Organiseren van Belonen

Datum laatste wijziging: 17 juli 2023  |  Trefwoorden: , , ,

Organiseren van Belonen

Het organiseren van waarderen en belonen vormt de sleutel tot een mensgerichte benadering. Een HR-beloningsvisie die zich richt op het evenwicht tussen goed werkgever- en  werknemerschap. Het organiseren van belonen gaat over het creëren van een waarderende benadering met de mens als middelpunt. Hierbij komen zaken zoals beloningsbeleid, beloningsstrategie, functieprofielen en het arbeidsvoorwaardenpakket aan bod. Met speerpunten zoals beloningsanalyse, beloningskosten en beloning en waardering. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de waardering van beloning en de beschikbaarheid van kritische functies.

Samengevat richten we ons op het organiseren van:

  • Waarden en belonen
  • Beloningsvisie, -beleid en -strategie
  • Mensgerichte waardering
  • Arbeidsvoorwaardenpakket
  • Beloningsanalyse (benchmarken), kosten en waardering

Publicaties over Beloning

Hierna vindt u uitwerkingen en publicaties van het HR-speerpunt: mensgericht organiseren van Beloning.
Steeds zullen wij beleidsthema’s bij dit speerpunt uitwerken vanuit een praktische benadering:
  • Inleiding (wat zijn de actuele trends en ontwikkelingen rond de beleidsthema)
  • Aanleiding (welke actuele HR-kwestie speelt er in de werk- en beroepspraktijk)
  • Vraagstuk (hoe brengen we het HR-vraagstuk als uitdagend HR-waagstuk in beeld)
  • Oplossing (hoe realiseren we in samenspraak de HR-oplossingen in de praktijk)
  • Effecten (hoe evalueren we de HR-impact in merkbare en meetbare eenheden)
Ook zullen we de geplaatste uitwerkingen en publicaties van elk artikel voorzien van labels. Deze labels kunnen één of meerdere HR-Kiosk OPGAVE labels zijn (HR actueel - HR praktijk - HR wetenschap). Een label brengt je direct naar voorbeelden uit de actualiteit, de werk- en beroepspraktijk, of onderzoekpublicaties.

HR Kiosk Services

Vanuit HR Kiosk Services, het netwerk van samenwerkende HR-professionals, kunnen wij u van dienst zijn met onze HR-dienstverlening. Zodra wij met u in contact komen over een HR-vraagstuk, brengen wij, samen met u, snel de ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen. Op die manier kunnen wij voor u aan de slag gaan om de juiste HR-professional binnen het HR-Kiosk Services Netwerk voor u te vinden.

Het klantcontactcentrum van HR Kiosk Services staat klaar om u te begeleiden bij uw hulpvraag en is bereikbaar via het HR-vraagformulier of via de WhatsApp-chat. Daarnaast zijn we ook bereikbaar via e-mail en telefonisch:

E-mail: info@hr-kiosk.nl

 Mobiel: 06-53852764