Rechtspositie


1. Rechtspositie   1 januari 2012
6 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Beide CAO's zijn "Algemeen Verbindend Verklaard". Uitzendkrachten krijgen in de nieuwe CAO: betere rechtspositie meer werkzekerheid begeleiding om duurzaam inzetbaar te blijven verbeterde ...

2. Rechtspositie (ZZP-er)   4 mei 2012
17 november 2020  |  , , , , , , , , ,
... voor derde jaar op rij gedaald Belemmeringsverbod Waadi ook voor vaste kracht zzp-ers moeten eigen rechtspositie krijgen Uitblijven naleving uitspraak zwangere zzp-ers wringt met toegang tot het ...

3. Rechtspositie ambtenaren   15 september 2013
3 december 2020  |  , , , , , , , , , ,
... positie Bijzondere positie Wetten, regelingen en besluiten Geen stakingsverbod Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren Is het nog leuk om ambtenaar te zijn? Verschil opschorten en staken ...

4. Stage (rechtspositie)   11 september 2010
21 februari 2023  |  , ,
Inhoud Inleiding Rechtspositie Loonheffing Werktijden Verzekeringen Hoogte vergoeding Buitenlandse stagiairs Afdrachtvermindering Belangenbehartiging Traineeship Illegalen Onbetaalde stage mag CNV ...

5. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
... verklaren Het doel van het algemeen verbindend verklaren is het bevorderen van een gelijke rechtspositie van werknemers en het tegengaan van ongelijke concurrentie op basis van ...

6. Ambtenaren (inleiding)   15 september 2013
13 januari 2020  |  , ,
... het kabinet om de overheid kleiner te maken, wordt daarmee in 2016 ruim gehaald. Ambtenarentaal De rechtspositie is voor veel rijksambtenaren ingewikkelde materie. Juridisch taalgebruik en ...

7. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
14 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... op het moment dat een zieke medewerker vakantieverlof geniet afhankelijk van de bijbehorende rechtspositie. In bijvoorbeeld het ARAR en de CAR-UWO is bepaald dat een zieke medewerker zijn ...

8. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... 2012, LJN BV6590. Maar pas op! In een recent geschil deed de rechter de volgende uitspraak: 'de rechtspositie van de werknemers verandert niet als de werknemers worden ondergebracht bij een ...

9. Belastingplan 2021   15 september 2020
19 december 2020  |  , ,
... Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht voor bestuurders. De inrichting van het Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers krijgt in 2021 prioriteit. Bovenmatig getroffenen door ...

10. CAO (ambtenaren)   20 maart 2009
25 augustus 2018  |  , , , , ,
... Ambtenaren vallen (nog) niet onder een CAO. Hoewel juridisch gezien hun arbeidsvoorwaarden (rechtspositie) eenzijdig worden vastgesteld, verplicht artikel 125 van de Ambtenarenwet de ...

11. CAO (geschiedenis)   20 maart 2009
23 oktober 2015  |  , ,
... – Ambtenarenwet. Na de spoorwegstaking van 1903 was het ambtenaren verboden om te staken. De rechtspositie van de ambtenaar wordt geregeld. Hij krijgt geen arbeidsovereenkomst, maar een ...

12. CAO (ontwikkelingen)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , ,
... na invoering Wnra Ontwikkelen gemeenten straks allemaal hun eigen CAO, nu de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is ingevoerd? Of blijven ze werken met een overkoepelende CAO, ...

13. Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (inleiding) (DBA)   22 oktober 2016
12 maart 2024  |  , , , , , ,
Inhoud Tweede Kamer wil zelfstandig wetsvoorstel juistheid VAR-aanvraag Wiebes wil af van VAR-verklaring Voorlopig geen Beschikking geen loonheffingen (BGL) Alternatief voor opvolger ...

14. Detachering   20 maart 2009
6 mei 2023  |  , , , , , ,
... hebben net als uitzendkrachten recht op de inlenersbeloning zoals benoemd in de ABU-cao (lees ook Rechtspositie | HR-kiosk.nl) In artikel 8 van Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs ...

15. DoorwerkCAO   25 mei 2011
25 april 2017  |  , ,
... gaan - geldt dus niet; de werknemer valt onder de Ziektewet en sociale verzekeringen; behalve de rechtspositie regelt de CAO ook verlofzaken, zoals een vrije dag voor de geboorte van een ...

16. Europa   22 mei 2018
7 maart 2020  |  , , , ,
... papieren boek meer en meer slijt en steeds duidelijker een 'tweedehandsje' wordt. Daardoor komt de rechtspositie van de auteur ook meer in gevaar bij illegale digitale kopieën, die ook nog eens ...

17. Externe commentaren en gevolgen (DBA)   22 oktober 2016
10 februari 2018  |  ,
... rekenen op bijna unanieme bijval van de achterban. Van de ondervraagden zegt 91 % dat een eigen rechtspositie in de vorm van een onderscheidende ondernemersovereenkomst noodzakelijk is. Dit is ...

18. Flexwet (1999)   22 januari 2011
1 maart 2018  |  ,
... arbeidskrachten aan te trekken en tegelijkertijd zorg te dragen voor meer zekerheden en een betere rechtspositie voor flexwerkers, met name naarmate de arbeidsrelatie met de werkgever langer ...

19. Fraude   5 oktober 2012
20 augustus 2020  |  , ,
... dan de politie in strafrechtelijk onderzoek. Rechtsgeleerden en advocaten maken zich zorgen om de rechtspositie van mensen met een uitkering. Zo moet de politie in strafzaken toestemming hebben ...

20. Huishoudelijke werkers   20 maart 2009
12 juli 2020  |  , , , ,
... van deze mensen.' De commissie Kalsbeek onderzocht (2014) in opdracht van minister Asscher de rechtspositie van huishoudelijk werkers in Nederland. De FNV en OSB willen dat de commissie de ...

21. Inleiding   1 januari 2012
17 oktober 2023  |  , , , , , ,
... beschouwd als een vorm van flexwerk. Positie van uitzendkrachten Zeker in de aanvangstijd was de rechtspositie van uitzendkrachten slecht. Vele voordelen uit de cao's van vaste werknemers zoals ...

22. Loonstrook en jaaropgaaf   20 maart 2009
16 december 2019  |  , , , ,
... verschuldigd is, bijvoorbeeld in de onderwijssector en voor ambtenaren die in de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren worden uitgezonderd en dus niet onder het privaatrecht gaan vallen, is ...

23. Nieuwsbrief Loonheffingen 2020   12 januari 2020
10 februari 2020  | 
... Loonheffingen 2020 is op 10 januari 2020 beschikbaar. Toegevoegd zijn: Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) Wijziging bijtelling auto van de zaak zonder CO2-uitstoot ...

24. Ontslag ambtenaren   15 september 2013
10 december 2019  |  , , , , , , , , ,
... bedrijf. Dit geldt bij uitstek met betrekking tot het ontslagrecht. De verwachting is dat de rechtspositie van de meeste ambtenaren per 1 januari 2017 gelijk wordt getrokken aan die van ...

25. Opvolgend werkgeverschap   27 september 2015
20 juli 2023  |  ,
... de medewerker treedt in dienst bij de nieuwe werkgever en verkrijgt hiermee automatisch dezelfde rechtspositie. De dienstjaren (anciënniteit) en het aantal contracten van vóór de overname ...


Bekijk items: 1 tot 25 (198 totaal)