Personeelsdossier


1. Personeelsdossier   10 december 2013
21 augustus 2018  |  , , , , , , ,
... Voorwaarden voor verwerking personeelsgegevens Melding personeelsadministraties Inhoud personeelsdossier Volledig dossier nóg belangrijker door WWZ Bescherming persoonsgegevens nog ...

2. Administratie   12 maart 2018

... zich een nieuwe soortgelijke vacature voordoet. Voor de zojuist aangestelde werknemer, wordt een personeelsdossier samengesteld, waarop de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing is. Zie ...

3. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... WBP Grootschalige gegevensverwerking in de zorg Geen uitzondering voor MKB in AVG Recht op inzage personeelsdossier onder AVG Wie is verantwoordelijk, u of uw leveranciers? AVG geeft niet per se ...

4. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Als een ontslag wegens disfunctioneren niet van a tot z kunt bewijzen in een goed opgebouwd personeelsdossier, kunt u het in de meeste gevallen wel schudden in de rechtszaal. Maar er zijn ...

5. Beoordelen   25 augustus 2016
28 mei 2020  |  , , , , , , , ,
... bezwaar aantekenen tegen het functioneringsverslag. Dit bezwaar voegt de werkgever toe aan het personeelsdossier. Actieplan In plaats het meningsverschil te laten escaleren, is het verstandig ...

6. Boete en sanctie   20 maart 2009
14 juli 2019  |  , , , ,
Inhoud Verschil tussen boete en sanctie Wettelijke bepalingen CAO Instemming OR Oude regeling Werkkostenregeling (WKR) Buitenlandse geldboetes Naslag Hoogte boetes Boetes voor de werkgever ...

7. e-HRM   22 november 2010
24 april 2024  |  , , , , , ,
... HR-apps voor smartphones Online verlof aanvragen, salarisstroken altijd beschikbaar, eigen personeelsdossier inzien en op ieder gewenst tijdstip handig declaraties doorgeven. Dankzij ...

8. Gedragscode   24 maart 2011
30 april 2019  |  , ,
... duidelijk zijn en als iedereen ze consequent hanteert. Er zijn gedragscodes voor de verwerking van personeelsdossiers, voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, voor het verbeteren van het ...

9. Kritsche noten   15 maart 2011
29 november 2014
... • binnen een systeem van flexibele arbeidsvoorwaarden, het invullen van de eigen wensen • het personeelsdossier kunnen inzien • aanvragen van een opleiding Geringe deelname Uit onderzoek ...

10. Lastenverzwaring en regeldruk   9 juni 2019
23 juni 2019  |  , ,
... tips om meer te kunnen besparen: Controleer het uitkeringsverleden van uw medewerkers. Bewaar personeelsdossiers minimaal 15 jaar. Controleer bij een fusie of overname de juistheid van de ...

11. Motivatie   20 maart 2009
26 juli 2023  |  , , , , , ,
... beoordelingsgesprek is geschied, met een schriftelijke kopie voor de werknemer en een kopie in het personeelsdossier high potentials Energie is de brandstof om te presteren Energie wordt vaak ...

12. Problemen en kritiek   21 maart 2018
6 januari 2020  |  , ,
Inhoud Meer persoonlijke contacten noodzakelijk UWV-top overschrijdt Balkenende-norm UWV-premies veel te hoog UWV wil basisarts inzetten voor herkeuring arbeidsongeschikten Herkeuringsachterstand ...

13. Transitievergoeding (aanzegtermijn en vergoeding)   14 januari 2015
6 juni 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... na 1 juli wachten. De kans dat er dan ontslag wordt verleend, is niet groot als de werkgever je personeelsdossier niet op orde heeft”, aldus de arbeidsrechtadvocaat Van Gelderen. Werknemers ...

