Bovenmatig


1. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
... bankenbelasting die op 10 juli 2012 door de Eerste Kamer is aangenomen, richt zich onder meer op bovenmatige bonussen van bestuurders bij banken. Zo wordt er extra belasting van 5 procent ...

2. Belastingplan 2021   15 september 2020
19 december 2020  |  , ,
... inrichting van het Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers krijgt in 2021 prioriteit. Bovenmatig getroffenen door coronavirus Met een aanvullend sociaal pakket van 1,4 miljard euro ...

3. Belastingtarieven   20 maart 2009
3 januari 2024  |  , , , , ,
... van de EU concludeert dat Nederland de antiwinst drainagemaatregel, de aftrekbeperking van de bovenmatige deelnemingsrente, niet mag toepassen op transacties rond een buitenlandse ...

4. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
1 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... talent en de vaardigheden waar werkgevers om vragen. (Bron: Loonzaken, 2 okt. 2018) Lees ook Bovenmatige beloning. Verdien jij wel genoeg? Intermediair stelde een Salariskompas samen op ...

5. CAO (bereik)   20 maart 2009
9 juli 2018  |  , ,
... mogen bedragen. Deze norm dient als uitgangspunt bij CAO-onderhandelingen, zie ook subrubriek Bovenmatige beloning. De FNV vindt dat bedrijven het laatste deel van deze bepaling veel ...

6. Demotie en deeltijd (pensioen)   20 maart 2009
22 oktober 2018  |  , ,
Inhoud Pensioengevend loon Opbouw pensioengevend loon Bovenmatig pensioen Voorbeeld berekening gewogen deeltijdfactor Deeltijdpensioen steeds populairder Pensioengevend loon Een loonsverlaging ...

7. Eindheffing   20 maart 2009
15 juli 2018  |  , , , ,
... geschenken in natura (voor zover de waarde niet meer bedraagt dan € 70 per kalenderjaar) en bovenmatige vergoedingen en verstrekkingen (tot een bedrag van maximaal € 200 per maand) is de ...

8. Eindloon- of final-payregeling   20 maart 2009
28 december 2019  |  , ,
... fiscus neemt het standpunt van Rechtbank Gelderland, die concludeerde dat in dat geval slechts het bovenmatige deel van de pensioenaanspraak belast is, niet over. (Bron: Rendement, 30 jul. 2015) ...

9. Fiets   26 november 2010
14 maart 2018  |  , , , ,
... in 2011 blijven gebruiken. Want de werkkostenregeling kent een gerichte vrijstelling voor vervoer. Bovenmatige gerichte vrijstelling U betaalt uw werknemer een reiskostenvergoeding van € 0,29 ...

10. Gerichte vrijgestelde kosten   5 februari 2011
28 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Begrip en voorwaarden Bovenmatig deel gerichte vrijstelling Opsomming Naslag Vergoeding voor studiekosten van kind van werknemer Teamuitje of Teambuilding? Belast of onbelast? Gratis ...

11. Handboek Loonheffingen 2015   19 februari 2015
29 april 2017  |  , , ,
... 23-10-2015 In de 2e alinea van de inleiding hebben we de 1e zin aangepast. 20.1 23-10-2015 De kop 'Bovenmatig deel gerichte vrijstelling' hebben we gewijzigd in 'Bovenmatig deel'. In de 1e zin ...

12. Inkomens publieke en semipublieke sector (tabellen)   12 augustus 2009
8 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... en in de cultuursector worden in november 2018 vastgesteld. Ga terug naar Bovenmatige ...

13. Inkomensafhankelijke inhoudingen, uitkeringen en regelingen   14 januari 2012
15 juli 2018  |  , , , ,
... (tabellen) Belasting (Box 3) Inkomensstaffel inkomsten uit sparen Box 2 en 3 (tabellen) Bovenmatige beloning Functionarissen in de publieke en semipublieke sector mogen niet meer ...

14. Loonsverhoging   20 maart 2009
4 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... dit bedrag omhoog naar € 0,22. Geeft een werkgever een hoger bedrag, dan is er sprake van een bovenmatig deel. Dit deel moet hij als loon belasten bij de werknemer of hij kan ervoor kiezen om ...

15. Maaltijden   20 maart 2009
17 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... Als de werkgever meer vergoedt dan het bedrag in de kolom ‘onbelast vergoed’, kan hij het bovenmatige deel van de vergoeding tot het loon van zijn werknemer rekenen of als ...

16. Mantelzorg- of palliatiefverlof   20 maart 2009
11 november 2021  |  , , , , , , ,
... dus niet belastbaar en hoeft u dus ook niet als inkomen op te geven, mits deze reiskosten niet bovenmatig zijn. De criteria hiervoor zijn of € 0,19 per km (heen en terug) of de kosten van ...

17. Middeling   20 maart 2009
22 januari 2024  |  , , , , , , , ,
Inhoud Oorsprong Voorwaarde Werkwijze regeling Bovenmatige pensioenaanspraken Buitenlandse belastingplichtigen Onbekendheid Transitievergoeding Informatie Jurisprudentie Jaar overlijden betrekken ...

18. Ontslag ambtenaren   15 september 2013
10 december 2019  |  , , , , , , , , ,
... van de zaak" kreeg, is om beide redenen een onbelaste reiskostenvergoeding absurd en gewoon een bovenmatige beloning waar 51,75% loonheffing over had moeten plaatsvinden. Wij vragen ons af of ...

19. Ontwikkeling, studie en onderwijs   15 februari 2020
27 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... moeten adviseren, zoals indertijd het Arbeidsbureau deed en niet de commerciële instituten, die bovenmatig van de regeling profiteren. Een nieuwe aangepast ronde voor het STAP-budget Volgens ...

20. Overlijden   20 maart 2009
20 februari 2020  |  , , , , ,
... meerdere belast. In het Besluit van 25-11-2011, nr. BLKB2011/1828M gaat de Belastingdienst in op bovenmatige vrijstellingen (par. 2.3). Zie ook subrubriek Uitkering bij overlijden en ...

21. Pensioenwetten   27 november 2015
28 juni 2021  |  , , , , , , , , ,
... netto lijfrente mee te werken aan afkoop van de netto lijfrente in een situatie van een fiscaal bovenmatig pensioen tenzij de gerechtigde naar het buitenland emigreert (Bron: Eerste Kamer, 25 ...

22. Personeelsdossier   10 december 2013
21 augustus 2018  |  , , , , , , ,
... Gegevens in het personeelsdossier dienen toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig, gelet op het doel waarvoor ze verwerkt worden, te zijn; De werkgever moet de ...

23. Personeelsfonds   20 maart 2009
13 maart 2018  |  , , , ,
... het personeelsfonds belast. Hij mag hierover eindheffing toepassen op grond van de regeling voor bovenmatige vergoedingen en verstrekkingen, tegen het gebruteerde tabeltarief. Hij mag echter ...

24. Reis- en verblijfkosten   20 januari 2011
25 maart 2021  |  , , ,
... gaan. De werkgever kan er ook voor kiezen om de loonbelasting/premie volksverzekeringen over het bovenmatige deel van de kilometervergoeding voor zijn eigen rekening te nemen. Bij een ...

25. Reisbesluit binnen- en buitenland (tabellen)   6 januari 2015
9 januari 2024  |  , , , , , , , ,
... Als u meer wenst te vergoeden dan deze bedragen – zonder kostendeclaraties – dan kunt u het bovenmatige deel van de vergoeding tot het loon van uw werknemer rekenen of als eindheffingsloon ...


Bekijk items: 1 tot 25 (110 totaal)