Deeltijd-Ww


1. Deeltijd-WW   30 juli 2009
6 september 2019  |  , , ,
Inhoud Bijzondere regeling werktijdverkorting a.g.v. de kredietcrisis Deeltijd-WW Compromis Overwerk telde mee voor deeltijd-WW-uitkering Aangescherpte regeling deeltijd Pensioenopbouw ...

2. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)   9 januari 2016
4 juni 2017  |  , ,
... maximum bedrag, zij het dat het maximum bedrag enkele keren kan worden verhoogd, zie subrubriek Deeltijd-WW. Verdwaald in regelwoud van toeslagen en subsidies; hoe komen we eruit? Een man haalt ...

3. Diverse onderwerpen   11 januari 2016
26 mei 2021  |  , ,
... 2018): Anticyclisch opleiden Scholing in een periode van economische teruggang (eis verbonden aan Deeltijd-WW) noemt men anticyclisch opleiden. Een voorbeeld waar hierover met de sociale partners ...

4. Economische en financiele gevolgen   18 maart 2020
27 januari 2022  |  , , , ,
... voor oplossingsrichtingen. Doel is om op de langere termijn sterker uit de crisis te komen. Deeltijd-WW is een geschikt middel om een tijdelijke terugval van de economie te doorstaan. Ook ...

5. Economische veranderingen   20 maart 2009
2 mei 2020  |  , , , ,
... zijn in korte tijd een aantal bijzondere regelingen werktijdverkorting tot stand gekomen, zie Deeltijd-WW; bij ontslag is een tijdelijke versoepeling van het afspiegelingsbeginsel toegestaan, ...

6. Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP)   20 maart 2009
11 november 2021  |  , , , , ,
Inhoud Fonds Rechten ​Deeltijd-WW Pensioenuitvoering Wachtperiode Uitbreiding regeling In de proeftijd ontslagen of uitzendkracht geweest? FVP opgeheven Fonds HR-kiosk heeft geen enkele ...

7. Gedeeltelijk ontslag   20 maart 2009
3 juni 2017  |  , ,
... tevreden. De regeling is met te veel onzekerheden omgeven, vindt Suat Koetloe van De Unie. 'Bij deeltijd-WW, een crisismaatregel die in 2008 werd ingezet, bleven de mensen in dienst, nu moeten ...

8. Individuele maatregelen   18 maart 2020
3 mei 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... onderneming ook tijdelijk of gedeeltelijk sluiten bij minder werk? Kan er ook werktijdverkorting (deeltijd-WW) worden aangevraagd? Kan er nog NOW worden aangevraagd? Moet de werkgever de ...

9. Ontslag via het UWV   7 mei 2009
19 augustus 2017  |  , ,
... sterk gestegen, maar duidelijk minder dan in de periode 2001-2003. Dat hangt deels samen met de deeltijd-WW-regeling, die in 2009 tijdelijk is ingevoerd. Hierdoor konden bedrijven werknemers in ...

10. Onwerkbaar weer   8 augustus 2011
1 oktober 2020  |  ,
... van zijn uren niet heeft kunnen werken; de werknemer is beschikbaar om te werken; ook tijdens deeltijd-WW kan de werknemer WW bij onwerkbaar weer krijgen. De uren waarvoor de werknemer WW bij ...

11. Opleidingen termen en begrippen   11 januari 2016
8 januari 2020  |  , , , ,
... Anticyclisch opleiden Scholing in een periode van economische teruggang (eis verbonden aan Deeltijd-WW) noemt men anticyclisch opleiden. Een voorbeeld waar hierover met de sociale partners ...

12. Werkloosheid   19 augustus 2009
19 december 2020  |  ,
... volgorde de volgende onderdelen: Acties werkloosheid te bestrijden Calamiteitenregeling Deeltijd-WW Dienstencheques Jeugdwerkloosheid Loongerelateerde WW-uitkering Onwerkbaar weer ...

13. Werktijdverkorting   20 maart 2009
9 november 2021  |  , , , , , , , , , ,
... Eigen risico werkgever Vergunning maximaal 24 weken Uitkering Sollicitatieplicht en verrekening WW Deeltijd-WW Calamiteitenregeling voegt Onwerkbaar weer en Werktijdverkorting samen ...

14. Heeft deeltijd-WW in 2008 en 2009 wel geholpen?   3 juli 2012
9 juli 2012  | AccountingWEB  | Fred Barkhuis  | ,
Bedrijven die tijdens de economische crisis van 2008 en 2009 gebruik maakten van de deeltijd-WW of de bijzondere werktijdverkortingregeling (WTV) hebben het in de periode daarna niet beter gedaan ...

15. Koolmees onderzoekt deeltijd-WW   8 april 2021
12 april 2021  | CM  | Fred Barkhuis  | , ,
In antwoord op Kamervragen zegt demissionair minister Koolmees samen met UWV de mogelijkheden voor een structurele regeling na het aflopen van de NOW-regeling te onderzoeken. Uitwerking en ...

16. Arbeidsmarktwet (WAB) is een straf voor mkb’ers vindt Hans Biesheuvel   20 oktober 2019
21 oktober 2019  | Telegraaf  | Andries Bongers  | , , , , , , , , , , , ,
... we dat? * Rob Jetten (D66) komt met de oplossing voor een door zijn partij gecreëerd probleem: Deeltijd-WW dan blijven werknemers in dienst van een bedrijf, maar neemt het UWV een deel van de ...

17. Kabinet schiet bouwbedrijven in nood te hulp   30 oktober 2019
1 november 2019  | De Volkskrant  | Fred Barkhuis  | , , ,
... Bouwbedrijven die tijdelijk geen werk meer hebben voor hun personeel, krijgen de mogelijkheid deeltijd-WW of werktijdverkorting aan te ...


17 items