Betaald Werk


1. Onbetaald verlof   20 maart 2009
5 december 2017  |  , , ,
... Geen wettelijke basis Even tussenuit Belastingdienst onduidelijk over opbouw pensioen tijdens onbetaald verlof Onbetaald verlof en sociale verzekeringen Inkomensafhankelijke regelingen Overige ...

2. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... waarover de 30% regeling van toepassing is. Wanneer een bonus over het voorgaande jaar wordt uitbetaald in de referteperiode van de 30% regeling zijn sommige deskundigen van mening dat deze ...

3. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... prestatie of langdurig dienstverband, dan moet over de waarde gewoon loonbelasting worden betaald. Wanneer werknemers aandelen kopen, worden ze dus voor een deel eigenaar en delen in de ...

4. Aannemen van werk   5 december 2013
26 augustus 2019  |  , , , , ,
... met ZZP-ers De Wet Ketenaansprakelijkheid is de wettelijke regeling in het leven geroepen om niet betaalde loonbelasting of afgedragen premies te verhalen op de keten van hoofd- en ...

5. Aanvangssalaris   20 maart 2009
11 januari 2019  |  , ,
... te blijven in de internationale omgeving. Beginnende werknemers krijgen 20 tot 30 procent teveel betaald, in vergelijking met dezelfde functies in soortgelijke bedrijven. De bierbrouwer wil ...

6. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben afgesproken. We zijn binnen ons budget gebleven en betaalden aan 1,4 miljoen uitkeringsgerechtigden een uitkering uit, het grootste deel daarvan ...

7. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... bezien - door de verkeerde werkgever is aangevraagd. De afdrachtvermindering moet dan worden terugbetaald. Die financiële strop kan vanaf 2017 worden beperkt door de S&O-verklaring over te ...

8. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)   9 januari 2016
4 juni 2017  |  , ,
... op of een vrijstelling op werknemersverzekeringen (die vanaf 2009 geheel door de werkgever worden betaald). 3. Subsidieregeling*: het gaat hier om een te ontvangen (netto) bedrag, ook kan de ...

9. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
... in het tweede jaar van de ziekte meer dan 70 procent van het (gemaximeerde) loon wordt betaald, niet verbindend te verklaren. Een ouder voorbeeld uit 1994/1995: CAO’s worden niet ...

10. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... Daardoor wordt bij een zeker inkomen uit arbeid van bruto de nabestaandenuitkering nog volledig uitbetaald. Is het inkomen hoger, dan wordt de nabestaandenuitkering lager. Zie Algemene ...

11. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... pensioen te laat Leeftijdsverlaging AOW niet zo duur als gedacht AOW-leeftijd weer terug naar 65 Betaaldata van de AOW-uitkering AOW-gerechtigde leeftijd opleidingsafhankelijk AOW-kas puilt uit, ...

12. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... besluit aan te vechten. Zolang het besluit niet definitief is hoeft de boete immers niet te worden betaald. BSN. De verwerking van het Burger Service Nummer (BSN) blijft verboden, tenzij er sprake ...

13. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... en dat is dan ook gebeurd, zorgverleners kregen/krijgen geregeld te laat of helemaal niet uitbetaald. Op 25 augustus 2015 verschijnt het eindrapport van de ombudsman. Gebouwen verplicht ...

14. All-in-one-loon   18 maart 2019
1 mei 2023  |  , , , , ,
... het salaris maandelijks worden uitgekeerd, dit komt veel voor bij werknemers1 die per uur worden betaald, de zogeheten uurloners. Deze wijze van betalen noemt men all-in-one-loon of ...

15. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... zo slecht als in Nederland. Meer dan de helft van de migranten van buiten de EU zit thuis zonder betaald werk. Ook in landen als Frankrijk, Italië en Spanje, waar de werkloosheid veel hoger is, ...

16. Anderhalfverdieners   4 januari 2014
29 mei 2019  |  , ,
... In 2012 werkten zij samen gemiddeld 57 uur per week. Zij besteden tegenwoordig wel meer uren aan betaald werk dan medio jaren negentig. In 1996 werkten paren met jonge kinderen nog 49 uur. Deze ...

17. Anw-hiaatpensioen   18 juli 2012
11 juli 2019  |  , ,
... deel (vaak 60%) van de premie voor zijn rekening nemen, het overige deel wordt door de werknemer betaald via inhoudingen op zijn bruto salaris, hij betaalt hierover dus geen loonbelasting. Zie ...

18. AOW   12 februari 2017
13 februari 2017  | 
... tussen generaties via de doorsneesystematiek. De generatie die hier wel de kosten voor heeft betaald, zonder aan de baten toegekomen te zijn, zal tegemoet gekomen moeten worden. De kosten ...

19. Arbeidsdeelname en deeltijd   28 september 2018
27 september 2022  |  , ,
... bevolking (alle personen tussen de 15 en 65 jaar) tot de beroepsbevolking behoort, en dus een betaalde baan van ten minste 12 uur per week heeft of deze zoekt. Hierin worden werklozen ...

20. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
... de kosten per uur met 0,50 euro naar 34 euro. Het gemiddelde voor de landen waar met de euro wordt betaald kwam op 29,20 euro per uur. Binnen de eurozone is arbeid het goedkoopst in de Baltische ...

21. Arbeidsmarkttoeslag   5 mei 2023
5 mei 2023  |  , ,
... toeslag: Is er een aanmerkelijk verschil tussen het loon dat elders voor eenzelfde functie wordt betaald dan in de cao of salarisstructuur van de werkgever is afgesproken? Is er een eenzijdig ...

22. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
... met terugwerkende kracht gecompenseerd voor transitievergoedingen die zij vanaf 1 juli 2015 hebben betaald aan langdurige arbeidsongeschikte werknemers. Nabestaanden en naasten van slachtoffers ...

23. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... De uitkering wordt verstrekt op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en uitbetaald door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)*. * Per 1 januari 2012 is de ...

24. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... regel is dat het loon van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaar moet worden doorbetaald, maar soms kan het korter. Als voor een volledig arbeidsongeschikte (80%) werknemer de ...

25. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
14 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... incl. 8% vakantietoeslag. Een werknemer die meer verdient, krijgt over dat meerdere geen 70% uitbetaald. In het eerste jaar van de ziekte heeft de werknemer bovendien recht op in ieder geval ...


Bekijk items: 1 tot 25 (913 totaal)