Stagiair


1. Werktijden stagiairs   16 juli 2010
7 december 2015  |  , ,
... De Arbeidstijdenwet geldt voor iedereen die bij een organisatie werkt, dus de werknemers en ook stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden. In een aantal gevallen geldt de Arbeidstijdenwet ...

2. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... een aantal rubrieken: Welke medewerkers komen in aanmerking voor de WBSO? Let op bij de WBSO met stagiairs en afstudeerders Wanneer kunnen medewerkers beginnen met uren schrijven en ...

3. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... ook voor deeltijd- en flexwerkers, uitzendkrachten, personen met een nul-urencontract en stagiaires. Zowel werkgevers als werknemers hebben verplichtingen: samen moeten zij ervoor zorgen ...

4. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... 2016 bij een aantal onderwijsinstellingen een project gestart om MBO-4 studenten en nieuwe MBO-2 stagiairs op een goede manier te introduceren en te coachen bij leerbedrijven. Er wordt ...

5. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... zich moeten inschrijven. Naast vaste medewerkers worden nu ook tijdelijke medewerkers, zoals stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen gescreend. Kosten voor kinderopvang ...

6. Beroepsopleidingen   20 mei 2013
24 september 2020  |  , , , ,
... is elk jaar groter geworden”, vertelt Mar-Jan. “We geven les met 23 docenten en negen stagiairs die de opleiding sociaal werk volgen. Bovendien hebben we vier collega’s op het ...

7. CAO (inleiding)   20 maart 2009
18 maart 2021  |  , ,
... krijgt het personeel een eenmalige uitkering van 1200 euro. Ook de salarissen voor leerlingen en stagiairs gaan omhoog. En tenslotte wordt de vergoeding voor onregelmatigheid werk hoger, ...

8. Deeltijd-WW   30 juli 2009
6 september 2019  |  , , ,
... voor een meester-gezel-regeling. De deeltijders mochten in het bedrijf scholing geven aan stagiairs en werknemers die korter dan een jaar in dienst waren. Op die manier ving men twee ...

9. Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (inleiding) (DBA)   22 oktober 2016
12 maart 2024  |  , , , , , ,
... bijvoorbeeld gaat om topsporters, aannemers van werk en hun hulpen, gelijkgestelden, leerlingen en stagiairs, en sekswerkers. Zoals gezegd ligt de basis ervan bij de werknemersverzekeringen. Er is ...

10. Eerstedagsmelding   20 maart 2009
13 maart 2018  |  , , , , ,
... hebben, zoals commissarissen, directeuren-grootaandeelhouders en opting-in werknemers. Stagiairs, die alleen een vergoeding ontvangen, vallen buiten de eerstedagsmelding. EDM mag ook ...

11. Europa   22 mei 2018
7 maart 2020  |  , , , ,
... te trainen. De Europese vakbondskoepel ETUC reageert positief. "Met dit voorstel zou iedere stagiair in Europa een fatsoenlijke vergoeding moeten krijgen." (Bron: Fok.nl, 5 okt. 2017) ...

12. Fictieve dienstbetrekking en opting-in   19 oktober 2009
7 juli 2018  |  , , ,
... fictieve dienstbetrekking worden aangemerkt, zijn onder meer: agenten en subagenten; leerlingen en stagiairs; sekswerkers werkzaam voor een exploitant; thuiswerkers en alfahulpen; topsporters met ...

13. Gelijke behandeling (inleiding)   22 januari 2011
11 mei 2023  |  , , , , , , , , , ,
... sprake is van discriminatie moeten er passende maatregelen worden genomen. Let in het bijzonder op stagiaires. Zij zijn jong en kwetsbaar, en durven misschien niet zo snel melding te doen van ...

14. Gelijkgestelden   30 december 2009
24 september 2019  |  ,
... bestuurders van een coöperatie met werknemerszelfbestuur, commissarissen, leerlingen, stagiairs, meewerkend kinderen, uitzendkrachten of thuiswerkers of hun hulpen. Inhouding premies ...

15. Ketenbepalingen   10 april 2017
18 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... De medewerker is jonger dan 18 en werkt gemiddeld minder dan 12 uur per week. BBL-leertrajecten en stagiairs. Invalkrachten van leraren of onderwijsondersteunend personeel tijdens ziekte. ...

16. Kinderopvang (inleiding)   20 maart 2009
5 augustus 2021  |  , , ,
... screening, die nu een jaar wordt gebruikt. Asscher wil de regels nog verder aanscherpen, zodat ook stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers kunnen worden gecontroleerd. Nieuwe handleiding ...

17. Klokkenluider   25 november 2015
4 september 2023  |  , , , , ,
... alle 28 EU-lidstaten gaan gelden, en dan niet alleen voor werknemers, maar ook voor zelfstandigen, stagiairs en vrijwilligers. Zo komt er een verbod voor werkgevers om klokkenluiders te ontslaan ...

18. Ontslag via het UWV   7 mei 2009
19 augustus 2017  |  , ,
... De wederindiensttredingsvoorwaarde geldt niet in als een ZZP-er of stagiair het oude werk van een werknemer, die om bedrijfseconomische redenen is ontslagen, gaat ...

19. Opleidingen termen en begrippen   11 januari 2016
8 januari 2020  |  , , , ,
... de truc met de papiertjes is - zolang je elkaars handschrift niet kent - anoniem. Een idee van een stagiaire wordt daardoor eerder gelijk behandeld als een idee van de baas. (Bron: Volkskrant, 14 ...

20. Prijzen   5 oktober 2012
19 maart 2021  |  , ,
... Dat is de belangrijkste boodschap die Alexander van der Doorn van Kennemer Duincamping Bakkum zijn stagiairs meegeeft. Afgelopen november werd Alexander uitgeroepen tot beste praktijkopleider van ...

21. Stage   2 april 2014
6 november 2023  |  , , , , , , , , ,
... vergoeding Bijverdienen Stagevergoeding buitenlandse student Fictieve dienstbetrekking Werktijden stagiairs Eerstedagsmelding Ziektewet EU-richtlijnen 2014 Minder leerbanen voor MBO’ers in 2013 ...

22. Stage (rechtspositie)   11 september 2010
21 februari 2023  |  , ,
Inhoud Inleiding Rechtspositie Loonheffing Werktijden Verzekeringen Hoogte vergoeding Buitenlandse stagiairs Afdrachtvermindering Belangenbehartiging Traineeship Illegalen Onbetaalde stage mag CNV ...

23. Stagevergoeding   27 februari 2013
11 juni 2018  |  , , , , , ,
... een stagevergoeding betalen van minimaal 50% van het minimumloon. Dit bedrag geldt voor iedere stagiair, ongeacht de leeftijd van de stagiair en ongeacht de vraag of het een deeltijd- of ...

24. Thuiswerken   10 oktober 2020
5 april 2022  |  , , , ,
... het plaats onafhankelijk werken (artikel 1.43 lid 1 en 2). Het gaat om een werknemer – maar ook stagiair(e) of uitzendkracht – die arbeid verricht in een woning of andere plaats die niet de ...

25. Veranderingen 2017   16 december 2016
23 december 2016  |  , , ,
... 2016 bij een aantal onderwijsinstellingen een project gestart om MBO-4 studenten en nieuwe MBO-2 stagiairs op een goede manier te introduceren en te coachen bij leerbedrijven. Er wordt ...


Bekijk items: 1 tot 25 (54 totaal)