Loon - Inkomstenbelasting


1. Loon- en inkomstenbelasting   20 maart 2009
19 december 2023  |  , , , , , , , , ,
... loon, dan zal de belastingplichtige meestal geen inkomstenbelasting verschuldigd zijn. Zowel de loon- als de inkomstenbelasting zijn in wetten vastgelegd: Wet op de loonbelasting 1964 Wet ...

2. Loon- en inkomstenbelasting   20 maart 2009
1 april 2020  |  , , ,

3. Loon-in-, loon-over-regeling   20 maart 2009
13 maart 2018  |  ,
... Loon wordt als regel toegerekend aan het tijdvak waarin het aan de werknemer is betaald (loon-in). Onder bepaalde voorwaarden mogen werkgevers het uitbetaalde loon toerekenen aan een ...

4. Eindloon- of final-payregeling   20 maart 2009
28 december 2019  |  , ,
... eindloonberekening is aan het einde van het volgende onderwerp ‘Middelloon’ te vinden. De eindloon- en middelloonregelingen noemt men ook wel salarisdiensttijdstelsels. NB: Uit het Nationaal ...

5. Middelloon- of opbouwregeling   20 maart 2009
5 januari 2024  |  , , , , ,
... jaar pensioenopbouw per 1-1-2024 Pensioen afhankelijk van alle verdiende salarissen Bij de middelloon- of opbouwregeling vormt het toekomstige pensioen eveneens het uitgangspunt voor de ...

6. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... Meer informatie over de 30%-regeling is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar. Ook ...

7. 30%-vergoedingsregeling   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , , ,
... Naslag Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste ...

8. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... de AWVN en SNPI. Naslag Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar. ...

9. Aandelenopties   2 februari 2012
7 juli 2020  |  , , ,
... onder forfait. Naslag Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar. ...

10. Aangiftetermijn   12 augustus 2011
7 februari 2020  |  , , , , , ,
... maart de tijd. Naslag Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar. Ga ...

11. Aannemen van werk   5 december 2013
26 augustus 2019  |  , , , , ,
... werk leidt. Naslag Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar. ...

12. Aanslag- en teruggaafgrenzen   20 maart 2009
4 januari 2018  |  , ,
Inhoud Aanslaggrens voor de inkomstenbelasting Teruggaafgrens loonbelasting en premie volksverzekeringen Hoogte aanslag en teruggaafgrenzen Aanslaggrens voor de inkomstenbelasting Als iemand in ...

13. Aanspraak   20 maart 2009
11 juli 2019  |  , , , ,
... van De Zaak. Naslag Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar. ...

14. Abonnement krant   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , ,
... het forfait. Naslag Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste ...

15. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
Inhoud. Loonkostensubsidie Loonkostensubsidie arbeidsgehandicapten Premiekorting oudere werknemers Wet SUWI Poortwachterstoets Leerwerkbanen Werktijdverkorting Wet inkomensvoorziening oudere ...

16. Administratie WKR   7 februari 2017
10 juli 2018  |  , ,
... 15 jan. 2018) Naslag Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar. ...

17. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... 2014 blijven. Naslag Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar. ...

18. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... 22 sept. 2014) Naslag Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar. ...

19. Altijd eindheffingsloon   15 maart 2015
12 maart 2018  |  , , ,
... een kerstpakket. Naslag Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar. Ga ...

20. Ander vervoermiddel van de zaak   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , ,
... Fiets. Naslag Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar. Ga ...

21. Anoniementarief   20 maart 2009
14 september 2018  |  , , , ,
... genoemd. Naslag Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar. ...

22. Apparatuur, gereedschap en instrumenten   20 maart 2009
12 maart 2018  |  , ,
... onder forfait. Naslag Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste ...

23. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Loondoorbetalingsplicht vervalt na twee jaar Herhaaldelijk ziek en loondoorbetalingsplicht Doorbetaling na twee jaar Re-integratie heikel punt Social Return bij aanbestedingen Kortere ...

24. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... 17 jun. 2015) Naslag Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar. ...

25. Arbeidsvoorwaarden aanpassen agv invoeren WKR   25 augustus 2014
1 mei 2017  |  , , ,
Inhoud Inventarisatie Drie niveaus Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) Regeling voor groepen werknemers Ondernemingsraad Eenzijdig wijzigingsbeding Administratie aanpassen Inventarisatie De ...


Bekijk items: 1 tot 25 (1 273 totaal)