Wtv


1. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... creëren. Zie Werkloosheidswet (WW). Werktijdverkorting Een bijzondere WW is werktijdverkorting (WTV) of ook wel deeltijd WW genoemd (vanaf 2002). Ondernemingen waar de bedrijvigheid door een ...

2. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... het om een beperkte groep werknemers gaat, is in de situatie dat een werkgever in verband met de wtv tijdelijk een kennismigrant een salaris betaalt dat lager is dan het wettelijke ...

3. Boeken en literatuurlijst   25 april 2023
19 mei 2023  |  , ,
Boeken Nooit meer een burn-out Pensioenoplossingen bij ontslag HR met ballen Het Tussenparadijs Wegwijs in de WIA Wilt u een boek bestellen? Klik dan op de foto van het titelblad. Nooit meer een ...

4. Calamiteitenregeling   12 oktober 2015
19 december 2019  |  ,
... wetten De Calamiteitenregeling voegt de WW-regelingen Onwerkbaar weer¹ en Werktijdverkorting (WTV)² samen en is vastgelegd in Wet Vereenvoudiging regelingen UWV. ¹ Zie Onwerkbaar weer ² ...

5. Coronavirus   24 februari 2020
28 oktober 2020  |  , , , , , , , , ,
... Wetgeving (UAW) Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties Werktijdverkorting (WTV) Algemene Vereniging van werkgevers (AWVN) VNO-NCW Handel en logistiek Aanwijzing RIVM voor ...

6. Deeltijd-WW   30 juli 2009
6 september 2019  |  , , ,
... van 2008 en 2009 gebruikmaakten van de deeltijd-WW of de bijzondere werktijdverkortingsregeling (WTV) hebben het in de periode daarna niet beter gedaan dan bedrijven die de regelingen niet ...

7. Effectmetingssystematiek   19 mei 2023
19 mei 2023  |  , , , ,
Inhoud Merken en meten van evalueerbare Zorg Merken en meten van evalueerbare Zorg Inleiding Sinds jaar en dag proberen we met KPI's de Zorg meetbaar te maken door ons doen en laten met meten is ...

8. Kennismigranten   25 april 2009
1 december 2020  |  , , , , , ,
... het om een beperkte groep werknemers gaat, is in de situatie dat een werkgever in verband met de wtv tijdelijk een kennismigrant een salaris betaalt dat lager is dan het wettelijke ...

9. Maatregelen Kabinet   15 juni 2020
15 maart 2022  |  , , , , , , , , ,
... De werkgever moet 100% loon doorbetalen. Dat is goed nieuws voor werknemers omdat die onder de WTV maar recht op een WW-uitkering van 75/70% hadden. Onbekend is of ook de hogere loonkosten ...

10. Mens en Regionalisering   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Project ONTiE uitrol Kansen en mogelijkheden vanuit regionale samenwerking ONTiE Netwerkzorg Regionalisering als gezamenlijke opgave Project ONTiE staat in de steigers Regionale ...

11. Menscapaciteit   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , ,
Inhoud Regionale Capaciteitsraming DMZ - bijdrage deel II rcDMZ in versnelling Capaciteitsontwikkeling Duurzame Medische Zorg Regionale Capaciteitsraming DMZ Regionale Capaciteitsraming Duurzame ...

12. Menskracht   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Menskracht in transitie HR wordt HD - deel 1 #hr Menskracht in transitie HR wordt HD - deel II #hr Inspraak en Zeggenschap Verpleging en Verzorging Samenhang als hefboom Inspraak en ...

13. Mensontwikkeling   16 mei 2023
26 mei 2023  |  , , , , , , , , , ,
Inhoud Leer- en loopbaan (zorg)registraties en -administraties De kracht van een regionale beleidscyclus Opleidingsplan GZ Psychologen GOP Flevoland een heugelijk feit GOG-ROSO-FL Praktijkgestuurd ...

