Belastingplan


1. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
Op 18 september 2012 (Prinsjesdag) heeft minister de Jager van Financiën het Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2013 - zijnde wetsvoorstellen - ingediend bij de Tweede Kamer. Tenzij ...

2. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
Op 17 september 2013 (Prinsjesdag) heeft minister Dijsselbloem van Financiën het Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2014 - zijnde wetsvoorstellen - ingediend bij de Tweede Kamer. Tenzij ...

3. Belastingplan 2015 (september 2014)   18 november 2014
7 februari 2016  |  ,
Zie subrubriek Begroting 2015.

4. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
Voorstellen De derde dinsdag in september (Prinsjesdag) is een feit. Eerder lekte traditioneel al het nodige uit en gelukkig is er nog wat bijgekomen, in alfabetische volgorde: Algemene ...

5. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
Inhoud Belastingplan 2017 Aangenomen moties pakket Belastingplan 2017 Belastingplan 2017 aangenomen Inhoud Belastingplan 2017 De derde dinsdag in september (Prinsjesdag) 2016 is een feit. Eerder ...

6. Belastingplan 2017 Wiebes   20 mei 2016
21 mei 2016  |  , ,
... van Financiën stuurde de Eerste en Tweede Kamer op 12 mei 2016 een brief met het procesplan Belastingplan 2017. De staatssecretaris zet twee stappen om te komen tot een betere spreiding van ...

7. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
Inhoud Prinsjesdag 2017 7 maatregelen uit Rutte III in Belastingplan 2018 BTW-herziening kostbare diensten Voorstel dividendbelasting gekraakt Nota naar aanleiding van het nader verslag bij het ...

8. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... en de fiscale wetgeving wijzigt veel te snel. Naslag: Prinsjesdag 2018: Miljoenennota 2019, Belastingplan 2019, Prinsjesdagstukken en Schriftelijke beantwoording WGO I - pakket ...

9. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
Inhoud Belastingplan 2020 Belastingplan 2020 Personele onderwerpen in alfabetische volgorde: Algemene heffingskorting De algemene heffingskorting, een korting op de verschuldigde ...

10. Belastingplan 2021   15 september 2020
19 december 2020  |  , ,
... in alfabetische volgorde Wijzigingen Aangenomen amendementen en moties Eerste Kamer accoord met Belastingplan 2021 Verandering in alfabetische volgorde Vooraf wordt opgemerkt dat vele van de ...

11. Belastingplan 2022   22 september 2021
2 november 2021  |  , , , , , ,
1. Aanpassingen wetgeving in 2022 2. Vragen en antwoorden Belastingplan 2022 w.o. gericht vrijstelling thuiswerkkosten Aanpassingen wetgeving in 2022 Bij het definitief worden van alle ...

12. Belastingplan 2022   22 september 2021
27 september 2021  | 
Woorden vooraf: - De verschillende voorstellen worden in alfabetische volgorde gepresenteerd. - Onderstaande veranderingen moeten nog wel door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd. Auto De ...

13. Belastingplannen AOW   25 december 2012
7 maart 2021  |  , , ,
Inhoud AOW- en Pensioenrichtleeftijd, besluit 2012 Langer doorwerken Regeerakkoord (29 okt. 2012) Belastingplan 2014 (september 2013) Ingangsdata AOW en pensioenrichtleeftijd verhoogd Fiscale ...

14. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... vraagtekens bij belastingvoordeel ‘schaars talent’ Tweede Kamer neemt motie 30%-regeling aan Belastingplan 2017 - 30% regeling Tussentijds toetsen aan nieuw 150-kilometercriterium mag ...

15. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... kracht tot en met 9 juni 2016. Lagere belastingheffing optievoordeel innovatieve start-ups In het Belastingplan 2017 zijn maatregelen genomen om innovatie verder te stimuleren. Een van de ...

16. Aangiftetermijn   12 augustus 2011
7 februari 2020  |  , , , , , ,
... van de belastingdienst wordt altijd teruggedraaid. Aangifte eindheffing WKR over jaar 2020 In het Belastingplan 2020, dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd, staat dat werkgevers voor de aangifte ...

17. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... Schrappen WBSO-categorie groot gemis WBSO aanvragen voor 2017 mogelijk vanaf 31 oktober Belastingplan 2017 / Amendement 34552-48 SO-afdrachtvermindering 2017 Afdrachtvermindering ...

18. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... stijgt in 2060 naar verwachting op 71,5 jaar Cijfers AOW-uitkeringen AOW-aanspraken verdubbeld Belastingplan 2016 Wijziging Ziektewet Versnelde ingangsdatum AOW Sociale ongelijkheid ...

19. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... (Pgb) in de Zorgverzekeringswet Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Cijfers 2013 Belastingplan 2014 (september 2013) Jeugdzorg per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten ...

20. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... slachtoffer ongevallen Basis Inspectie Modules Belangrijkste trends en ontwikkelingen in Arboland Belastingplan 2016 Meer informatie Handleiding VG voor opdrachtgevers beschikbaar Ministers ...

21. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... maant Klijnsma tot haast bij bestrijding armoede Vaststellen beslagvrije voet moet eenvoudiger Belastingplan 2016 Eenmaal arm betekent vaak blijvend arm 8 miljoen voor strijd tegen armoede en ...

22. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
31 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Wetboek Schadeplicht Automatisch ontslag op pensioendatum Partiële ontbinding Wet Ontslag/WW Belastingplan 2014 (september 2013) Niet verstandig verbetertraject te stoppen Mag een illegale ...

23. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... Inleiding Op 16 september 2014 (Prinsjesdag) heeft minister Dijsselbloem van Financiën het Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2015 - zijnde wetsvoorstellen - ingediend bij de ...

24. Belasting   6 april 2018
5 december 2020  |  ,
... Wiebes van Financiën uiteen hoe hij gekomen is tot de in de derde nota van wijziging van het Belastingplan 2015 opgenomen wijzigingen in de autobelastingen. (Bron: Brief Staatssecretaris van ...

25. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
18 juni 2023  |  , , , , ,
... Op 29 oktober 2018 is de nota naar aanleiding van het verslag met betrekking tot het pakket Belastingplan 2019 gepubliceerd waarin onder andere aandacht is besteed aan de aanstaande ...


Bekijk items: 1 tot 25 (212 totaal)