14. Transitievergoeding (inleiding)   14 januari 2015
29 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... zullen voordoen. Ervaringen van de onderneming met ontslagen in het verleden, bestaande lastige personeelsdossiers of concrete plannen voor een reorganisatie waarbij afvloeiingsregelingen zijn ...

15. Verworven rechten   19 oktober 2018
19 oktober 2018  |  , ,
Inhoud Bron Verworven rechten Hoge Raad Jurisprudentie Bron Arbeidsvoorwaarden komen voort uit diverse bronnen: Wet: overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, minimum loon, aantal ...

16. Voorbeelden privacy   28 maart 2018
28 februari 2020  |  , , , , , , , ,
Inhoud Personeelsdossier Do’s & don’ts bij cameratoezicht en ziekte Lezen privémail kost geld Slechtste wachtwoord van 2014 Digitale prikklok met vingerafdruk rukt op Gezondheidsgegevens ...

17. Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)   20 maart 2009
28 december 2019  |  , , ,
Inhoud Doel wet Personeelsdossier Bijzondere gegevens Bewaartermijn Autoriteit Persoonsgegevens Sollicitatiecode NVP Personeelsgegevens verstrekken aan derden Salarisadministratiekantoren en ...

18. Wet Werk en Zekerheid (Ontslag)   16 mei 2015
18 maart 2021  |  , , ,
... 20% van de ontslagaanvraag afgewezen, vanaf 1 juli 2015 circa 50%. De voornaamste reden is dat het personeelsdossier niet in orde is. Ontslag bij klein bedrijf is vaak anders dan bij groot bedrijf ...

19. Personeelsdossier   10 december 2013
11 december 2013  | Cbp  | Fred Barkhuis  | 
Eind van het jaar personeelsdossiers schonen? Een nieuwe paragraaf in HR-kiosk met een aantal wetten en feiten wat wel en niet mag.

20. Personeelsdossier: bewaarbeleid AVG al op orde?   19 december 2018
20 december 2018  | PW  | Fred Barkhuis  | , ,
In de AVG liggen nog maar enkele zaken vast, bijvoorbeeld dat je informatie mag bewaren als die ‘historische of wetenschappelijke doelen dient. Verder liggen er nog enkele bewaartermijnen vast in ...

21. Personeelsdossiers thuis bewaren, mag dat?   2 augustus 2017
26 juli 2017  | ,
Vraag Mag een leidinggevende de personeelsdossiers van het personeel thuis bewaren? Antwoord Concreet kan ik u geen antwoord geven op uw vraag. Wel dat de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het ...

22. Inzagerecht personeelsdossier niet heilig   18 november 2011
24 november 2011  | Rendement  | Fred Barkhuis
In principe mag een werknemer eens in de zoveel tijd zijn personeelsdossier inzien, toch zijn er uitzonderingen.

23. Digitaliseren personeelsdossiers: veiligheid voor alles   18 juni 2016
21 juni 2016  | P&O Actueel  | Fred Barkhuis  | , ,
Personeelsdossiers vormen voor veel HR-managers nog altijd een flink pijnpunt. De dossiers moeten allereerst voldoen aan uiteenlopende wet- en regelgeving. Daarnaast werken veel bedrijven nog ...

24. Recht op inzage personeelsdossier onder AVG   21 augustus 2018
22 augustus 2018  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | , ,
Ook voor zover het personeelsdossier door de werkgever niet geautomatiseerd wordt verwerkt, oordeelt de rechter dat een personeelsdossier meerdere kenmerken bevat die zodanig met elkaar samenhangen ...

25. CSC digitaliseert personeelsdossiers   27 januari 2016
1 februari 2016  | HR Praktijk / CSC  | Fred Barkhuis  | ,
Het internationale IT-bedrijf CSC besloot de personeelsinformatie te standaardiseren en inzichtelijker te maken en uit te breiden met een HR-module. Alle dossiers werden gescand, geïndexeerd en ...


Bekijk items: 1 tot 25 (42 totaal)