Checklist


1. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... en Veiligheid gepubliceerd. De handleiding biedt veel informatie en geeft daarnaast handige checklists. De AVG is op 25 mei 2018 van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. In ...

2. Alle ontslagroutes bijgewerkt tot 2020   9 maart 2017
19 februari 2020  |  , , , , ,
Inhoud Overzicht van de ontslagroutes Checklist om vervallen van een functie te kunnen onderbouwen Soorten arbeidscontracten en hoe ze te beëindigen, situatie 2020 Overzicht van de ontslagroutes ...

3. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... is gebleken dat de kwaliteit van de VIB's in veel bedrijven niet goed geregeld is. Met de VIB-checklist kunt u vanaf nu zelf gemakkelijk controleren of uw VIB's de juiste informatie bevatten. ...

4. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Invoering nieuwe Arbowet uitgesteld tot 1 juli 2017 Eerste Kamer akkoord met wijziging Arbowet Checklist basiscontract Arbodienstverlening Aanvullingen Arbobesluit op punt 'second opinion' ...

5. Beeldschermen   10 augustus 2015
9 november 2020  |  , ,
... en alle bedrijven beeldschermwerk voorkomt, is dit een vast onderdeel in de RI&E. BAS is een checklist waarmee je op individueel niveau kunt bepalen óf, en zo ja welke risico’s aanwezig ...

6. Calamiteitenregeling   12 oktober 2015
19 december 2019  |  ,
Inhoud Samenvoeging twee wetten Inhoud Calamiteitenregeling Ingangsdatum uitgesteld Verdere vertraging calamiteitenregeling WW SER kritisch over onwerkbaarweerregeling Invoering ...

7. DGA Belastingdienst   27 maart 2016
27 november 2023  |  , , , , , ,
... niet wat zij moeten doen met de naheffingsaanslag. Om hen te helpen, heeft de Belastingdienst een checklist gepubliceerd. Hiermee checken ondernemers aan de hand van drie stappen of de ...

8. Examenfraude   31 januari 2014
27 augustus 2018  |  , ,
... Hij werd onlangs in Rotterdam tijdens een VCA examen (Veiligheid, Gezondheid en Milieuchecklist Aannemers) op heterdaad betrapt. De man wordt ervan verdacht dat hij met de identiteit ...

9. Flexibele arbeidsovereenkomst   6 januari 2010
7 november 2023  |  , , , , , , , ,
... de nieuwe regels. Deze zijn te vinden op: www.rijksoverheid.nl/Wab. Lees ook het persbericht en de checklist voor werkgevers. Kwetsbare groepen krijgen het moeilijker op de arbeidsmarkt De ...

10. Gelijke beloning mannen vrouwen   22 januari 2011
14 november 2022  |  , , , , ,
... nagaan of ze weleens in de valkuilen van ongelijk belonen stappen. Daarnaast biedt het College een checklist aan om het beloningsbeleid neutraler in te richten. (Bron: Brisk, 30 nov. 2017) ...

11. Het Nieuwe Werken (HNW)   19 december 2010
24 juli 2020  |  , , , ,
... heeft de potentie tot minder burn-out en meer toewijding Schoonmaak tijdens kantooruren rukt op Checklist Het Nieuwe Werken Thuiswerken valt tegen Steeds minder kantoorruimte Resultaatgericht ...

12. Huishoudelijke werkers   20 maart 2009
12 juli 2020  |  , , , ,
... maximaal drie dagen per week Minimum loon Dienstverlening meer dan drie dagen per week Checklist Alfahulp Wet maatschappelijke ondersteuning Au-pair ILO-verdrag Verbetering positie ...

13. Individuele maatregelen   18 maart 2020
3 mei 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... werkgever beschikbaar komen en wat ze kosten, is nog niet duidelijk. (Bron: ORNet, 11 dec. 2020) Checklist Corona maatregelen en arbeidsrechtelijke consequenties Bijna alle ondernemingen hebben ...

