Pensioenrichtleeftijd


1. Aanpassing aan werkkostenregeling (pensioen)   26 november 2015
14 december 2019  |  ,
... vervallen. Aanpassing aan pensioenwetten Het besluit is aangepast aan de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd en de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en ...

2. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... gekoppeld, maar voor twee derde. Voor 2025 wordt expliciet 67 jaar genoemd. De koppeling van de pensioenrichtleeftijd aan de levensverwachting wordt op vergelijkbare wijze aangepast. Dit sluit ...

3. Begrotingsakkoord 2013 (juni 2012)   25 juni 2012
30 augustus 2015  |  ,
... twee maanden en in 2019 met 3 maanden. De AOW-leeftijd is dan 66 jaar in 2019. In 2014 wordt de pensioenrichtleeftijd aangepast naar 67 jaar. De maximale opbouwpercentages worden aangepast ...

4. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... moeten altijd gemeld worden en gecorrigeerd (ook al bedragen deze 10% of minder). AOW- en Pensioenrichtleeftijd Al voor de zomervakantie is de Wet Verhoging AOW- en Pensioenrichtleeftijd ...

5. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... is besloten de daadwerkelijke heffing een jaar uit te stellen. Pensioen Per 1 januari 2018 gaat de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar. In 2014 is de pensioenrichtleeftijd al verhoogd van 65 naar ...

6. Belastingplannen AOW   25 december 2012
7 maart 2021  |  , , ,
Inhoud AOW- en Pensioenrichtleeftijd, besluit 2012 Langer doorwerken Regeerakkoord (29 okt. 2012) Belastingplan 2014 (september 2013) Ingangsdata AOW en pensioenrichtleeftijd verhoogd Fiscale ...

7. DGA Pensioen   27 maart 2016
13 december 2019  |  ,
... varianten pensioen in eigen beheer ondernemer Veranderingen pensioen in 2014 Toolkit DGA-pensioen Pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar Afstempeling Veranderingen pensioen in eigen beheer Wiebes wil ...

8. Eerder met pensioen   20 maart 2009
20 mei 2021  |  , , , , , ,
... pensioenleeftijd houdt geen gelijke tred met officiële pensioenleeftijd Ingangsdata AOW en pensioenrichtleeftijd verhoogd Pensioenafspraken zware beroepen nooit nagekomen Hoogopgeleiden ...

9. Herfstakkoord 2014 tot 2018 (11 okt 2013)   14 oktober 2013
4 juni 2017  |  , , ,
... deelakkoord 1 2 3 6 9 12 16 20 24 Voor lager betaalden komen er overgangsmaatregelen. De fiscale pensioenrichtleeftijd voor de aanvullende pensioenen, die in 2014 stijgt naar 67 jaar, blijft ...

10. Later met pensioen   30 september 2010
10 november 2023  |  , , , , ,
... (AOW) Cijfers 2000 t/m 2018 Tijdelijk geen doorwerkvereiste bij prepensioen Ingangsdata AOW en pensioenrichtleeftijd verhoogd Doorwerkvereiste ouderdomspensioen afgeschaft Doorwerken na je ...

11. Nieuwsbrief Loonheffingen 2018   21 juli 2017
2 januari 2018  |  ,
... de premievrijstelling marginale arbeid vervallen van de werkbonus verhoging van de AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd Aanvullingen op deze nieuwsbrief, wijzigingen uit het Belastingplan en ...

12. Ondernemingsraad (pensioenen)   10 oktober 2012
2 februari 2019  |  , , ,
... Verhoging AOW- en pensioenleeftijd Met de komst van de wijzigingen door de Wet Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd zullen de werkgever en pensioenuitvoerder verplicht worden de ...

13. Ouderdomspensioen   20 maart 2009
31 juli 2019  |  , , , , ,
... voor meer details. Een wijziging in de fiscale wet- en regelgeving, zoals de verhoging van de pensioenrichtleeftijd, werkt in beginsel niet dwingend door in de pensioenafspraken tussen de ...

