Leaseauto


1. Leaseauto   22 november 2014
18 augustus 2019  |  , , ,
Inhoud Regeling Werkkostenregeling Naslag Nb: Meer over leaseauto's treft u aan subrubriek Leaseauto Regeling Wanneer een werknemer in een kalenderjaar meer dan vijfhonderd privékilometers met de ...

2. Leaseauto   20 maart 2009
12 september 2018  |  ,
Leaseauto* kent vele aspecten, reden om dit onderwerp op te delen, zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen): * daar waar Leaseauto staat, wordt meestal of ook bedoeld Auto ...

3. Leaseauto (inleiding)   6 maart 2010
11 december 2020  |  , , , , , ,
Inhoud Leaseauto arbeidsvoorwaarde of bedrijfsmiddel? Zakelijke rijders rijden niet in de auto naar hun keuze Aanscherping regels gebruik buitenlandse auto Gestolen auto Minder leaseauto’s, meer ...

4. Leaseauto of kilometervergoeding   2 augustus 2010
18 oktober 2021  |  , , , , , , ,
... staat voor de keuze om aan een ambulante werknemer een a. kilometervergoeding te geven of b. een leaseauto aan te schaffen. De (summiere) gegevens zijn in dit geval op jaarbasis de volgende: ...

5. Schade leaseauto   7 maart 2010
12 juli 2019  |  , , ,
... getankt: werkgever betaalt schade Als de werknemer tijdens werktijd schade toebrengt aan de leaseauto, dan is in de regel de werkgever hiervoor aansprakelijk. Uit rechtspraak blijkt dat ook ...

6. Bekeuring leaseauto   4 september 2013
3 september 2019  |  , ,
Inhoud Verkeersboete en belastingen Hardrijdende bestuurder van leaseauto niet meer anoniem Belastingdienst boekt succes met nummerbordherkenning Verkeersboetes ook in termijnen betalen Overheid ...

7. Privégebruik leaseauto   8 maart 2010
25 mei 2021  |  , , , ,
... waarbij voor ander vervoer wordt gekozen dan de traditionele "auto van de zaak". Ga terug naar ...

8. Bijtelling auto van de zaak c.q. leaseauto (tabellen)   23 juni 2015
8 januari 2024  |  , , , , ,
... bijvoorbeeld bij import van gebruikte auto’s. (Bron: Belastingdienst) Ga terug naar Bijtelling ...

9. Dienstauto is gewoon een “auto van de zaak” net als de leaseauto   12 mei 2012
, ,
... de voorgenomen wetswijziging gaat het om de “auto van de zaak”, dat hoeft dus niet een leaseauto te zijn. Er zijn ook werkgevers met “eigen” auto’s. Vooral kleine ...

10. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... 2013 geldt de wet Uniformering Loonbegrip. Door deze wet gaat de maandelijkse bijtelling van de leaseauto meetellen bij de inkomsten die UWV van de uitkering aftrekt. Rekenvoorbeeld Bart heeft ...

11. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... na de ontvangst van de vaststellingsovereenkomst niet meer gewerkt en heeft op eigen initiatief de leaseauto ingeleverd om aan de fiscale bijtelling daarvoor op het loon een einde te maken. ...

12. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , , , ,
... lastig is te berekenen. (Bron: Xpert, 28 jun. 2018) Jurisprudentie Onrechtmatige inname leaseauto tijdens ziekte. Datum uitspraak: 25 juli 2018 Het verrichten van nevenwerkzaamheden: 4 ...

13. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
... in tijd of geld dat nog niet is uitbetaald; outplacement; bonusregeling; langer gebruik van de leaseauto (zie onder). Ook de vertrekkende werknemer kan nog schulden hebben: teveel opgenomen ...

14. Auto   12 april 2016
6 april 2018  |  , ,
... NB: Artikelen over 'Elektrische auto' treft u 'Techniek' (zie onder) en tevens in subrubriek Leaseauto. Zelfrijdende auto's vindt u in subrubriek Vervoer. (adsbygoogle = window.adsbygoogle ...

15. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... vanaf 2020 Bijtelling vanaf 2021 bij meer dan 1 auto van de zaak Beeindiging van overeenkomst van leaseauto Aanpassing bijtelling toch pas vanaf 2022 Effecten van corona op de leaseauto Werknemer ...

16. Belasting   6 april 2018
5 december 2020  |  ,
... hard voor een experiment met een bijtelling per kilometer voor het privé-gebruik van een leaseauto. Wie in een middenklasse leaseauto van 25 mille rijdt en betrekkelijk weinig ...

17. Belasting op autobrandstof - accijns en BTW   20 januari 2012
4 juni 2017  |  , , ,
... van de kostprijs van een liter benzine betaalt de automobilist (of werkgever als het om een leaseauto gaat) in Nederland in totaal voor een liter benzine bijna 2,5 maal meer (246%), in ...

18. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
18 juni 2023  |  , , , , ,
Inhoud Voorwoord Kleineondernemingsregeling Optreden Sinterklaas of Kerstman: 6% BTW BTW uitvoerende kunstenaars Sinterklaasfeest Personeelsfeest Dirigent moet 21% BTW belasten voor selectie ...

19. Belasting Toegevoegde Waarde (Lease-auto)   5 maart 2012
26 februari 2021  |  , , , , ,
... mag tijdsevenredig worden aangepast. (Bronnen juli 2020: AMD en derden) Ga terug naar ...

20. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... de plaats wordt voor volledig elektrische auto's de bijtelling 7%. Voor semi-elektrische/hybride leaseauto's (uitstoot van maximaal 50 gram) wordt de bijtelling 14%. De bijtelling voor ...

21. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... bijtellingstarief van 7% van de aanschafprijs gelden. Deze regeling wijkt sterk af van de leaseauto, waarvoor, indien er niet privé mee gereden wordt, geen bijtelling volgt. Ook voor de ...

22. Bestelauto   20 maart 2009
29 april 2020  |  , , ,
... van 2004 vervallen. Een bestelauto is vanaf dat moment een normale auto waarvoor de regeling voor leaseauto’s geldt, zie Leaseauto. * Onder bestelauto verstaat de Belastingdienst een auto die ...

23. Bijtelling auto   7 maart 2010
6 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... reductie van kosten voor de werkgever. Te mooi om waar te zijn? Of toch niet? In plaats van leaseauto’s huurt de werkgever auto’s bij een verhuurbedrijf. Dat kan lange termijn huur zijn ...

24. Bijtelling auto (tabellen)   23 juni 2015
8 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... auto op 16% tot een cataloguswaarde van € 30.000. De bijtelling voor elektrische, zakelijke, leaseauto’s wordt de komende jaren opgebouwd tot 22%. Dit gebeurt geleidelijk, verspreid over ...

25. Bindingsregeling (blijfvergoeding)   20 maart 2009
27 september 2018  |  , ,
... kan betekenen. Bindingsregelingen zijn onder meer: aandelenoptieregeling; pensioenregelingen; leaseauto; sparen voor een sabbatical; blijfvergoeding. De eerste vier regelingen worden in ...


Bekijk items: 1 tot 25 (277 totaal)