2014


1. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... heeft minister Dijsselbloem van Financiën het Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2014 - zijnde wetsvoorstellen - ingediend bij de Tweede Kamer. Tenzij anders aangegeven is de ...

2. Herfstakkoord 2014 tot 2018 (11 okt 2013)   14 oktober 2013
4 juni 2017  |  , , ,
... voor wijzigingen in de Miljoenennota en het Sociaal Akkoord met de vakbonden, de begroting voor 2014 steunen. Door deze steun is er in de Eerste Kamer voor de plannen een meerderheid van 38 van ...

3. Veranderingen 2014   4 januari 2014
30 augustus 2015  |  ,
... van de tweede tariefschijf in de inkomstenbelasting met 2% afgebouwd tot een maximum bedrag, na 2014 gaat de nivellering volgens plan van het huidige kabinet onverkort door. AOW: De ...

4. Belastingplan 2015 (september 2014)   18 november 2014
7 februari 2016  |  ,
Zie subrubriek Begroting 2015.

5. Voorstellen wijzigingen ontslagrecht 2014   2 juli 2012
,
... Zaken staan de meest recente voorgestelde wijzigingen voor de aanpassing van het ontslagrecht in 2014. Een overzicht van deze wijzigingen in het ontslagrecht, zie ook de hoofdlijnennotitie van ...

6. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... 30%-regeling in zicht Kennismigranten, veranderingen 2021 De 30% regeling wordt per 1-1-2014 afgetopt Samenvatting 30%-regeling De 30%-regeling - ook wel regeling extraterritoriale ...

7. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... Tantième is een ander woord voor winstdeling. NB: Uit het Nationaal Beloningsonderzoek 2014 bleek dat 18% van de deelnemers een winstdeling kent. Als er een winstdeling is, wordt die ...

8. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... moet kunnen verdienen. (Bron: ScherpinArbeidsrecht, 8 okt. 2013) In zijn brief van 21 feb. 2014 aan de Staten-Generaal* gaat minister Asscher met voorbeelden uitvoerig in op de verschillen ...

9. Aanpassing aan werkkostenregeling (pensioen)   26 november 2015
14 december 2019  |  ,
... achttien jaar AOW krijgen. Verhoging AOW-leeftijd (aantal maanden) gecorrigeerd oktober 2016 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ingangsleeftijd AOW 65 + 1 mnd 65 + 2 mnd 65 + 3 mnd ...

10. Aantallen   27 februari 2013
9 april 2019  |  , ,
... duizend tot 8 duizend. Het aantal Roemeense werknemers groeide van 6 duizend tot 13 duizend. Sinds 2014 kunnen Bulgaren en Roemenen zonder vergunning in Nederland komen werken. Ondanks de groei ...

11. Aanvangssalaris   20 maart 2009
11 januari 2019  |  , ,
Inhoud Arbeidsovereenkomst Aanloopschalen Minimumloon Kan je het aanvangssalaris verhogen? Startsalaris Heineken te hoog Arbeidsovereenkomst Een vast onderdeel van de arbeidsovereenkomst is het ...

12. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... het UWV. Extra geld om werkloosheid te bestrijden Het kabinet trekt de komende twee jaar (2013 en 2014) 100 miljoen euro extra uit om de stijgende werkloosheid onder ouderen en jongeren te ...

13. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... Training over solliciteren via social media Voorziening hulpmiddelen Doelgroepregister Jaarverslag 2014 Vakantiegeld 2016 voor mensen met een uitkering UWV publiceert uitvoeringsregels UWV ...

14. Adoptieverlof   20 maart 2009
28 december 2019  |  , ,
... het Chinese één-kindbeleid. Meisjes worden iets vaker geadopteerd dan jongens. (Bron: CBS) In 2014 zijn er 354 adoptiekinderen uit het buitenland in Nederlandse adoptiegezinnen geplaatst. In ...

15. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... als extra aftrekpost in aanmerking genomen bij de fiscale winstbepaling. De aftrek bedraagt in 2014 60% (2013: 54%) van de door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) (voorheen ...

16. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)   9 januari 2016
4 juni 2017  |  , ,
... andere termijnen hebben voor het beoordelen van een aanvraag. (Bron: ANP / Volkskrant, 2 sept. 2014) NB: Zie ook het rapport 'Onderzoek naar regeldruk als gevolg van koppeling van regelingen ...

17. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... in (sport)kantines (Bron: NRC, 18 juni 2013). De leeftijdsverhoging gaat uiterlijk in op 1 januari 2014. Alcoholbeleid op het werk Een bedrijf kan voorschriften vaststellen over het gebruik van ...

18. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... over de Anw is te vinden op de sites van SVB en Overheid. NB: Uit het Nationaal Beloningsonderzoek 2014 bleek dat 64% van de deelnemende organisaties voor het ANW-hiaat verzekerd was, 34% was niet ...

19. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... twee maal per jaar worden geïndexeerd (per 1 januari en per 1 juni). (Bron: CBS, 22 sept. 2014) Naslag Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en ...

20. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... van het inzagerecht; zie de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 17 juli 2014 (C-141/12 en C-372/12; ECLI:EU:C:2014:2081)." (Bron: VVP, 7 sep. 2018). Regels AVG hinderen ...

21. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Cijfers 2013 Belastingplan 2014 (september 2013) Jeugdzorg per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten Wijzingen ...

22. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... jaar oktober gewijzigd (toelichting). Ministers Asscher en Opstelten publiceerden op 11 september 2014 een concrete uitwerking van deze wetswijziging. Volgens dit plan worden de volgende gegevens ...

23. All-in-one-loon   18 maart 2019
1 mei 2023  |  , , , , ,
Inhoud Begrip Jurisprudentie over all-in 2014 All-in loon blijkt niet uit loonstrook – recht op nabetaling Criterium 'voldoende duidelijk voor de werknemer' All-in vraagt om duidelijke ...

24. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... dat dit sterker geldt voor niet-westerse jongeren dan voor autochtone jongeren (Bron: CBS, 19 nov. 2014). Allochtoon erg slecht af op Nederlandse arbeidsmarkt Vrijwel nergens in Europa zijn de ...

25. Ambtenaren (inleiding)   15 september 2013
13 januari 2020  |  , ,
... moet een richtlijn komen. Trends in overheids-CAO's 2015 Wat worden – na het moeizame CAO-jaar 2014 ­– in 2015 de trends bij het arbeidsvoorwaardenoverleg. Gaat daarbij alle aandacht uit ...


Bekijk items: 1 tot 25 (1 010 totaal)