Beloningscomponenten (inleiding)    Beroepsregister 


Beroepskosten

Datum laatste wijziging: 12 maart 2018  |  Trefwoorden: Beroepskosten, Beloningscomponenten

Inhoud

  1. Wat zijn beroepskosten
  2. Voorbeelden van beroepskosten
  3. Naslag

Wat zijn beroepskosten

Beroepskosten zijn kosten die een werknemer maakt om zijn loon te kunnen verwerven. Als hoofdregel geldt dat de vergoeding van beroepskosten niet tot het belastbaar loon behoort, als voldaan is aan twee voorwaarden:
  1. de vergoeding is voor kosten die de werknemer voor de verwerving van zijn loon maakt;
  2. de kosten zijn redelijkerwijs noodzakelijk voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking.

Voorbeelden van beroepskosten

  1. opleidingskosten;
  2. kantoor- en administratiekosten;
  3. contributie van een beroepsorganisatie.

Naslag

In het Handboek Loonheffingen 2018 wordt 'beroepskosten' niet apart genoemd.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Beloningscomponenten (inleiding)    Beroepsregister