Economie


1. Deeleconomie   2 november 2018
2 november 2018  |  , ,
Inhoud Inleiding Twee organisatievormen Voorbeelden Voor en nadelen deeleconomie Inleiding Deeleconomie, de nieuwe ster aan het firmament van de nieuwe economie. De centrale gedacht achter de ...

2. Aanvangssalaris   20 maart 2009
11 januari 2019  |  , ,
Inhoud Arbeidsovereenkomst Aanloopschalen Minimumloon Kan je het aanvangssalaris verhogen? Startsalaris Heineken te hoog Arbeidsovereenkomst Een vast onderdeel van de arbeidsovereenkomst is het ...

3. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... 2015 daalde de jeugdwerkloosheid van bijna 14% in 2013 naar 11%, vooral dankzij de aantrekkende economie, weet Sterk zelf ook. Ze roept desondanks de jeugd op om aandacht voor zichzelf 'en een ...

4. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... en 37.000 (2015). Het UWV merkt hierbij op 'Dit wordt onder meer veroorzaakt door de aantrekkende economie: er worden minder aanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen ingediend. Daarnaast ...

5. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
Inhoud Burgerlijk Wetboek Arbowet Overige wetten Instemming ondernemingsraad? Europa Alcoholslot Alcohol reden voor ontslag? Leeftijdsgrens consumptie alcohol verhoogd naar 18 jaar Alcoholbeleid ...

6. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
... wereld beïnvloeden", aldus Hoffman. "Zoals onderwijs, transport, gezondheidszorg, justitie en economie. De data en code hierachter is echter vaak onzichtbaar." (Bronnen: MSN en NU, 11 jan ...

7. Algemeen, begrippen, rapporten, wetten   2 maart 2019
22 mei 2021  |  ,
Inhoud Nieuw begrip Kostenbesparing belangrijkste motief MVO Sites MVO Circulaire economie Topbestuurders vragen nieuw kabinet duurzaam ondernemen te belonen Verklaring duurzaamheid banken en ...

8. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... van de nabestaandenwet. Toenmalig staatssecretaris De Krom heeft Flip de Kam, Honorair hoogleraar Economie van de publieke sector, gevraagd een reactie te geven op de beleidsdoorlichting. ...

9. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... Demografisch Instituut (Nidi) in de Volkskrant. De drie zijn Van Dalen (hoogleraar economie aan het Nidi en aan Tilburg University), Henkens (hoogleraar Veroudering, pensioen en ...

10. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... Regeringsbeleid (WRR). 'De banengroei voor de crisis zat hem vooral in tijdelijke werk. Toen de economie instortte, vlogen bijvoorbeeld Marokkanen en Turken er als eerste uit. Dat viel erg ...

11. Anderhalfverdieners   4 januari 2014
29 mei 2019  |  , ,
... naar 54 procent in 2008. De stijging was minder sterk in de periode tussen 2000 en 2004, toen de economie zich ook minder voorspoedig ontwikkelde. Het aandeel paren met slechts één werkzame ...

12. Anderhalve meter   13 april 2020
13 september 2021  |  , ,
... van premier Rutte Naar buiten? Houd 1,5 meter afstand Anderhalvemeter-samenleving Anderhalvemetereconomie: halve kantoor moet leeg Anderhalvemeter-afstand drive-in bioscoop Groningen Afstand 1,5 ...

13. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Drie overeenkomsten voor het verrichten van arbeid Wettelijke grondslag van de arbeidsovereenkomst Verschil tussen loon en aanneemsom, commissie etc. Werk zelf verrichten Naam ...

14. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... dit percentage de komende jaren verder omhoog zal gaan. Geholpen door de aanhoudende groei van de economie loopt de totale werkgelegenheid ook over de gehele linie weer op. Alles bij elkaar wordt ...

15. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... veel banen. Mensen zullen meer vrije tijd hebben om geld te spenderen en dat is juist goed voor de economie. Negatief Nog meer uren tellen als overwerk. Dus nog meer kosten voor de werkgever. ...

16. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
... aantal in 2013 gestegen naar 48%. Het vermoeden is dat de stijging te danken is aan de onzekere economie. Juist dan zou je zeggen dat mensen niet meer geld zouden willen uitgeven dan nodig zou ...

17. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... De griepgolf waar ons land sinds half december mee kampt, is een flinke schadepost voor de economie. Medewerkers die met griep of een verkoudheid thuiszitten, kosten hun werkgever ...

18. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... op Arbo Arbeidsrelaties veranderen: er zijn meer flexwerkers, meer ZZP’ers en de kluseconomie is sterk in opkomst. Welke gevolgen heeft dit voor gezond en veilig werken? De minister ...

19. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... extreme vormen aan De ongelijkheid neemt wereldwijd extreme vormen aan. Weliswaar is de mondiale economie sinds 1980 fors gegroeid, maar van dat extra inkomen heeft de rijkste 0,1 procent van de ...

20. Artificial Intelligence   31 januari 2019
22 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... Het voorgaande geldt ook Doctor Jellis Vanhoeyveld van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie van de universiteit van Antwerpen die ''nieuwe dataminingtechnieken ontwikkelde die ...

21. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... van Volksgezondheid betreft geen optie. Dat zou problemen opleveren voor de gezondheidszorg en de economie. Cijfers asielzoekers 2020 Het aantal asielzoekers was in 2020 bijna 40 procent lager ...

22. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... maart of april met de coronapandemie voor de deur. Dit begon al eerder; al in januari 2020 liet de economie een dip zien en vielen de autoverkopen tegen. Hoe zit het nou eigenlijk met de concrete ...

23. Basisinkomen   29 augustus 2016
10 februari 2019  |  ,
Inhoud Begrip Politie partijen Experimenten Nederland Proef met basisinkomen in Finland Burgers zetten basisinkomen op agenda Kamer Proef met basisinkomen in Finland gestopt Basisinkomen zorgt in ...

24. Bedrijfsopleidingen en opleidingsinstituten   11 januari 2016
6 juli 2021  |  , , , , , ,
... buitenlandse student die in Nederland komt studeren, levert per saldo meer op voor de Nederlandse economie dan hij kost. Een buitenlandse student uit een Europees land levert Nederland 5 tot 17 ...

25. Bedrijfsovername   20 maart 2009
6 april 2021  |  , , ,
... Was-wordt lijst Overname van arbeidsongeschikte werknemers Naslag Mislukte overnames MKB schaden economie. Fusiegedragsregels gewijzigd Consultatie wetsvoorstel bedenktijd 250 dagen bij ...


Bekijk items: 1 tot 25 (429 totaal)