Werknemers


1. Werknemersparticipaties   27 februari 2012
4 april 2018  |  ,
Inhoud Inleiding Vier vormen van werknemersparticipatie Fiscaal Zeggenschap Instemming vereist Belonen met aandelen wint snel terrein Nederland loopt achter Naslag Inleiding Een ...

2. Werknemersverzekeringen (premies)   20 maart 2009
6 januari 2020  |  , , ,
Inhoud Premieheffing werknemersverzekeringen Premiedagen Omkeerregel Stijging WGA-premie Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) Ouderen Nominale premie en ...

3. Werknemersverzekeringen (tabellen)   12 december 2011
18 juli 2023  |  , , , , , , ,
... Deze bestaat uit een premiecomponent WGA en een premiecomponent ZW en is onderdeel van de premies werknemersverzekeringen. De premiepercentages stijgen licht per 2022. De gemiddelde premie voor ...

4. Oudere werknemers   4 januari 2014
12 januari 2020  |  , ,
... ouderen’ MKB staat open voor 55-plussers Onderzoek bevestigt vooroordelen tegen oudere werknemers Uitbreiding aanpak ouderenwerkloosheid Begroting 2015 Subsidieregelingen werkloze ...

5. 850.000 werknemers hebben geen pensioen (maar het is nog veel hoger!)   14 december 2018
14 december 2018  |  , , , ,
Ruim 850-duizend werknemers hebben geen pensioenregeling, blijkt uit onderzoek van het CBS in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Schrikken voor minister Koolmees, zegt politiek ...

6. Ontslag werknemers na ingangsdatum AOW   13 maart 2010
21 april 2017  |  ,
Uit jurisprudentie is gebleken dat rechters er van uitgaan dat medewerkers die na hun 65e doorwerken een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaan. Bij ontslag zal de kantonrechtersformule daarom alleen ...

7. Volks- en werknemersverzekeringen   20 maart 2009
5 januari 2020  |  ,
Inhoud Inleiding Verplicht verzekerd VolksverzekeringenWerknemersverzekeringen Zorgverzekeringswet Premies Leefsituatie/partnerbegrip Buitenlanders op continentaal plat onder volksverzekeringen ...

8. Categorieen werknemers   4 januari 2014
15 maart 2018  |  ,
In rubriek Categorieen werknemers worden diverse categorieen genoemd, reden om deze op te splitsen. Zie onder (klik op de gewenste rubriek om toegang te krijgen):

9. Eindheffing werknemers 55 jaar en ouder   13 maart 2010
9 november 2017  |  , , ,
... in het kader van (ontslag)regelingen voor vervroegde beëindiging van het dienstverband voor werknemers van 55 jaar en ouder, een eindheffing van 26% betalen. Vanaf januari 2011 is deze ...

10. Buitenlandse werknemers   9 mei 2011
3 juni 2017  |  ,
In subparagraaf Buitenlandse werknemers leest u wetenswaardigheden over onder meer de Code Oranje, Europese en Nederlandse wetten, verzekeringen en vergunningen. Zie onder (klik op de gewenste ...

11. Overleg met vakbonden, OR en werknemers   5 februari 2011
5 mei 2017  |  , , , ,
Veranderingen die samenhangen met de werkkostenregeling moet de werkgever met de CAO-vakbonden bespreken. Zaken die niet bij CAO zijn geregeld, komen terecht op het instemmingsbordje van de OR. ...

12. Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers   9 februari 2011
13 maart 2018  |  , ,
... open Arbeidsgehandicapte werknemer wordt in dienst genomen Werkgevers die arbeidsgehandicapte werknemers in dienst nemen mogen onder voorwaarden gedurende drie jaar een premiekorting ...

13. Premiekorting en premievrijstelling oudere werknemers   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , ,
... 1 juli geen overgangsregeling meer Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Misbruik premiekorting oudere werknemers Premiekorting kleine werkgevers verruimd Premiekorting straks buiten de loonaangifte ...

14. 30%-regeling   20 juli 2010
8 september 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... onbelaste vergoedingen en verstrekkingen Veranderen van werkgever Jurisprudentie Cijfers: aantal werknemers met 30%-regeling Werkkostenregeling (wkr) Aanscherping 30% Schaarse specifieke ...

15. 30%-vergoedingsregeling   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , , ,
... 30%-regeling. Fiscale faciliteit Nederlandse bedrijven kunnen voor uit het buitenland aangetrokken werknemers onder voorwaarden een fiscale faciliteit toepassen, de zogeheten ...

16. 5 Praktische tips voor werkgevers   29 april 2016
29 april 2016  |  , ,
... de WKR in combinatie met het aanbieden van leuke interessante extra’s, naast het salaris, voor werknemers. Het ‘Nationaal WKR Onderzoek’ dat Effectmeeting in opdracht van FiscFree® ...

17. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
Inhoud Definitie Welke ondernemingen? Welke werknemers? Vestiging rechten Algemene fiscale regels Uitoefening opties Belastingheffing Formules Praktijk Instemming ondernemingsraad vereist Bonussen ...

18. Aandelenopties   2 februari 2012
7 juli 2020  |  , , ,
... Inleiding Regeling excessieve beloningen Oude regeling Werkkostenregeling (WKR) Naslag Worden werknemersopties fiscaal aantrekkelijker? Wetsvoorstel aanscherping beloningsregels financiële ...

19. Aannemen van werk   5 december 2013
26 augustus 2019  |  , , , , ,
... voor loon werknemer De opdrachtgever kan aansprakelijk worden gesteld als de opdrachtnemer zijn werknemers niet (volledig) betaalt? Dit geldt voor overeenkomsten van opdracht maar ook bij ...

20. Aanspraak   20 maart 2009
11 juli 2019  |  , , , ,
... de waarde van aanspraken loonheffing - i.c. loonbelasting en premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zvw - moet inhouden, zijn er uitzonderingen. Er zijn drie ...

21. Aantallen   27 februari 2013
9 april 2019  |  , ,
... 40 duizend meer dan eind 2013. Dit meldt de Migrantenmonitor. In dezelfde periode steeg het aantal werknemers in Nederland dat afkomstig is uit Bulgarije van 3 duizend tot 8 duizend. Het aantal ...

22. Aanvangssalaris   20 maart 2009
11 januari 2019  |  , ,
... als regel volstaan met een salarisbrief waarin de verhoging wordt bevestigd. Aanloopschalen Nieuwe werknemers zonder ervaring en met vergelijkbare opleiding ontvangen in sommige organisaties een ...

23. Aanwezigheidsdienst   12 juli 2010
10 maart 2017  |  , ,
... werknemer gaat individueel en schriftelijk akkoord; De werkgever houdt een register bij van alle werknemers die toestemming hebben gegeven om meer dan 48 uur gemiddeld per week te werken. NB: ...

24. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
Inhoud. Loonkostensubsidie Loonkostensubsidie arbeidsgehandicapten Premiekorting oudere werknemers Wet SUWI Poortwachterstoets Leerwerkbanen Werktijdverkorting Wet inkomensvoorziening oudere ...

25. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... momenten waarbij een werkgever met UWV te maken krijgt, zoals ontslag, zwangerschap of ziekte van werknemers, zijn het uitgangspunt bij de nieuwe werkgeverswebsite. De site is te vinden op ...


Bekijk items: 1 tot 25 (2 792 totaal)