Cursus


1. Cursussen, vakliteratuur e.d.   20 maart 2009
13 maart 2018  |  , , , , ,
... Oude regeling Werkkostenregeling (WKR) Naslag Oude regeling Onbelast De volgende vergoedingen van cursussen, vakliteratuur e.d. zijn, mits er sprake is van beroepskosten, vrijgesteld van ...

2. Pensioencursus   22 april 2012
13 maart 2018  |  , , ,
Inhoud Pensioencursus als voorbereiding op pensioen Werkkostenregeling Naslag Pensioencursus als voorbereiding op pensioen In sommige organisaties worden werknemers in de gelegenheid gesteld ter ...

3. 30%-regeling   20 juli 2010
8 september 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... invullen van de aangifte door een vergelijkbare belastingadviseur in het land van herkomst; de cursuskosten om de taal van het werkland te leren voor de werknemer en voor de gezinsleden die ...

4. Allochtonen   4 januari 2014
25 april 2017  |  , , ,
... beoogt de komende jaren 20.000 vrouwen en meisjes extra te laten deelnemen aan bijvoorbeeld taalcursussen, bijeenkomsten of arbeidsmarkttrajecten. Multicultureel personeelsbeleid Verschillende ...

5. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... via de regeling ‘Tel mee met Taal’. U krijgt maximaal 67 procent van een taalvaardigheidscursus vergoed tot een bedrag van 1.500 euro per cursist. Per subsidieaanvraag geldt een maximum ...

6. Arbeidsmarktregio's en Werkbedrijven   7 oktober 2014
15 december 2017  |  , , ,
... om aan het werk te gaan, mét een contract. Het geld wordt bijvoorbeeld ingezet voor reiskosten, cursussen en begeleiding. (Bron: Opnaarde100000.nl, 6 mrt. 2017) Werken met een arbeidsbeperking ...

7. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
22 juni 2021  |  , , , , , , , , ,
... gevuld worden met maximaal 75 dagen. De dagen kunnen gebruikt worden voor het volgen van externe cursussen o.i.d. maar ook voor het creëren van een 4-daagse werkweek aan het eind van de ...

8. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
... de transitievergoeding vaak nog extra vergoedingen, zoals een tegemoetkoming voor outplacement, cursussen, een bijdrage in de advocaatkosten of een bijdrage aan het pensioen. (Bron: SEO-rapport ...

9. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... Arboplatform Zorgverzekeraars bevrijden wijkverpleging van lange controle termijn Stoelmassage en cursus stoppen met roken geen vrijgestelde Arbo voorziening meer, maar wel een nihilwaardering. ...

10. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
11 juni 2021  |  , , , , ,
... achtergrond Strengere regels inburgering EU trekt regels opvang asielzoekers gelijk Inburgeringscursus komt niet in aanmerking voor scholingsuitgaven Qualitatis Inspectie geaccrediteerd voor ...

11. Bedrijfshulpverlening (BHV)   3 oktober 2009
28 oktober 2020  |  , , , , ,
... NEN-norm voor bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening Top 15 BHV-tips Psychologische EHBO-cursus Landelijke dag Opleidingseisen, geen diploma Wie in uw bedrijf is BHV-er? BHV anno 2019 ...

12. Bedrijfsopleidingen en opleidingsinstituten   11 januari 2016
6 juli 2021  |  , , , , , ,
... Om zicht te bieden op instituten die aantoonbaar naar tevredenheid van bedrijven en organisaties cursussen, trainingen en opleidingen hebben verzorgd, voert CEDEO* te Den Haag ...

13. Bedrijven en organisaties   2 maart 2019
13 februari 2021  |  , ,
... overgegaan op het uitvoeren van een online beroeps- of gezondheidstest en de aankoop van een cursus of opleiding. Daarbij investeerden zij in drie weken ruim 2 miljoen euro in zichzelf. KLM ...

14. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
18 juni 2023  |  , , , , ,
... optredens in films of commercials muziekuitvoeringen voor films optredens in rollenspelen bij cursussen De volgende diensten gelden niet als optreden en vallen onder het 21%-tarief: diensten ...

15. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... kosten van de opleiding of studie, die limitatief worden opgesomd (bijvoorbeeld: lesgeld, cursusgeld, examengeld, collegegeld, of promotiekosten en door de onderwijsinstelling verplicht ...

16. Belastingplan 2021   15 september 2020
19 december 2020  |  , ,
... 1 juli 2021 wordt de nieuwe Inburgeringswet van kracht. Gemeenten worden verantwoordelijk voor taalcursussen en het vinden van werk voor nieuwkomers. Kindgebonden budget Naast de kinderbijslag ...

17. Beroepsopleidingen   20 mei 2013
24 september 2020  |  , , , ,
... binnen Randstad verviervoudigt in 2018 haar vakopleidingen Bouwbedrijven besteden minst aan cursussen MBO’ers met niet-westerse achtergrond na doorstroom naar HBO minder succesvol ...

18. Blockchain   19 mei 2018
10 augustus 2021  |  ,
... Meer informatie over Blockchain Op en neer Blockchain heeft een pr-probleem Nieuwe blockchain-cursus van start Controle Blockchain blijft nodig Banken starten blockchainplatform voor ...

19. Bore-out   15 juni 2016
8 september 2019  | 
... is vermoedelijk ofwel het huidige werk interessanter te maken (door bijvoorbeeld aanvullende cursussen te volgen), ofwel een andere, meer uitdagende baan te zoeken. (Bron: Wikipedia) 15 ...

20. Burn-out   3 oktober 2009
1 april 2021  |  , ,
... doen om een nieuwe burn-out te voorkomen? "De werknemer krijgt een coach en gaat bijvoorbeeld op cursus mindfulness. Allemaal gericht op het beter omgaan met stress. Terwijl er meestal ook echt ...

21. CAO (inleiding)   20 maart 2009
18 maart 2021  |  , ,
... of Creatieve Therapie Drama) aangevuld met specifieke scholing op het gebied van clownerie (clowncursussen en/of workshops) of vergelijkbare ruime (praktijk)ervaring op het gebied van ...

22. CAO (ontwikkelingen)   20 maart 2009
31 januari 2023  |  , , , ,
... een conferentie mogen, maar de lager opgeleiden mogen blij zijn als ze voor 150 euro ergens een cursusje mogen doen.' De financiering van het hele opleidingsplan, uit de budgetten voor sociale ...

23. Competentiebeloning   20 maart 2009
22 april 2017  |  , ,
... Wel kunnen (beperkte) eenmalige premies worden verbonden aan het volgen en afronden van relevante cursussen. Om de ontwikkeling van werknemers te stimuleren. Tot slot de voorwaarden aangaande de ...

24. Competentiemanagement (1995 tot heden)   20 maart 2009
17 september 2018  |  , , ,
... en motivatie die voor een bepaalde functie van belang zijn'. Een werknemer die een cursus Russisch volgt, terwijl de organisatie kennis van deze taal niet nodig heeft, vergroot op ...

25. Curriculum Vitae (CV)   1 december 2015
24 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... -bij het maken van het CV- op Europees niveau het sterkst in het benoemen van het aantal cursussen. Dit blijkt uit onderzoek van dienstverlener CVster, dat tienduizenden CV’s uit 39 ...


Bekijk items: 1 tot 25 (164 totaal)