14. Inleiding   1 januari 2012
24 mei 2024  |  , , , , , ,
... urenregistratie met geringe foutkans Uitzendbureaus en inleners voor ruim 1,3 miljoen euro beboet Checklist Werken met uitzendbureaus Omzetgroei Randstad Q2 2017 bedraagt 9% Zaken doen met de ...

15. Inspectie SZW   28 april 2009
8 december 2021  |  , , ,
... SZW: geen boete wel veiligheidsplan Beleidsregel boeteoplegging Arbo-wetgeving aangescherpt Checklist arbeidsdiscriminatie Staat van eerlijk werk 2019 - Risico's aan de onderkant van de ...

16. Motivatie   20 maart 2009
26 juli 2023  |  , , , , , ,
... een gratis boekje verkrijgbaar vol handige tips voor het opzetten van een medewerkersonderzoek. De checklist helpt je bij de opzet van een eigen onderzoek, maar ook bij de keuze tussen het ...

17. Nationaal Pensioenregister   11 maart 2010
18 oktober 2019  |  , , ,
... Nadenken Pensioen onvindbaar? Uitbreiding vanaf december 2012 Wet Pensioencommunicatie Pensioenchecklist voor werkgevers online AOW en collectieve pensioenregelingen vanaf 1 januari 2011 In ...

18. Onboarding   6 november 2015
13 juli 2019  |  , ,
Inhoud Doel Organisatie Voorbeeld Google Mensen vinden nieuwe manier van onboarding veel persoonlijker De vier C's van onboarding Meer aandacht voor onboarding in LUMC Van elkaar leren Tips voor ...

19. Ondernemingsraad (rechten)   20 maart 2009
18 juni 2024  |  , , , , , ,
... coronavirus Voorgenomen of ingezet beleid? Coronavirus, ondernemingsraad en het instemmingsrecht Checklist instemmingsaanvraag or Or kan aansturen op onderhands dwangakkoord bij schulden Zaken ...

20. Personeelsdossier   10 december 2013
21 augustus 2018  |  , , , , , , ,
... Michael Page geconfronteerd met datalek Vier aandachtspunten bij digitaliseren Personeelsdossiers Checklist ontslag, 6 eisen Dossieropbouw bij ontslag: hoever ga je terug? Recht van inzage ...

21. Repetitive strain injury   5 maart 2019
5 maart 2019  | 
... TNO heeft een beoordelingsinstrument ontwikkeld voor fysieke belasting door beeldschermwerk: de Checklist Beter achter je schermen (BAS). Deze checklist is mede gebaseerd op advies van de ...

22. Risico-inventarisatie en Plan van aanpak   3 oktober 2009
11 juni 2021  |  , , ,
... een VCA1-diploma. (Bron: AboutHRM, 5 dec. 2017) 1 VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers Antwoorden op vragen over de RI&E Het doel van die RI&E is inzicht ...

23. Sociale verzekeringen   20 maart 2009
28 november 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... te weinig premie betaalt. BDO heeft een gratis Sectorcheck ontwikkeld. Met de antwoorden van deze checklist kan een inschatting worden gemaakt of de sectorindeling wel juist is. Sectorpremie, ...

24. Telethuiswerken   20 maart 2009
2 april 2024  |  , , , , , ,
... laten controleren of de thuiswerkplek voldoet aan de arbonormen, bijvoorbeeld aan de hand van een checklist of foto. Ter controle moet de leidinggevende dit dan wel bespreken met de werknemer. ...

25. Thuiswerken   10 oktober 2020
5 april 2022  |  , , , ,
... (Arbowet, art. 3 lid 3, onder h). Werkgevers kunnen daarvoor gebruikmaken van een eenvoudige checklist. Het is verstandig om gewoon een Thuiswerk of Telewerkovereenkomst af te sluiten, ...


Bekijk items: 1 tot 25 (61 totaal)