14. Mensvisie   19 mei 2023
19 mei 2023  |  , , , ,
Inhoud Van Wereldbeeld naar AIZ-werkbeelden Het Witte Vuur Van Wereldbeeld naar AIZ-werkbeelden Acute en intensive zorg in ontwikkeling op weg naar 2030 Afgelopen week mocht ik (Jan Hendriks) - ...

15. Migranten uit diverse EU-landen   27 februari 2013
14 februari 2024  |  , , , ,
... het om een beperkte groep werknemers gaat, is in de situatie dat een werkgever in verband met de wtv tijdelijk een kennismigrant een salaris betaalt dat lager is dan het wettelijke ...

16. Onwerkbaar weer   8 augustus 2011
1 oktober 2020  |  ,
... regelingen De calamiteitenregeling, die de WW-regelingen Onwerkbaar weer en Werktijdverkorting (WTV) samen voegt, zou per 1 september 2014 in werking treden, maar is uitgesteld tot 1 april ...

17. Oorzaken en bestrijding ziekteverzuim   26 mei 2019
19 januari 2024  |  , , , , , , ,
Inhoud Soorten ziekteverzuim hebben kleurtje Belemmerd Verzuimprotocol Overgang groot taboe op het werk Carnavalsverzuim Vallen op werkvloer oorzaak meeste arbeidsongevallen Verzuim met succes ...

18. Organiseren van HR-functie   17 juli 2023
Organiseren van HR-functie Bij het organiseren van de HR-functie met richting, inrichting en organisatie van mensgerichtheid is menskracht de sleutel. Een mensgerichte HR-visie gaat over de balans ...

19. Organiseren van Merken en Meten    12 juni 2023
17 juli 2023  |  ,
Organiseren van Merken en Meten Het verantwoorden van een mensgerichte aanpak draait om merken en meten als de sleutels. Een HR-visie die zich richt op het meetbaar en merkbaar maken van ...

20. Organiseren van Sturing   12 juni 2023
17 juli 2023  |  ,
Organiseren van Sturing Het organiseren van sturing vereist leiderschap, waarbij persoon, professional en organisatie de sleutels vormen. Een HR-visie die zich richt op mensgericht leiderschap in ...

21. Vorst- en hitteverlet   20 maart 2009
17 juni 2021  |  , , ,
... 1 april 2016 De Calamiteitenregeling voegt de WW-regelingen Onwerkbaar weer en Werktijdverkorting (WTV) samen en is vastgelegd in Wet Vereenvoudiging regelingen UWV. Uitstel uniforme regels ...

22. Werktijdverkorting   20 maart 2009
9 november 2021  |  , , , , , , , , , ,
... – tijd tot 9 januari 2022 Doel werktijdverkorting Een bijzondere WW is werktijdverkorting (WTV). Ondernemingen waar de bedrijvigheid door een acute crisis twee weken lang met minimaal 20 ...

23. Wijzigingen Zorgverzekering 2017   30 september 2016
4 augustus 2017  |  ,
Inhoud Zorgpremie schíet omhoog Ruimte voor demping zorgpremies Zorgpremies grote verzekeringsmaatschappijen schieten omhoog Highlights premies en voorwaarden zorgverzekeringen 2017 Eigen ...

24. Al weer een maatregel om werkloosheid te bestrijden   12 november 2015
13 november 2015  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | , , ,
Het kabinet neemt extra maatregelen tegen de werkloosheid. Minister Asscher trekt daarvoor 150 miljoen euro uit. Steeds weer blijkt dat de vele stimulerende maatregelen nauwelijks of geen enkel ...

25. Begeleiding naar ander werk   25 november 2015
26 november 2015  | SER  | Fred Barkhuis  | , , ,
Er komt 10 miljoen euro extra beschikbaar voor projecten die mensen die hun baan dreigen te verliezen aan ander werk moeten helpen. Vakbonden en werkgeversorganisaties krijgen een grotere rol bij ...


Bekijk items: 1 tot 25 (37 totaal)