2024


1. Veranderingen 2024   20 september 2023
7 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... met drie belastingschijven, wordt ook de tweede schijf niet volledig geïndexeerd. Zij betalen per 2024 daardoor al vanaf een modaal inkomen (circa 39.000 euro) iets meer belasting. Tot slot gaat ...

2. Veranderingen 2024   5 mei 2023
5 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
Per 1 januari 2024 zijn er weer een flink aantal veranderingen op komst, waarvan.een aantal nog door de Eerste Kamer goedgekeurd moeten worden. U treft eerst een opsomming aan en daaronder een ...

3. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... verblijfsvergunning onder de EU ICT-richtlijn. (Bron: 30 nov. 2020) Aftopping van 30%-regeling per 2024 Per 1 januari 2024 zal de ‘aftoppingsmaatregel’ bij de 30%-regeling in werking treden. ...

4. Afkoop pensioen 10% ineens   16 mei 2023
14 november 2023  |  , , , ,
... je welke veranderingen er op stapel staan en wat de voor- en nadelen zijn. 10% in één keer vanaf 2024 Helaas is het weer uitgesteld. Vanaf 1 januari 2024 kun je tot maximaal 10% van de waarde ...

5. Aftrek speur- en ontwikkelingswerk (tabellen)   26 december 2017
8 januari 2024  |  , ,
2024 De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk is € 15.551. Deze aftrek wordt verhoogd met € 7.781 in de volgende situatie: U was in 1 of meer van de 5 voorgaande kalenderjaren geen ...

6. Algemene nabestaandenwet (tabellen)   30 maart 2009
8 januari 2024  |  , ,
1 jauari 2024 Alleenstaanden Met heffingskorting Zonder heffingskorting Bruto € 1.514,42 € 1.514,42 Loonheffing € 278,75 € 558,92 Netto € 1.235,67 € 955,50 Verzoringsuitkering en ...

7. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... onverantwoord' Pensioenakkoord in de maak: AOW-leeftijd minder snel omhoog AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog Verbeelding van een redelijke verhoging AOW-leeftijd Verhoog de pensioenleeftijd ...

8. AOW-franchise (tabellen)   22 december 2011
8 januari 2024  |  , , , ,
AOW-franchise 2024 Middelloon Eindloon meer dan maar niet meer dan franchise meer dan maar niet meer dan Franchise - 1,701% € 14.009 - 1,483% € 15.852 1,701% 1,788% € 15.816 1,483% 1,570% ...

9. AOW-uitkeringen (tabellen)   7 februari 2018
15 december 2023  |  , , , , , ,
AOW-uitkeringen per 1 januari 2024 Wie Bruto AOW bedrag Netto met loonheffings-korting Netto zonder loonheffings-korting Alleenstand € 1.541,53 € 1.459,53 € 1.166,11 Getrouwd of samenwonen ...

10. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... per 1 juli leidend bij WIA-keuring Feitelijk verdienvermogen Mogelijk kijkt UWV per 1 juli 2024 bij een WIA-beoordeling tijdelijk alleen nog naar het feitelijke verdienvermogen van een ...

11. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... tegemoetkoming voor kleine werkgevers is niet mogelijk. De minister wil echter uiterlijk per 2024 de korting vervangen door een lagere premie voor een ArbeidsOngeschiktheidsfonds (Aof) voor ...

12. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... hebben daarover gezamenlijke afspraken gemaakt in de nieuwe Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024. (Bron: Ministerie VWS, 25 mei 2020) Wijziging Arbowet inzet werkbak en werkplatform Vanaf 1 ...

13. Artificial Intelligence   31 januari 2019
22 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... ChatGPT en andere AI-chatbots waren de grote hype van 2023. De verwachting is dat deze hype in 2024 zal doorzetten. En dat het onze werkzaamheden gaat veranderen staat eigenlijk al vast. Een ...

14. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... 11 juni. 2021) Fysieke en mentale gezondheidsklachten arbeidsmigranten bijzonder hoog 12 februari 2024 In Nederland werken bijna één miljoen arbeidsmigranten, met name in de logistiek, ...

15. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... hogere cataloguswaarde geldt voor de meerwaarde 22% bijtelling Bijtelling 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Volledig elektrisch 4% 8% 12% 16% 16% 16% 17% 22% Max. catalogusprijs 50.000 ...

16. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... in stapjes verder verhoogd, totdat die in 2019 66 jaar is en vervolgens in 2023 67 jaar. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. In dit kader moeten veel andere ...

17. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... AOW-leeftijd vastgezet op 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt de AOW-leeftijd door naar 67 jaar in 2024. In de oude situatie zou de AOW-leeftijd al in 2021 naar 67 jaar gaan. In schema: Jaar 2020 ...

18. Belastingplan 2021   15 september 2020
19 december 2020  |  , ,
... Het basistarief daalt van 37,35% naar 37,10%. Dit tarief wordt ieder jaar verlaagd, tot in 2024 het tarief van 37,03% is bereikt. Reden van de verlaging is om arme mensen met schulden ...

19. Belastingplan 2022   22 september 2021
2 november 2021  |  , , , , , ,
... Daarnaast wordt de werkkostenregeling, waaronder de voorgestelde gerichte vrijstelling, in 2023/2024 geëvalueerd. Reële kosten onbelast vergoeden Het kabinet wenst met de huidige vormgeving ...

20. Belastingplannen AOW   25 december 2012
7 maart 2021  |  , , ,
... AOW en pensioenrichtleeftijd verhoogd Fiscale pensioenleeftijd naar 68 jaar AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog Bevriezing AOW-leeftijd op 66 jaar funest AOW-leeftijd op 66 jaar funest? ...

21. Belastingschijven (tabellen)   30 maart 2009
5 oktober 2023  |  , , , , , ,
Tarieven en schijven loon- en inkomstenbelasting 2024 Tot AOW-leeftijd AOW-er van na 1945 AOW-er van voor 1946 Tarief eerste schijf 36,97% 19,07% 19,07% waarvan loonbelasting 9,32% 9,32% 9,32% ...

22. Belastingtarieven   20 maart 2009
3 januari 2024  |  , , , , ,
... Vermogensbelasting en fictief rendement, hoe werkt dat? Loonheffingskorting AOW'er mag per 2024 ook bij werkgever Progressief Het tarief (belastingschijven 1 t/m 4) in box 1 is ...

23. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... om cao’s die in januari 2022, in het jaar 2021 of eerder zijn afgesloten en die pas in 2023 of 2024 aflopen. Uit recente informatie van CBS en ABNAMRO blijkt daarnaast dat veel werkenden ...

24. Bevolkingsgroei   20 maart 2009
9 februari 2024  |  , , , , , , ,
... Op basis van CBS-voorspellingen houdt het CPB rekening met een AOW-leeftijd op 67,5 jaar in 2024, 67,75 jaar in 2026 en 68 jaar in 2028. Als deze verhogingen vertraagd worden, verslechteren ...

25. Bijstand (tabellen)   30 maart 2009
8 januari 2024  |  , , , , , , ,
Uitkering bijstand 1 januari 2024 De bijstandsuitkering blijft meegroeien met de ontwikkeling van de lonen, dat betekent dat de uitkering per 1 januari en op 1 juli van het jaar aan deze ...


Bekijk items: 1 tot 25 (177 totaal)