Gebruikelijkheidstoets


1. Gebruikelijkheidstoets   10 april 2011
2 september 2020  |  , , , , ,
... Aanscherping gebruikelijkheidscriterium Jurisprudentie over gebruikelijkheidscriterium De WKR gebruikelijkheidstoets toch weer ter discussie bij de Hoge Raad? Hoge Raad fluit fiscus terug met ...

2. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... innovatieve start-ups Aandelenopties, werknemersparticipaties en de fiscus WKR, aandelenplan en gebruikelijkheidstoets Definitie Een aandelenoptierecht is een recht om een of meer aandelen of ...

3. Bonus   20 maart 2009
11 december 2019  |  , , , ,
... en een gebruikelijke bonus niet?' zegt hij het volgende: 'Feitelijk wordt gevraagd naar de gebruikelijkheidstoets in relatie tot het aanwijzen van loon in geld als eindheffingsbestanddeel ...

4. Concernregeling   16 maart 2015
21 november 2019  |  , , ,
... de deelnemende concernonderdelen kan ontstaan. Ook bij toepassing van de concernregeling geldt de gebruikelijkheidstoets, waarbij per werknemer beoordeeld moet worden of de aangewezen ...

5. Dertiende maand   20 maart 2009
24 oktober 2019  |  , , , , , ,
... en een gebruikelijke bonus niet?' zegt hij het volgende: 'Feitelijk wordt gevraagd naar de gebruikelijkheidstoets in relatie tot het aanwijzen van loon in geld als eindheffingsbestanddeel ...

6. Direct belastbare vergoedingen en voordelen   5 februari 2011
14 april 2018  |  , , , ,
... deel van de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen dat boven de 30%-grens van de gebruikelijkheidstoets uitkomt; vanaf 2016: Personeelslening; boetes. Hierop zijn 2 ...

7. Fiets   26 november 2010
14 maart 2018  |  , , , ,
... of een elektrische scooter vergoeden of verstrekken zonder aanvullende eisen. Wel geldt de gebruikelijkheidstoets (zie subrubriek Gebruikelijkheidstoets). Cafetariaregeling voor fietsen U ...

8. Groepsbonus   20 maart 2009
10 december 2019  |  , , , ,
... wilt uitkeren en uw onderneming de werkkostenregeling al toepast. Bonus moet voldoen aan de gebruikelijkheidstoets* De Belastingdienst heeft echter aangegeven dat u bonussen aan werknemers ...

9. Handboek Loonheffingen 2015   19 februari 2015
29 april 2017  |  , , ,
... van producten uit uw eigen bedrijf voor postactieve werknemers. 4.2 04-06-2015 Onder de kop 'Gebruikelijkheidstoets' hebben we in de laatste zin van de 1e alinea 'onder meer' vervangen door ...

10. Kerstpakket   20 maart 2009
17 december 2019  |  , , ,
... kosten en voordelen in geld of natura onder forfait. NB: Zie ook subrubriek Geschenk in natura. Gebruikelijkheidstoets Als de waarde van een kerstpakket meer dan 30% afwijkt van de waarde van ...

11. Loonsom (werkkostenregeling)   17 februari 2012
14 april 2018  |  , , , , , ,
Inhoud Forfaitair Berekening loonsom Naslag Forfaitair De werkkostenregeling heeft een forfaitair karakter, dit betekent dat er zal een vrijstelling (ook wel vrije ruimte) geldt van 1,2% van de ...

12. Overige kosten en voordelen in geld of natura onder forfait   5 februari 2011
1 mei 2017  |  , , ,
Inhoud Begrip Opsomming Gebruikelijkheidstoets Naslag Begrip Onder de werkkostenregeling kunnen werknemers maximaal 1,2% van het totale fiscale loon besteden aan bepaalde onbelaste vergoedingen, ...

13. Reiskosten (vaste vergoeding)   20 januari 2011
20 juli 2023  |  , , , , , , , , ,
... dan € 0,19 per kilometer, dan kan het gebruikelijkheidscriterium een rol spelen (zie ook: Gebruikelijkheidstoets). Als de vergoeding ongebruikelijk is, kunt u het deel van de vergoeding ...

