Noodmaatregel


1. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... van en beslissen over WW-uitkeringen. Ondanks capaciteitsdruk als gevolg van de invoering van de noodmaatregelen NOW en TOFA, en het stijgend aantal WW-aanvragen, betaalt UWV WW-uitkeringen nog ...

2. Belastingplan 2021   15 september 2020
19 december 2020  |  , ,
... uit, in 2020 was dat nog 650 miljoen. In het voorjaar van 2020 is de subsidieregeling Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) ingevoerd. Werkgevers die te maken hebben met ...

3. Brexit   9 maart 2017
16 april 2021  |  ,
... van het kabinet gaan een half jaar in plaats van een jaar gelden. Een door een minister getroffen noodmaatregel geldt maximaal tien weken. Moet de maatregel worden verlengd dan moeten de Kamers ...

4. Coronavirus   24 februari 2020
28 oktober 2020  |  , , , , , , , , ,
... minder werk binnen het hele bedrijf hebben. (Bron: FME, 20 feb. 2020) Zie hernieuwde informatie de Noodmaatregel Voor Werkbehoud. Cijfers dekkingsgraad 2020 De gemiddelde dekkingsgraad van de ...

5. Economische en financiele gevolgen   18 maart 2020
27 januari 2022  |  , , , ,
... daarom moeten ze alles terugbetalen. Na de invoering van de eerste lockdown werd in april 2020 de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ingevoerd. Werkgevers kregen een deel van de ...

6. Individuele maatregelen   18 maart 2020
3 mei 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... gewerkte uren WW kan aanvragen. Deeltijd-WW is nu echter vervangen door de NOW, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (zie hieronder) Kan er nog NOW worden aangevraagd? ...

7. Maatregelen Kabinet   15 juni 2020
15 maart 2022  |  , , , , , , , , ,
Inhoud Werktijdververkorting mogelijk bij problemen Coronavirus Tijdelijke Noodmaatregeling Overbrugging voor werkbehoud (NOW) In Nederland geen totale lockdownVerruiming BMKB-regeling voor ...

8. Onderwijs   19 maart 2020
30 juni 2021  |  , ,
... De LSVb roept werkgevers op te regelen dat studenten ook gebruik kunnen maken van de getroffen noodmaatregelen. (Diverse bronnen, 20 mrt. 2020) Extra ondersteuning voor kwetsbare leerlingen ...

9. Quotumregeling   7 oktober 2014
17 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... en het kabinet. Sociale partners hebben vooral aangedrongen om het steunpakket (de NOW-Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid en de TVL-Tegemoetkoming Vaste Lasten) vanaf 1 januari ...

10. Reiskosten (inleiding)   20 januari 2011
23 maart 2022  |  , , , ,
... vervalt op 1 januari 2021 bij werken thuis De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd. Het geactualiseerde besluit is op 30 september 2020 ...

11. Reiskosten (vaste vergoeding)   20 januari 2011
20 juli 2023  |  , , , , , , , , ,
... woon-werk In de Staatscourant van 18 juni 2020 is een actualisatie van het 'Besluit noodmaatregelen coronacrisis' gepubliceerd. In het besluit is ook een goedkeuring opgenomen ten ...

12. Thuiswerken en de fiscus   28 september 2020
8 november 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Noodmaatregelen Coronacrisis Vaste reiskostenvergoeding voor 2020 Vaste reiskosten en Arbo voorzieningen 2021 Thuiswerkvergoeding voor de Rijksoverheid Wat zegt de fiscus over ...

13. Vacatures (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
1 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... bij de openstaande vacatures. Volgens ABN AMRO is dit deels het gevolg van de van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Maar ook is het volgens de bank duidelijk ...

14. Vakantietoeslag   20 maart 2009
3 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... gezet. Vakantietoeslag valt grotendeels buiten de NOW-subsidie In het kader van de Tijdelijke Noodmaatregeling Overbrugging voor Werkbehoud (Now) (zie deze subsidie) betaalt het UWV gedurende ...

