Personeelsvereniging

Datum laatste wijziging: 24 augustus 2018  |  Trefwoorden: , , , , ,

Inhoud

  1. Oude regeling
  2. Werkkostenregeling

Oude regeling

Uit netto loon

De contributie die de werknemer iedere maand voor de personeelsvereniging bijdraagt, betaalt hij uit zijn netto loon.

Vergoeding werkgever

Contributies die de werkgever vergoedt of voor zijn rekening neemt, moet hij tot het belastbare loon rekenen. Het gaat bijvoorbeeld om contributies die een werknemer is verschuldigd voor de personeelsvereniging, lief- en leedkas, personeelssportvereniging of ziekenkas.

De werkgever hoeft deze contributies niet tot het loon te rekenen als aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

  • de vereniging heeft als doel en feitelijke werkzaamheden het organiseren van incidentele activiteiten en zorgen voor ondergeschikte voorzieningen voor de werknemers met een gezamenlijk karakter;
  • de deelname aan de vereniging moet openstaan voor minstens driekwart van de werknemers of voor minstens driekwart van de werknemers met dezelfde arbeidsplaats. Deze arbeidsplaats mag niet zijn gelegen in de woning van een van deze werknemers.

Werkkostenregeling

Belastbaar loon of forfait

Contributies die de werkgever vergoedt of voor zijn rekening neemt, zijn belastbaar loon voor de werknemer. De werkgever kan deze vergoeding ook onderbrengen in het forfait, zie Werkkostenregeling, Overige kosten en voordelen in geld of natura onder forfait.

De werkgeversbijdrage in de kas van de personeelsvereniging is in beginsel onbelast. Voorwaarde is dat de werknemers geen recht hebben op bepaalde uitkeringen of verstrekkingen door de personeelsvereniging. Zo’n recht kan bijvoorbeeld voortvloeien uit de statuten van de personeelsvereniging of andere gemaakte afspraken. Is zo’n recht aanwezig, dan is de werkgeversbijdrage in de kas van de personeelsvereniging wel belast. Over het algemeen zal er echter geen sprake zijn van een recht, en zal deze bijdrage onbelast zijn.

In de meeste gevallen zal een door de personeelsvereniging georganiseerd uitje te veel met de dienstbetrekking samenhangen, waardoor de waarde van dit uitje belast is bij uw werknemers. Gelukkig kan dit worden voorkomen door een beroep te doen op de zogenaamde fondsvrijstelling. Als de personeelsvereniging voldoet aan de volgende waarden, zijn de uitjes en andere uitkeringen of verstrekkingen door de personeelsvereniging dan onbelast:

  • U heeft als werkgever in de afgelopen vijf jaar net zo veel of minder in de kas van de personeelsvereniging gestort als uw werknemers.
  • De werknemers hebben geen recht op uitkeringen en verstrekkingen uit de personeelsvereniging.
  • De uitkeringen of verstrekkingen hebben geen betrekking op ziekte, invaliditeit, bevalling, adoptie en overlijden.

(Bron: Crob, 4 mei 2017)