Belonen


1. Belonen   20 maart 2009
3 juni 2017  |  ,

2. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Inleiding Vast en variabel salaris Grondslagen belonen Beloning moet/moeten Personeelsbudget Salarisgebouw Total awards Jan Modaal Voor- en nadelen loonmatiging Gelijk loon voor gelijk werk ...

3. Quick scan Belonen en Arbeidsvoorwaardenstructuur   16 mei 2017
24 december 2018  |  , , ,
Is de beloning rechtvaardig? Met andere woorden: kan uw manier van belonen alle kritiek doorstaan? Belangrijk aspect van de beloning is de rechtvaardigheid t.o.v. de markt (wat betalen ze elders), ...

4. Organiseren van Belonen   12 juni 2023
17 juli 2023  |  , , ,
Organiseren van Belonen Het organiseren van waarderen en belonen vormt de sleutel tot een mensgerichte benadering. Een HR-beloningsvisie die zich richt op het evenwicht tussen goed werkgever- en ...

5. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... toestemming hebben van hun ondernemingsraad als zij een bepaalde groep werknemers willen belonen met aandelenopties. De OR kan dan eisen welke groep werknemers voor aandelenopties in ...

6. Aanvangssalaris   20 maart 2009
11 januari 2019  |  , ,
Inhoud Arbeidsovereenkomst Aanloopschalen Minimumloon Kan je het aanvangssalaris verhogen? Startsalaris Heineken te hoog Arbeidsovereenkomst Een vast onderdeel van de arbeidsovereenkomst is het ...

7. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
Inhoud. Loonkostensubsidie Loonkostensubsidie arbeidsgehandicapten Premiekorting oudere werknemers Wet SUWI Poortwachterstoets Leerwerkbanen Werktijdverkorting Wet inkomensvoorziening oudere ...

8. Algemeen, begrippen, rapporten, wetten   2 maart 2019
22 mei 2021  |  ,
... MVO Sites MVO Circulaire economie Topbestuurders vragen nieuw kabinet duurzaam ondernemen te belonen Verklaring duurzaamheid banken en pensioenfondsen De energietransitie raakt iedereen ...

9. Andries Bongers   31 augustus 2015
... BV, Directeur en consultant De Bongerd VOF, was Bestuurslid NVP, is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen", Partner van Merknemers.nu Interesse: Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, ...

10. Andries Bongers   16 mei 2023
... officer) Consultant De Bongerd VOF, Business Partner Merknemers.nu, Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen". Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist andries.bongers@hr-kiosk.nl ...

11. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
Inhoud Definities Indeling arbeidskosten Arbeid kost in Nederland gemiddeld 33 euro per uur Gezonde arbeidskosten in de horeca Arbeidskosten naar bedrijfstak Uiteenlopende arbeidskosten Europa ...

12. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Jaguar van 15 jaar oud op de zaak gezet en bovenvermeld fenomeen in mijn boek "Fiscaal Vriendelijk Belonen" vermeld. De vraag die ik toen stelde was: Stel voor dat iedereen dat in Nederland gaat ...

13. Balanced Scorecard   20 maart 2009
22 april 2017  |  ,
Inhoud Meettechniek; financiële en niet-financiële processen/resultaten Vier dimensies Implementatie Planning Evaluatie en verbetering Samenvatting Balanced Scorecard HR-scorecard Meettechniek ...

14. Bedrijfsopleidingen en opleidingsinstituten   11 januari 2016
6 juli 2021  |  , , , , , ,
... hebben medewerkers dan ook gevraagd wat hen stimuleert om te blijven leren. Door ontwikkeling te belonen, bijvoorbeeld door het opleidingsbudget te verhogen (69%). Door opleidingen onderdeel te ...

15. Belastbaar inkomen uit werk   20 maart 2009
1 maart 2018  |  , , , ,
... aangepast. Fiscaal wordt als loon aangemerkt ‘datgene wat wordt verschaft met de bedoeling te belonen.’ Arbeidskosten meestal niet aftrekbaar Een belangrijke wijziging ten opzichte van de ...

16. Beloningscomponenten (inleiding)   1 september 2009
12 maart 2018  |  , , ,
Inhoud Eindeloos Fiscale vereenvoudigingswet 2010 Werkkostenregeling (WKR) Naslag Eindeloos Het aantal arbeidsvoorwaarden/vergoedingen dat gerekend kan worden tot het salaris, loon of inkomen, is ...

17. Beloningscomponenten en vergoedingen   20 maart 2009
3 juni 2017  |  , ,

18. Beloningssystemen   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , ,
Inhoud Oorsprong woord salaris Van stukloon naar tariefstelsel Nieuwe vormen van belonen Basisinkomen Zwitsers stemmen tegen basisinkomen Modern en onderscheidend belonen Oorsprong woord salaris ...

19. Benutten fiscale mogelijkheden   14 maart 2011
3 februari 2016
Op deze pagina wordt een aantal argumenten genoemd waarom flexibel belonen zowel voor de individuele werknemer als voor de werkgever interessant kan zijn of zelfs een must is. Inspelen op ...

20. Beoordelen   25 augustus 2016
28 mei 2020  |  , , , , , , , ,
... Het eenvoudige antwoord op deze vraag zou zijn, dat we om allerlei redenen, zoals belonen, carrière, inzetbaarheid, corrigeren en ontwikkeling, het functioneren van de medewerker ...

21. Bijdragen aan goed doel   4 juni 2014
9 augustus 2020  |  , , , , , , ,
Inhoud Fiscaal vriendelijk belonen Vergoeding in loon of eindheffing Werkkostenregeling Belastingdienst Onze werknemers willen een bijdrage leveren aan een goed doel Poolse man redt 3 kinderen uit ...

22. Bonus   20 maart 2009
11 december 2019  |  , , , ,
... nieuwe regelgeving en noodzakelijk om talent binnen te houden bij de bank. ‘Je moet concurrerend belonen, anders hol je je bank uit. Het is onvermijdelijk’, stelt de bestuursvoorzitter. ...

23. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
... bij een modaal salaris (32 mille) betekenen dat de baas uitkomt op maximaal 256 duizend euro. Zie Belonen (inleiding). Hoge Raad De belastingheffing bij bovenmatige vertrekvergoedingen is niet in ...

24. Broadbanding   20 maart 2009
22 april 2017  |  , ,
... Voordelen Nadeel Standpunt FNV Bondgenoten Flexibele salarisbanden In het verlengde van het belonen volgens marktwaarde, ligt het begrip breedbandsalarissysteem, 'broadbanding' op zijn ...

25. CAO (bereik)   20 maart 2009
9 juli 2018  |  , ,
Inhoud Meer dan duizend CAO's Georganiseerden en ongeorganiseerden Organisatiegraad Discrepantie dekkings- en organisatiegraad Meer evenwichtige beloningsverhoudingen Meer dan duizend CAO's Het ...


Bekijk items: 1 tot 25 (508 totaal)