14. Pensioen bij beëindiging dienstverband   26 mei 2009
7 juni 2020  |  , , , ,
... pensioen Rogier Lutmers is op dertigjarige leeftijd opgenomen in een pensioenregeling die een pensioenrichtleeftijd kent van 68 jaar. Hij is deelnemer in een premieovereenkomst. De tot ...

15. Pensioenakkoord   25 december 2012
20 mei 2021  |  , , , , , , , , , , ,
... stimuleert economie Grote zorgen over tempo aanpassing pensioenregelingen Ingangsdata AOW en pensioenrichtleeftijd verhoogd Kabinet haalt AOW-taboe van tafel: pensioenleeftijd kan minder ...

16. Pensioenen opbouwpercentage (tabellen)   30 maart 2009
19 oktober 2021  |  , , , , ,
... zijn de nieuwe maxima samengevat, dit overzicht geldt vanaf 1 januari 2018. Fiscale maxima 2018 Pensioenrichtleeftijd Eindloon Middelloon 68 1,657% 1,875% 67 1,535% 1,738% 66 1,426% 1,614% 65 ...

17. Pensioenwetten   27 november 2015
28 juni 2021  |  , , , , , , , , ,
... algemeen pensioenfonds een feit Fiscale vereenvoudigingsbrief naar Tweede Kamer Ingangsdata AOW en pensioenrichtleeftijd verhoogd Veranderen rekenrente is geen oplossing voor pensioenproblemen ...

18. Premiebasissysteem (premiestaffels)   7 november 2012
7 november 2017  |  , ,
... 24 december 2012 Premiestaffels beschikbare premieregelingen pensioen 2017 Ingangsdata AOW en pensioenrichtleeftijd verhoogd Forse stijging pensioenuitkering beschikbare premieregeling (eind ...

19. Veranderingen 2017   24 december 2016
9 januari 2020  |  , , , ,
... maar in honderden gevallen per jaar ook niet. Als gevolg van de gestegen levensverwachting zal de pensioenrichtleeftijd met ingang van 1 januari 2018 worden verhoogd van 67 naar 68 jaar. De ...

20. Veranderingen 2017   16 december 2016
23 december 2016  |  , , ,
... maar in honderden gevallen per jaar ook niet. Als gevolg van de gestegen levensverwachting zal de pensioenrichtleeftijd met ingang van 1 januari 2018 worden verhoogd van 67 naar 68 jaar. De ...

21. Veranderingen 2018   25 juli 2017
27 oktober 2018  |  ,
... 2017, aangezien het minimumjeugdloonvoordeel per kalenderjaar wordt uitgevoerd). Zie HR-kiosk. Pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar Als gevolg van de gestegen levensverwachting zal de ...

22. Veranderingen 2020   1 oktober 2018
1 januari 2020  |  ,
... 2019 tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet Wet op de loonbelasting 1964 Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd Wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd Wet tegemoetkomingen ...

23. Vervroegen ingangsdatum pensioen en al dan niet doorwerken   27 april 2016
19 juni 2018  |  ,
... pensionering in combinatie met doorwerken Door de invoering van de Wet VAP (Verhoging AOW- en Pensioenrichtleeftijd) wordt de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd. Deze AOW-leeftijd wordt in de ...

24. Werkloosheidswet (WW)   20 maart 2009
21 december 2019  |  , ,
... 2019 tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet Wet op de loonbelasting 1964 Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd Wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd Wet tegemoetkomingen ...

25. Wettelijk kader AOW   25 december 2012
3 december 2020  |  , , , , , ,
Inhoud Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd Nederlandse grensoverschrijdende pensioenen nog steeds niet EU-proof Maximale opbouwpercentages Korting AOW-ers van de baan Reparatie AOW-gat ...


Bekijk items: 1 tot 25 (35 totaal)