14. Samenvatting fiscaliteiten loonbestanddelen   5 februari 2011
8 mei 2018  |  , , ,
... bedrag per jaar vrijgesteld, werkgever betaalt eindheffing 20% Vrije ruimte, daarnaast toepassing gebruikelijkheidstoets Kinderbijslag (niet AKW) ? Belaste uitkering bijzondere gebeurtenissen ...

15. Schema werkkostenregeling   13 februari 2011
5 mei 2017  |  , , , ,
... deel van vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen dat uitkomt boven de 30%-grens (gebruikelijkheidstoets) Loon dat niet ten koste gaat van de vrije ruimte Loon dat u hebt ...

16. Vakantietoeslag   20 maart 2009
24 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... en een gebruikelijke bonus niet?' zegt hij het volgende: 'Feitelijk wordt gevraagd naar de gebruikelijkheidstoets in relatie tot het aanwijzen van loon in geld als eindheffingsbestanddeel ...

17. Veranderingen 2016   25 juli 2017
11 september 2018  |  ,
... voor werkgevers worden aangepast RDA-kosten gaan onder S&O-afdrachtsvermindering vallen Gebruikelijkheidstoets werkkostenregeling wordt aangescherpt Bent u ondernemer en wilt u weten ...

18. Vrije ruimte   23 februari 2011
6 oktober 2023  |  , , , , , ,
... niet meer dan 30% mogen afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is (zie ook: Gebruikelijkheidstoets). Vergoedingen en verstrekkingen die de werkgever als eindheffingsloon in ...

19. Werkkostenregeling   21 januari 2012
3 juni 2017  |  , ,
... onder werkkostenregeling Concernregeling Direct belastbare vergoedingen en voordelen Gebruikelijkheidstoets Gerichte vrijgestelde kosten Instemmingsrecht OR (werkkostenregeling) ...

20. Werkkostenregeling (inleiding)   31 januari 2018
26 maart 2021  |  , ,
... Voorbeeld: ontslagvergoeding. Zie Uitkeringen bijzondere gebeurtenissen. Aanvullende begrippen Gebruikelijkheidstoets, deze toets houdt in dat de hoogte van de vergoedingen en verstrekkingen ...

21. Ziektekostenvergoeding   20 maart 2009
15 maart 2018  |  , , , , ,
... bijdrage Zvw als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte? Hoe zit het dan met de gebruikelijkheidstoets?' antwoordt de Belastingdienst: 'Ja, dat mag. De gebruikelijkheidstoets ...

22. Zonnepanelen   27 april 2014
30 april 2021  |  , , , ,
... bruto loon, verlof, de vakantiebijslag of de eindejaarsuitkering inzetten. 1 Zie subparagraaf Gebruikelijkheidstoets, Staatsecretaris beantwoordt vragen over WKR. Voorwaarden Er is een aantal ...

23. De WKR gebruikelijkheidstoets toch weer ter discussie bij de Hoge Raad?   3 mei 2019
7 mei 2019  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | ,
Bij het toekennen van een onbelaste vergoeding hanteert de Belastinginspecteur de zogenaamde “gebruikelijkheidstoets”. In principe een eenvoudige toepassing, maar in een rechtszaak werd een ...

24. Netto bonusaandelen mogen niet in WKR-budget vanwege gebruikelijkheidstoets   2 september 2020
3 september 2020  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | , , , ,
Het Hof concludeert (in beroep) dat de toekenning van bonusaandelen in het onderhavige geval niet voldoet aan het gebruikelijkheidscriterium. Hierbij heeft met name meegewogen dat andere ...

25. Aanpassingen WKR   16 juni 2015
18 juni 2015  | Belastingdienst  | Fred Barkhuis  | 
... 2015, die de Werkkostenregeling raken. Het gaat om kleine wijzigingen in de eindheffing, de gebruikelijkheidstoets en de ...


Bekijk items: 1 tot 25 (33 totaal)