Gouden handdruk    Huisvesting buiten de woonplaats 


Groepsbonus

Datum laatste wijziging: 10 december 2019  |  Trefwoorden: Groepsbonus, Werkkostenregeling, Vrije ruimte, Gebruikelijkheidstoets, Beloningscomponenten

Inhoud

  1. Wat is een groepsbonus
  2. Werkkostenregeling
  3. Loonbonus CAO 90 in België
  4. Extraatjes voor teams
  5. Naslag

Wat is een groepsbonus

Een groepsbonus of teambonus is een systeem waarbij meerdere doelen (targets) moeten worden bereikt (multifactor). De doelen worden bij een groepsbonus gesteld op basis van een aantal mensen: een afdeling, een groep of een businessunit. Zoals alle bonussen valt ook de groepsbonus onder de categorie belastbaar inkomen.

Werkkostenregeling

Vrije ruimte

​BDO heeft wederom een goedkeuring ontvangen van de Belastingdienst waarin de werkgever werd toegestaan de bonussen variërend tussen de € 50 en € 250 per werknemer onder te brengen in de vrije ruimte. Ook nu stelt de Belastingdienst (Amersfoort in dit geval) dat de bonussen maximaal € 2.400 op jaarbasis mogen bedragen. Zie Werkkostenregeling, Gerichte vrijgestelde kosten. (Bron: BDO, 22 jan. 2015)

Toelichting

De werkkostenregeling (WKR) is bedoeld om vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers onbelast te kunnen uitdelen. Loon in de vorm van een bonus of eindejaarsuitkering is geen vergoeding en past daarom in principe niet in de vrije ruimte van de WKR. Dit betekent dat u de bonus moet bruteren als u deze onbelast aan de werknemer wilt uitkeren en uw onderneming de werkkostenregeling al toepast.

Bonus moet voldoen aan de gebruikelijkheidstoets*

De Belastingdienst heeft echter aangegeven dat u bonussen aan werknemers soms wél in de vrije ruimte kunt stoppen. Voorwaarde is dat uw onderneming bonussen in het verleden ook al onder de eindheffing liet vallen en dat de bonus niet ongebruikelijk hoog is. Bovendien kunt u de bonus niet met terugwerkende kracht in de vrije ruimte stoppen.
Als u de bonus onderbrengt in de vrije ruimte, is deze voor de werknemer hoe dan ook onbelast, en – zolang de vrije ruimte van 1,5% (vanaf 2015 1,2%) van de fiscale loonsom niet wordt overschreden – voor uw onderneming ook. Bij overschrijding van de vrije ruimte is het waarschijnlijk nog voordeliger om 80% eindheffing af te dragen dan het was geweest om de bonus te bruteren. Bij toepassing van eindheffing zijn immers geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd.

* Zie subrubriek Gebruikelijkheidstoets.

Inspecteurs gaan verschillend met bonussen in de WKR om

De regels voor bonussen onder de WKR zijn nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Inspecteurs van de Belastingdienst gaan hier dan ook niet allemaal op dezelfde manier mee om. Vorig jaar werden bonussen in de vrije ruimte nog vaak door de inspecteur afgekeurd. Inmiddels is het ook al eens gebeurd dat bonussen van rond de € 1.000 werden goedgekeurd, op voorwaarde dat alle werknemers zo’n bonus kregen. De laatste tijd hebben meerdere inspecteurs voor kleine bonussen (tussen € 50 en € 250) goedgekeurd dat de bonus in de vrije ruimte wordt ondergebracht. Daarbij hanteerden ze vaak een jaarmaximum van € 2.400 aan bonussen in de vrije ruimte. (Bron: Rendement, 13 feb. 2014)
 

Loonbonus CAO 90 in België

Een loonbonus is een systeem dat in België sinds 2008 bestaat. Het stelt een werkgever in staat om een hele groep werknemers een bonus of "niet-recurrent resultaatgebonden voordeel" toe te kennen en dit binnen een gunstig systeem voor zowel werkgever als werknemer. Een loonbonus betaalt de werkgever echter niet zomaar uit, er moet namelijk een CAO worden afgesloten die bepaalt wie welk bedrag aan bonus ontvangt en op basis van een aantal collectieve doelstellingen van het bedrijf.
Vanaf 2013 moet de werknemer een solidariteitsbijdrage betalen op het bedrag van de loonbonus van 13,07%. Er is ook een grensbedrag van € 3.130 (2015). (Bron: Infotalia)

Toelichting

Op deze euforie past wel enige relativiteitszin. Ten eerste mag de werkgever dit betalen en gaat het ook in België ten laste van de winst. Ten tweede is het bedrag aan een maximum gebonden en zal zeker een relatie hebben met het individuele loon. Ten derde mag ditzelfde in Nederland ook, weliswaar voor een lager bedrag (maximaal € 2.400) maar dan geheel belastingvrij en geen 13,07% heffing zoals in België. We noemen dat de werkkostenregeling.
Hier past het Nederlandse gezegde: het is net zo lang als het breed is. Met 1,2% van de loonsom kom je meestal helaas niet aan een bedrag van € 2.400, maar misschien wel als je het aan 1 business unit toekent, zoals in België. (Andries F. Bongers)

Extraatjes voor teams

Maar niet alleen winkelbedrijven. Ook bij Gemeente Hollands Kroon kunnen teams een weekendje Barcelona verdienen. De gemeente werkt sinds kort met zelfsturende teams. Onderdeel daarvan is dat de traditionele beoordelingscyclus vervangen is door een app. Corine Hansen, strategisch organisatie-adviseur: “Mensen kunnen elkaar waarderen met die app. Alle medewerkers moeten vijf waarderingen per vier maanden verzamelen en er wordt gewaardeerd op kernwaarden, competenties, werk en de meetlat. Individuele waarderingen monden uit in een teamwaardering. Je kunt bijvoorbeeld een collega waarderen op de kernwaarde bevlogenheid. Uiteindelijk ontstaat zo een score. We hebben een bekroningskast waar mensen cadeaus kunnen uitzoeken. Als een team 80 of 100 procent scoort dan kunnen ze een weekend Barcelona winnen, of met elkaar uit eten.” (Bron: HR Praktijk, 26 sep. 2016)

Red: Geen woord over de werkkostenregeling. Vallen de kosten nog net in de 1,2% (van de loonsom) vrij ruimte?

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Gouden handdruk    Huisvesting buiten de woonplaats