Ketenregeling


1. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... behoudt zijn uitkering (Bron: UWV) NB: Een proefplaatsing telt niet mee voor de bepaling van de ketenregeling. Proefplaatsing werklozen moet sneller Bedrijven moeten sneller een werkloze of ...

2. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... tussen hem en de payroller was een schijnconstructie, die alleen bedoeld was om de ketenregeling te omzeilen, meent de beveiliger. De feitelijke uitvoering van het werkgeverschap ...

3. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... DoorwerkCAO Wijziging ontslagregels voor AOW-ers Doorwerken AOW-er onder tijdelijk contract Ketenregeling en AOW-gerechtigden In dienst nemen AOW-er aantrekkelijker Heroverweeg wetsvoorstel ...

4. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... is is dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen in vaste dienst te nemen. Inhoud De ketenregeling wordt verruimd Werknemers hebben voortaan recht op een transitievergoeding vanaf de ...

5. Doorwerken na AOW   24 maart 2015
8 november 2023  |  , , , ,
... AOW-gerechtigde leeftijd Aantrekkelijk AOW’ers in dienst te houden Geen transitievergoeding Wel ketenregeling Pensioen-ontslagbeding: opnemen of niet? Ziektewet Doorwerken na AOW-gerechtigde ...

6. Flexibele arbeidsovereenkomst   6 januari 2010
7 november 2023  |  , , , , , , , ,
... negen maanden per jaar kan worden gedaan (seizoenarbeid). Er komt er een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte. ...

7. Ketenbepalingen   10 april 2017
18 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , ,
Inhoud Ketenregeling tot 2020 Geen ketenbepaling bij vervanging wegens ziekte 2018 Invalleraar mag vaker bijspringen voor zieke collega Ketenbepaling terug naar drie jaar vanaf 2020 Detachering en ...

8. Meest gelezen onderwerpen van de afgelopen maand   21 juli 2023
31 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... ZZP, modelovereenkomst Belastingdienst 3 Arbeidsrecht Transitievergoeding 4 Arbeidsrecht Ketenregeling, ZZP en Wet DBA 5 Pensioen Aansluitplicht 6 Pensioen Indexatie en rekenrente 7 ...

9. Ontslag met wederzijds goedvinden   10 maart 2010
18 augustus 2021  |  , , , , , , ,
... Wilsgebrek Geen wettelijke verplichting Overige afspraken Behoud WW-uitkering Omzeiling ketenregeling middels vaststellingsovereenkomst niet mogelijk. Veranderingen ...

10. Opvolgend werkgeverschap   27 september 2015
20 juli 2023  |  ,
... zal hoger zijn wanneer er sprake is van opvolgend werkgeverschap**. Zowel in de ketenregeling als bij het toepassen van de Ragetlie-regel is het begrip ‘opvolgend ...

11. Rechtspositie   1 januari 2012
6 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Uitzendbureau is werkgever Minimumloon Drie-fasen systeem Beloning Doorbetaling bij ziekte Wijzigingen WAADI Nieuwe CAO voor Uitzendkrachten Inlenersbeloning Direct uitbetalen van ...

12. Regeerakkoord (29 okt 2012)   30 oktober 2012
,
... wettelijke bescherming voor verschillende vormen van flexibel werken. Daarbij zullen onder andere ketenregelingen en concurrentiebedingen bekeken worden. • Huishouduitkeringstoets De ...

13. Tussenbaan   14 april 2017
7 februari 2018  |  , , , ,
... tijd van 5 jaar Het eerste contract mag langer dan 24 maanden zijn en valt dan niet onder de ketenregeling. Daarna mag een contract van ten hoogste 3 maanden worden afgesloten dat tevens van ...

14. Vakantiewerker   20 maart 2009
25 februari 2019  |  , ,
... dan twee keer wordt verlengd. Bij de derde verlenging ontstaat namelijk op grond van de zogenaamde ketenregeling (artikel 7:668a BW) een contract voor onbepaalde tijd. Proeftijd: let hierbij op de ...

15. Vaststellingsovereenkomst   4 december 2016
11 mei 2024  |  , , , , , , , ,
... bij ziekte Veranderingen vaststellingsovereenkomst vanaf 1 juli 2015 Omzeiling ketenregeling middels vaststellingsovereenkomst niet mogelijk Jurisprudentie WW-uitkering na ...

16. Veranderingen 2015   15 december 2014
10 januari 2020  |  , , , ,
... die een contract voor een half jaar of minder krijgen. Vanaf 1 juli 2015 geldt een gewijzigde ketenregeling, werknemers kunnen nog maar twee keer een tijdelijk contract krijgen voordat ze in ...

17. Veranderingen 2018   25 juli 2017
27 oktober 2018  |  ,
... kunt u zich verdiepen in de veelheid van aspecten van de door u gekozen subrubriek. Aanstelling De ketenregeling houdt vanaf 1 juli 2015 in dat een tijdelijk contract tweemaal kan worden verlengd, ...

18. Veranderingen 2020   1 oktober 2018
1 januari 2020  |  ,
... wetsvoorstel is 1 januari 2020. In de WAB staan aanpassingen van bestaande wetten, te weten: De ketenregeling voor contracten wordt ruimer. De werkgever mag drie aansluitende contracten ...

19. Veranderingen 2023   19 juni 2020
14 maart 2023  |  ,
... voorstellen tot aanpassing van o.a. de ketenbepaling en de controle op zelfstandigen Onderbreking ketenregeling van half jaar naar vijf jaar Om ‘permanent tijdelijk werk’ te beperken, wil het ...

20. Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) hoofdlijnen   28 september 2019
25 november 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Inleiding Ontslagrecht Transitievergoeding Ketenregeling Oproepkrachten Payrollers en gelijke behandeling Pensioenregeling Premiedifferentiatie WW Toelichting bijzondere situaties voor hoge ...

21. Wet Werk en Zekerheid (Aanzegtermijn)   16 mei 2015
1 maart 2018  |  , ,
... dat de arbeidsovereenkomst niet verlengd zal worden, zie betreffende jurisprudentie van mei 2015. Ketenregeling: te laat aangezegd. Drie maanden voordat het tweede contract zou eindigen was er al ...

22. Wet Werk en Zekerheid (Inleiding)   16 mei 2015
12 juli 2019  |  , , , ,
... in de arbeidsovereenkomst. Relatiebeding wordt besproken in subparagraaf Concurrentiebeding. Ketenregeling: De ketenregeling bepaalt dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op een ...

23. Wet Werk en Zekerheid (Ketenbepalingen)   16 mei 2015
4 juni 2024  |  , , , , ,
Inhoud Flexibele contracten beperken Ketenregeling tot 2020 Ketenregeling tot 2020, dubbele arbeidsovereenkomst Wanneer ontstaat er een vast dienstverband Omzeiling ketenregeling middels ...

24. Wettelijk kader AOW   25 december 2012
3 december 2020  |  , , , , , ,
... de arbeidsovereenkomst kan opzeggen met een standaard opzegtermijn van een maand; de wettelijke ketenregeling kan desgewenst worden verruimd. Voor meer informatie wordt verwezen naar subrubriek ...

25. Ketenregeling WWZ te laat aangezegd   24 mei 2016
26 mei 2016  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | , ,
... opeenvolgende contracten die in totaal 36 maanden duurde. Volgens de rechter is er daardoor via de ketenregeling een contract voor onbepaalde tijd ...


Bekijk items: 1 tot 25 (52 totaal)