2019  |  , ,
... levert meer op dan bijstand Wetsvoorstel Verdringingstoets Duidelijke voorkeur voor loonkostensubsidie Participatiewet levert niet op wat men ervan verwacht Kwetsbare werklozen ...

16. Participatiewet (inleiding)   7 oktober 2014
21 augustus 2023  |  , , , ,
... doen aan de situatie in economisch zwakke regio's. Ook bij de verdeling van het bijstandsgeld en loonkostensubsidies zal gelet worden op de kenmerken van een wijk, gemeente en regio. In het ...

17. Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers   9 februari 2011
13 maart 2018  |  , ,
... Digitale calculator berekent premiekortingen voor werkgevers Vergoeding werkgeverslasten bij loonkostensubsidie Stel de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) opnieuw open Arbeidsgehandicapte ...

18. Quotumregeling   7 oktober 2014
17 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... als ze hen in dienst nemen. Verder kunnen werkgevers naar verwachting binnen enkele maanden ook loonkostensubsidie aanvragen voor jongeren die ze nu al in dienst hebben, maar die vanwege hun ...

19. Sociaal akkoord (april 2013)   12 april 2013
30 augustus 2015  |  , , ,
... vanuit dat er 30.000 beschut-werkplekken beschikbaar moeten komen. 14. Beloningsregime: loonkostensubsidie en aansluiten bij CAO werkgever (regulier of gemeente). Verschil tussen 100% ...

20. Sociale verzekeringen   20 maart 2009
28 november 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... en inkomen (RWI) wordt opgeheven en dat het re-integratiebudget in de Werkloosheidswet (WW) en loonkostensubsidies worden beëindigd. Het wetsvoorstel Wet SUWI (wijziging Wet SUWI: ...

21. Sociale zekerheid (inleiding)   20 maart 2009
28 november 2021  |  , , , , , , , , ,
... gelijk voor uitkering Gemoedsbezwaarde Sociale bescherming binnen EU Social Return Wetswijzigingen Loonkostensubsidie (LKS) afgeschaft per 1 januari 2012 Wet structuur uitvoering werk en inkomen ...

22. Sollicitatie   31 maart 2017
14 januari 2021  |  , , , , ,
... dienst te nemen. Denk aan loonkostenvoordeel, de no-riskpolis, lage inkomensvoordeel, jobcoaching, loonkostensubsidie of een proefplaatsing. Werkzoekenden en werkgevers weten vaak niet precies ...

23. Subsidieregelingen   6 januari 2016
15 oktober 2020  |  , ,
Inhoud Alle subsidies zijn tijdelijk Categorieën subsidies Websites Europese subsidies Loonkostensubsidies ook voor EU-uitkeringsgerechtigden Loonkostensubsidies vanaf 2014 Bedrijf dat personeel ...

24. Subsidies en voorzieningen   7 oktober 2014
20 augustus 2023  |  , , , , , ,
Inhoud Taken gemeenten Loonkostensubsidie Proefplaatsingen No-riskpolis Voorzieningen Loonprikkel speelt beperkte rol in succes Participatiewet Loonkostensubsidie én premiekorting per 2016 Advies ...

25. Transitievergoeding (inleiding)   14 januari 2015
29 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... af hoe hoog de compensatie is, als tijdens de eerste twee jaar van ziekte ook een uitkering of loonkostensubsidie is verstrekt. De compensatieregeling merkt deze niet aan als loon bij ziekte, ...


Bekijk items: 1 tot 25 (75 totaal)