Eenmalige uitkering bij ontslag    Extraterritoriale kosten (30%-regeling) 


EVC-procedure

Datum laatste wijziging: 13 maart 2018  |  Trefwoorden: EVC-procedure, EVC, Werkkostenregeling, Gerichte vrijstelling, WKR, Beloningscomponenten

Inhoud

  1. Bijdrage aan functioneren
  2. Oude regeling
  3. Werkkostenregeling (WKR)
  4. Naslag

Bijdrage aan functioneren

Een procedure ter erkenning van verworven competenties stelt vast welke competenties iemand heeft opgedaan door bijvoorbeeld werkervaring en resulteert in een ervaringscertificaat. Het volgen van een procedure Erkenning Verworven Competenties (EVC-procedure) draagt bij aan het functioneren van de werknemer binnen de organisatie van zijn huidige werkgever of bij een toekomstige werkgever. Niet alleen werknemers met een vast contract maar ook werknemers in tijdelijke dienst mogen een EVC-procedure doorlopen.

Oude regeling

Vergoeding belastingvrij

Een werkgever kan vanaf 1 januari 2009 een EVC-procedure belastingvrij vergoeden of verstrekken. Als de werknemer de kosten van de procedure zelf voor zijn rekening neemt, zijn de kosten volgens de regeling Uitgaven scholingskosten voor hem vanaf 2009 fiscaal aftrekbaar.

Werkkostenregeling (WKR)

Gerichte vrijstelling

Voor de vergoeding voor een EVC-procedure geldt een gerichte vrijstelling, zie Werkkostenregeling, Gerichte vrijgestelde kosten.

Meer informatie over EVC treft men aan in subrubriek Erkenning Verworven Competenties (EVC).

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Eenmalige uitkering bij ontslag    Extraterritoriale kosten (30%-regeling) 
Bonte Bij

Zuivere koffieDe gratis versnapering voor de thuiswerker
Bestel direct   |