Zwaar Beroep


1. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... Ook als de 30%-vergoedingsregeling niet wordt toegepast in de loonbelasting, is het niet bezwaarlijk om deze regeling toe te passen in de aangifte inkomstenbelasting, zo oordeelde ...

2. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... met de verkoop en onderhoud van auto’s en motors, scooters en (brom)fietsen. De door de crisis zwaar getroffen branche probeert mee te gaan in de snelle technologische ontwikkelingen (ICT, ...

3. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... UWV publiceert uitvoeringsregels UWV Inspiratiedagen in 2016 Jaarverslag UWV 2015 Inhoud bezwaarprocedure Regionale trendrapportage banenafspraak Jaarverslag UWV 2016 Taakdelegatie voor ...

4. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... en instellingen de afdrachtvermindering onderwijs gecontroleerd. Dit heeft geleid tot tientallen bezwaar- en beroepsprocedures. Voor veel van deze procedures heeft de Hoge Raad een belangrijke ...

5. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... verschilt echter sterk van persoon tot persoon en hangt af van: het lichaamsgewicht: bij zwaardere mensen geeft één standaardglas een lager promillage dan bij lichtere mensen; de ...

6. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... nog andere landen waar het steeds ouder worden voor pensioenen een probleem is? Eerder AOW bij zwaar werk Nieuwe pensioenstaking in 2019 AOW-leeftijd en zwaar werk ineens toch bespreekbaar ...

7. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... (artikel 34 UAVG). Dat betekent dat tegen zo’n besluit gedurende een termijn van zes weken bezwaar en beroep open staat. Opschortende werking bezwaar en beroep. In artikel 38 UAVG staat dat ...

8. AOW   12 februari 2017
13 februari 2017  | 
... te rekenen waardoor ouderen onterecht gekort worden. Mensen die jarenlang (fysieke of geestelijk) zwaar werk hebben verricht moeten op tijd met pensioen kunnen. Zij moeten desgewenst eerder ...

9. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... WIA en op de enige dag dat Koolmees geen afspraken had, gaat hij meelopen met Carlos Pinto om de zwaartekracht te ervaren. Het wetsvoorstel, dat zich in de fase internetconsultatie bevindt, ...

10. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... afspraken kunnen maken. Door deze afspraken moet de loondoorbetalingsplicht bij ziekte minder zwaar worden, hoewel dit voorlopig onveranderd twee jaar blijft duren. Het UWV krijgt de ...

11. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dat kan alleen als er hele duidelijke, zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn. Die belangen moeten dan ook in de overeenkomst worden ...

12. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... van dit tijdelijke contract met de payroller wordt ook keurig aangezegd. Maar de werknemer maakt bezwaar tegen het einde van de arbeidsovereenkomst en houdt zich beschikbaar voor werk. Als hij ...

13. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... van het soort werk kan dus afgeweken worden van de 28 dagen termijn, maar dat moeten dan wel zwaarwegende redenen zijn en moet de OR ook instemming verlenen. Boetes overtreden ...

14. Arbeidsvoorwaarden aanpassen agv invoeren WKR   25 augustus 2014
1 mei 2017  |  , , ,
... wijzigen met een beroep op het eenzijdig wijzigingsbeding als er sprake is van een ‘zwaarwichtig’ belang. Zonder eenzijdig wijzigingsbeding kan de vraag naar de toelaatbaarheid ...

15. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... door een andere bedrijfsarts. Bedrijfsartsen moeten zo’n verzoek altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De second opinion wordt door de werkgever ...

16. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... leven SEO publiceert kansenatlas voor Nederland Corona treft Amsterdammers met migratieachtergrond zwaarder Gemeenten en maatschappelijke organisaties bereiken meer kinderen in armoede Zie ook de ...

17. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... ondersteuning. Overmatige stress, depressie en burn-out komen veelvuldig bij deze groep voor. Zwaar werk Met een aantal van 375.000 is meer dan een derde van alle arbeidsmigranten in ons land ...

18. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Jawel, want 'De Inspecteur stelt zich op het standpunt dat belanghebbende niet aan de verzwaarde bewijslast heeft voldaan. Hij stelt in dat kader dat de naderhand opgestelde ...

19. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... in Microsoft Exchange-servers Boete vanwege wifitracking Nieuw meldformulier voor datalekken AP verzwaart toezicht op gemeente Boete van 525.000 euro voor Locatefamily.com Boete voor CP&A om ...

20. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... de motieven van de werknemer, de schade die de werkgever door de uitingen lijdt en de zwaarte van de opgelegde sanctie. Twee soorten berichten Grof gezegd heeft de werkneemster twee ...

21. Beheerskosten pensioenen   14 oktober 2018
22 oktober 2021  |  , , , , , , , , , ,
... inkomen moet beter gespreid worden over het hele leven. Ze stellen onder meer voor om ouderen zwaarder te belasten. Nederlanders zetten meer geld opzij voor de oude dag dan nodig is. Dat ...

22. Belasting   12 februari 2017
14 februari 2017  | 
... Daarmee wordt de economie verder gestimuleerd. Bij GroenLinks dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. De hoogste inkomens gaan meer belasting betalen. Ook mensen met een groot ...

23. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... Het kabinet stelt voor om zware vrachtauto’s uit binnen- en buitenland per 1 juli 2019 zwaarder te belasten. Hiervoor zal de Wet belasting zware motorrijtuigen worden geactualiseerd. ...

24. Belastingplan 2021   15 september 2020
19 december 2020  |  , ,
... pensioenakkoord is op korte termijn niet mogelijk. Nog even geduld s.v.p. Werknemers met een zwaar beroep kunnen vanaf 1 januari 2021 weer met vroegpensioen. Zij kunnen drie jaar voor hun ...

25. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... beloningsgrondslagen - een basis voor het vaststellen van een beloning - algemeen aanvaard: Functiezwaarte; Competenties van de werknemer met bijbehorende kennis, verantwoordelijkheden en ...


Bekijk items: 1 tot 25 (257 totaal)