15. Werktijdverkorting   20 maart 2009
9 november 2021  |  , , , , , , , , , ,
... bij problemen coronavirus 100 aanvragen werktijdverkorting 5000 aanvragen werktijdverkorting Noodmaatregel overbrugging voor Werkbehoud (NOW) Bijstandsregeling voor ZZP'ers oog soms krom ...

16. Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud, maar nog veel vragen. Wie weet de antwoorden?   19 maart 2020
29 maart 2020  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | , , , , , , , , , , , , , ,
Wij hebben veel respect voor de rigoureuze en snelle manier waarop het kabinet deze noodmaatregel geannonceerd heeft. Maar het heeft ook alle kenmerken van een noodmaatregel. Na even puzzelen ...

17. Noodmaatregelen bereiken 2,5 miljoen werkenden   7 juni 2020
9 juni 2020  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | , ,
Noodmaatregel voor Overbrugging van Werkgelegenheid heeft de afgelopen drie maanden ruim 2,1 miljoen werkenden bereikt. Op de overbruggingsregeling voor zelfstandigen TOZO werd zo’n 374.000 keer ...

18. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud   20 maart 2020
23 maart 2020  | HR-kiosk  | Fred Barkhuis  | , , ,
Alle getroffen ZZP-ers krijgen voor een periode van drie maanden een aanvulling op hun inkomen tot het sociaal minimumloon 2020. Het sociaal minimum bedraagt € 1.653,60 (bruto) is € 1.523,60 ...

19. Tijdelijke Noodmaatregeling Overbrugging voor werkbehoud (NOW) uitgebreid   15 april 2020
16 april 2020  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | , , , ,
De uitbreiding betreft onder meer de vrijstelling van invoerrechten en btw voor de invoer van goederen die nodig zijn in de bestrijding van het coronavirus alsmede de vrijstelling van btw voor het ...

20. Details van de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud bekend   1 april 2020
1 april 2020  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | , ,
De details van de noodmaatregel zijn bekend. Toch zal de regeling nog veel vragen oproepen bij de ondernemingen hoe men nu exact verliezen en looncompensaties moet vaststellen. Gelukkig wordt in ...

21. Kritiek op uitvoering Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)   7 juni 2020
8 juni 2020  | RTL Z  | Fred Barkhuis  | , ,
Ondernemers blijven ontevreden met de manier waarop de omzet moet worden berekend in het steunpakket NOW 2.0. Vooral seizoensbedrijven voelen zich gedupeerd. Maar volgens minister Koolmees is meer ...

22. Aantal te realiseren garantiebanen in 2021 en 2022   14 december 2020
16 december 2020  | Stichting van de Arbeid  | Fred Barkhuis  | , , ,
Sociale partners hebben vooral aangedrongen om het steunpakket (de NOW-Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid en de TVL-Tegemoetkoming Vaste Lasten) vanaf 1 januari niet af te bouwen ...

23. Begrotingstekort gaat dit jaar naar 11,8%, maar de staatsschuld valt wel mee   25 april 2020
25 april 2020  | Telegraaf HR-kiosk  | Andries Bongers  | , , , , ,
... graag vergelijken was ongeveer 58%, dus aanmerkelijk hoger dan Nederland en zal ook door allerlei noodmaatregelen sterk stijgen. Nee, Nederland staat er relatief helemaal niet zo slecht voor. ...

24. Grote organisaties vinden aanmerkelijk nadeel van verlaging van de WKR   16 september 2020
16 september 2020  | Andries Bongers  | , , , ,
... Deze eenmalige verhoging zou tijdelijk zijn voor 2020. De verruiming stond in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis en liep vooruit op de wetswijziging die nu in het Belastingplan 2021 ...

25. In de NOW van 20 mei komen vele meest HR-onderwerpen aan bod   22 mei 2020
25 mei 2020  | Accountancy Van Morgen  | Fred Barkhuis  | , , ,
In de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) van 20 mei 2030 zijn een aantal onderwerpen belicht: Nul-aangifte, Opslag, Bedrijfsovernames, Openstellen tijdvak, ...


Bekijk items: 1 tot 25 (36 totaal)