Producten eigen bedrijf

Datum laatste wijziging: 30 oktober 2019  |  Trefwoorden: , , , , ,

Inhoud

  1. Oude regeling
  2. Werkkostenregeling (WKR)
  3. Gerichte vrijstelling
  4. Gratis cultuur op kosten van de baas
  5. Naslag

Oude regeling

Onbelaste korting tot maximum

Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2003 is een nieuwe regeling producten eigen bedrijf van kracht, aangevuld door het besluit op 10 augustus 2004. De regeling houdt in dat een werkgever aan een werknemer per jaar onbelaste personeelskortingen kan geven van maximaal € 5001 per kalenderjaar. De kortingen - bedoeld voor elk product afzonderlijk en niet voor de gemiddelde prijs van een groep producten - mogen niet hoger zijn dan 20% van de waarde in het economische verkeer (vaak de winkelprijs). De producten mogen niet branchevreemd zijn. De regeling geldt ook voor producten van met het eigen bedrijf verbonden vennootschappen (dochter-, zuster- en moedermaatschappijen).

1 Als de onbelaste personeelskorting toch boven € 500,- uitkomt, dan kan de werkgever het deel dat uitkomt boven het maximum
aanwijzen als eindheffingsloon. Dat is onbelast voor zover er nog vrije ruimte is.

NB: De regeling geldt niet voor de aanschaf van dezelfde branche-eigen producten bij een onafhankelijke derde.

Dienstbetrekking is geëindigd

De regeling voor producten uit eigen bedrijf, ook wel 'goederen uit eigen bedrijf'', mag de werkgever ook toepassen als de dienstbetrekking is geëindigd door pensionering of arbeidsongeschiktheid.

Kledingbedrijf

De regeling voor producten uit eigen bedrijf is ook van toepassing als de werkgever een kledingbedrijf heeft en de werknemers kleding met korting kunnen kopen die zij verplicht moeten dragen in de winkel (Bron Belastingdienst).

Ongebruikt deel doorschuiven

De maximale vrijstelling van € 500 wordt verhoogd met het vrijstellingsbedrag dat de werknemer in de voorgaande twee kalenderjaren niet heeft gebruikt. Op die manier kan de vrijstelling oplopen tot maximaal € 1.500.

In 2018 wordt het doorschuiven verboden (Bron: Centraal Beheer).

Rekenvoorbeeld doorschuiven

Een werknemer kreeg in 2008 € 50 korting/vergoeding (maximum 2008 was € 500) en in 2009 € 200 (maximum 2009 was € 500). Het maximale vrijstellingsbedrag 2010 is: (€ 500 - € 50 =) € 450 + (€ 500 - € 200 =) € 300 + € 500 (2010) = € 1.250.

Administratie

De werkgever moet per werknemer bijhouden of het jaarmaximum wordt overschreden. Maar als op basis van onderzoek of ervaringen voor al het personeel of een te onderscheiden groep aannemelijk is dat dit jaarmaximum niet zal worden overschreden, hoeft de werkgever dit niet per individuele werknemer bij te houden.

Verkoop aan personeel

Producten van het bedrijf werden in het verleden vaak aan het personeel verkocht op basis van de kostprijs sec. Hierin is na een uitspraak van de Hoge Raad vanaf 4 oktober 2002 een einde gekomen. Bedrijven dienen voortaan uit te gaan van de integrale kostprijs, waarbij ook de vaste kosten (onder meer de huur) in de prijs moeten zijn doorberekend.

Werkkostenregeling

Gerichte vrijstelling

In de werkkostenregeling vallen producten uit de eigen onderneming onder de gerichte vrijstelling. Voorwaarden zijn:
  1. De producten mogen niet branchevreemd zijn.
  2. De korting of vergoeding is per product maximaal 20% van de waarde van dat product in het economische verkeer.
  3. De kortingen of vergoedingen mogen in 2015 samen niet meer bedragen dan € 500.
Zie Werkkostenregeling, Gerichte vrijgestelde kosten.

Wordt niet aan voornoemde voorwaarden voldaan, dan zijn producten eigen bedrijf belastbaar loon voor de werknemer. De werkgever kan deze vergoeding ook onderbrengen in het forfait. Zie Werkkostenregeling, Overige kosten en voordelen in geld of natura onder forfait.

Gratis cultuur op kosten van de baas

"Bij deze bedrijven kun je naar het theater op kosten van de baas: ‘Goed voor de productiviteit’
Bedrijven experimenteren volop met maatregelen die gelukkigere én productievere werknemers moeten opleveren".
De kop van dit artikel in de Volkskrant suggereert dat het theaterbezoek en andere evenementen voor het personeel gratis zijn.

Dat is echter niet waar

De werkgever sluit een collectief contract af met het evenementenbureau en bedingt een forse korting. De medewerker mag de entreebewijzen vervolgens met een korting kopen, maar wel gewoon van zijn netto loon.
Wanneer de werkgever de kaarten zou weggeven of de korting zou inkopen, dan is het voordeel gewoon belastbaar.
Eventueel kunnen allerlei activiteiten wel kosteloos worden aangeboden, maar dan uit het WKR-budget van 1,2% van de loonsom. Er zijn werkgevers die daarvoor aan de medewerkers een “keuzemenu” aanbieden. Maar N.B. wanneer het budget wordt overschreden, dan betaalt de werkgever over dat bedrag een flinke boete van 80%.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.