Congres en seminar    Consumpties 


Consignatie

Datum laatste wijziging: 3 april 2018  |  Trefwoorden: Consignatie, Belast, Beloningscomponenten, Wachtdienst, Stand-by-dienst, Tabel, Vergoeding

Inhoud

  1. Wat is consignatie
  2. Vergoeding
  3. Fiscaal
  4. Ondernemingsraad
  5. Thuiswachtdienst is werktijd

Wat is consignatie

Consignatie is een periode tussen twee diensten of een pauze waarin de werknemer wel bereikbaar moet zijn. Bij onvoorziene omstandigheden moet de geconsigneerde werknemer, na oproep, zo snel mogelijk aan de slag. Andere namen voor consignatie zijn bereikbaarheidsdienst, oproepdienst, stand-by-dienst of pieperdienst of wachtdienst. Bij de overheid spreekt men ook wel over piketdienst, het buiten kantooruren beschikbaar zijn.

De werkgever kan, indien het belang van de organisatie dat vereist, een medewerker opdragen zich buiten zijn normale werktijd beschikbaar te houden voor het verrichten van deze werkzaamheden. Dagen en uren waarop men stand-by moet zijn, worden zoveel mogelijk in overleg met de betreffende medewerker, van te voren door de leidinggevende opgesteld en in een rooster vastgelegd. Met persoonlijke omstandigheden van de medewerker zal daarbij zoveel mogelijk rekening worden gehouden.
Bij het verrichten van stand-by diensten mogen de normen van de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo) niet worden overschreden. Zie voor meer informatie

Wanneer stand-by feitelijk aantoonbaar gewone werkuren zijn, dan geldt hiervoor de overwerktabel. Dus tijd voor tijd en eventueel een toeslag.

Vergoeding

Voor het op zich bereikbaar zijn, ontvangen afhankelijk van de CAO werknemers een vaste vergoeding (Bouwnijverheid) of niet. Wordt een werknemer daadwerkelijk opgeroepen, dan ontvangt hij afhankelijk van de CAO een overwerkvergoeding of een toeslag (zie onder).
 
Vergoeding van Stand-by/dagen Bedrag per etmaal/dienst
maandag t/m vrijdag € 50,00
zaterdag, zondag en feestdagen € 100,00
 
Ander voorbeeld consignatievergoeding
(in procenten van het maandsalaris)
maandag t/m vrijdag gemiddeld 0,75% (vaak tussen 0,5 - 1%)
zaterdag 2,25% (tussen 2 - 2,5%)
zondag idem
feestdagen 2,75% (tussen 2,5 - 3,5%)

Fiscaal

De consignatievergoeding is altijd belast.

Ondernemingsraad

Wanneer toeslagen of compensatieregelingen voor consignatiediensten niet in de CAO geregeld zijn, zal de werkgever hierover afspraken met de OR moeten maken.

Thuiswachtdienst is werktijd

De thuiswachtdienst van een werknemer is ook arbeidstijd, mits de werknemer op korte termijn beschikbaar dient te zijn voor zijn werkgever. Dit oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) op 21 februari 2018. Vaak moet een werknemer in een bepaalde radius van zijn werk blijven, zodat hij snel aanwezig kan zijn als hij wordt opgeroepen. Hierdoor is de werknemer erg beperkt in de invulling van zijn tijd, en moet de thuiswachtdienst als werktijd gezien worden.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Congres en seminar    Consumpties