Loonsom (werkkostenregeling)

Datum laatste wijziging: 14 april 2018  |  Trefwoorden: , , , , , ,

Inhoud

  1. Forfaitair
  2. Berekening loonsom
  3. Naslag

Forfaitair

De werkkostenregeling heeft een forfaitair karakter, dit betekent dat er zal een vrijstelling (ook wel vrije ruimte) geldt van 1,2% van de fiscale loonsom (het totaalbedrag van uitbetaald loon). Dit betekent dat een werkgever 1,2% van de fiscale loonsom onbelast mag vergoeden en verstrekken aan zijn werknemers.

De vrije ruimte geldt per kalenderjaar.

Berekening loonsom

De fiscale loonsom is de som van alle bruto beloningen. Dus alle beloningen die normaal belast worden met heffingen. Dus ook bonussen, eindejaarsuitkering, vakantietoeslag, gratificatie etc. Alleen niet de onbelaste vergoedingen. Voor het gemak nemen we het totaal van kolom 14 van de verzamelloonstaat.

Let op, de lonen van werknemers die onder verschillende CAO's of sectorindeling vallen, moeten als ze onder hetzelfde loonbelastingnummer vallen toch bij elkaar worden opgeteld.

Ook loon uit vroegere dienstbetrekking telt mee, tenzij dit loon hoger is dan 10% van de totale loonsom. Loon waarover eindheffing wordt betaald, blijft buiten beschouwing.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.


Ga terug naar rubriek Werkkostenregeling