Wijzigingen Uitvoeringsregeling WNT

do 29 nov 2018  | Bron: Staatscourant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Belonen, Bovenmatig, Aanpassing, WNT

Onder meer zijn de onderwerpen Afkoop vakantiedagen en Werkgeverspremie of -bijdrage VPL onderdeel van de bezoldiging aangepast.
Lees meer...

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: