Arbeid


1. Arbeid   20 maart 2009
16 november 2017  |  , , ,
Arbeid kent vele aspecten, reden om Arbeid op te delen in subrubrieken, zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen):

2. Arbeid (stromingen)   26 maart 2009
17 april 2017  |  ,
Inhoud Betekenis arbeid Stromingen Betekenis arbeid De betekenis van arbeid kende in de afgelopen twee eeuwen in de westerse wereld (en in het bijzonder de USA) een aantal kenmerkende stromingen ...

3. Arbeidsdeelname en deeltijd   28 september 2018
27 september 2022  |  , ,
Inhoud Arbeidsparticipatie Oorzaken groei arbeidsdeelname Steeds meer jonge vrouwen in grote steden Meer werkende vrouwen Jonge Nederlandse vrouw werkt vaker in deeltijd dan man Vrouwelijke ...

4. Arbeidsinactiviteit   20 maart 2009
11 oktober 2017  | 

5. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
Inhoud Definities Indeling arbeidskosten Arbeid kost in Nederland gemiddeld 33 euro per uur Gezonde arbeidskosten in de horeca Arbeidskosten naar bedrijfstak Uiteenlopende arbeidskosten Europa ...

6. Arbeidsmarkt   23 juni 2011
14 mei 2017  | 
Vanwege de omvang hebben wij Arbeidsmarkt opgedeeld in diverse subrubrieken, zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen):

7. Arbeidsmarktregio's en Werkbedrijven   7 oktober 2014
15 december 2017  |  , , ,
... met beperking door herontwerp werkprocessen Uitgifte Participatie Certificaat Werken met een arbeidsbeperking levert meer op dan bijstand Opdracht De 35 arbeidsmarktregio's hebben tot taak ...

8. Arbeidsmarkttoeslag   5 mei 2023
5 mei 2023  |  , ,
Arbeidsmarkttoeslag: een voorwaardelijke arbeidsvoorwaarde? Vanaf 2001 ontvangt een deel van de werknemers een arbeidsmarkttoeslag (arbeidsmarkttoelage) op basis van een regeling. In de regeling ...

9. Arbeidsomstandigheden   20 maart 2009
28 december 2018  |  ,
De vele onderwerpen die onder de Arbeidsomstandighedenwet vallen, worden in de diverse subrubrieken belicht. Zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen):

10. Arbeidsonbereikbaarheid   11 mei 2020
27 juli 2020  |  , ,
Inhoud Wetsvoorstel CAO gehandicaptenzorg Werkgevers niet enthousiast Hoe nu verder? Wetsvoorstel onbereikbaarheid ingediend Wetsvoorstel Op 18 februari 2019 diende de PvdA een wetsvoorstel in ...

11. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
Inhoud Woord vooraf Periode 1901-1980 Periode 1981 - 2004 Periode 2005 - 2020 Aantal arbeidsongeschikten daalt nauwelijks sinds 2013 Woord vooraf In een tijdsbestek van circa tien jaren heeft een ...

12. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Uitkeringen voor langdurige arbeidsongeschikten Inkomensverzekering voor Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA) Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikte (WGA) Einde ...

13. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... bij ziekte Aanpassing uitvoeringsregels ontslag Digitaal formulier voor ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid Hoe wordt de transitievergoeding berekend bij ontslag na 2 jaar ziekte? ...

14. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
14 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... langer dan twee jaar Werknemer wordt (opnieuw) ziek tijdens verrichten van passende arbeid Vrijwillige verlenging loondoorbetaling WGA-premie verhalen op werknemers Na twee jaar ...

15. Arbeidsongeschiktheidspensioen   20 maart 2009
10 juli 2020  |  ,
... aanvulling Functioneren Militair Invaliditeitspensioen Ombudsman Pensioenen bezorgd over pensioen arbeidsongeschikten Eenmalige uitkering of aanvulling In geval van langdurige (één jaar of ...

16. Arbeidsovereenkomst   20 maart 2009
27 juli 2021  |  , ,
Alles wat met arbeidsovereenkomsten van doen heeft, wordt in de onderstaande subrubrieken belicht. Zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen):

17. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Drie overeenkomsten voor het verrichten van arbeid Wettelijke grondslag van de arbeidsovereenkomst Verschil tussen loon en aanneemsom, commissie etc. Werk zelf verrichten Naam ...

18. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
Inhoud Twee soorten overeenkomsten Voortzetten arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Wet onderscheidt bepaalde en onbepaalde tijd (Wobot) Opvolgend werkgeverschap Intentieverklaring Na drie ...

19. Arbeidsovereenkomst met minderjarige   19 oktober 2009
21 maart 2017  |  ,
Inhoud Tot welke leeftijd minderjarig? Arbeidstijden Medeverantwoordelijkheid bij overtreden van arbeidstijden- of Arbowet Tot welke leeftijd minderjarig? Personen van 16 jaar en ouder mogen zelf ...

20. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... pensioen en wil doorwerken Geen wettelijke regel Er is geen wettelijke regel die bepaalt dat de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de AOW-leeftijd eindigt. In een CAO, bedrijfsreglement* ...

21. Arbeidsrecht   20 maart 2009
3 juni 2017  | 
Arbeidsrecht

22. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... naar wetten Geef alle werkenden dezelfde zekerheden Minister Koolmees verzoekt Ryanair zich aan arbeidsrecht te houden Onderzoekplicht werkgevers Een op de drie, op de vier, op de vijf et ...

23. Arbeidsrechtelijke fouten   10 maart 2010
24 augustus 2023  |  , , , , , , ,
Inhoud Fouten volgens het arbeidsrecht Ontslag vindt geen doorgang Opzegging gevolg van ernstig verwijtbaar handelen Achterstallig loon; geen rechtsgeldig einde contract, geen seizoenarbeider ...

24. Arbeidstijden   20 maart 2009
11 augustus 2017  |  ,
Arbeidstijden is een veelzijdig onderwerp. De verschillende aspecten vinden hun plaats in de diverse subrubrieken. Zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen):

25. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
Inhoud Arbeidstijdenwet 2007 Aparte regels voor jongeren ATW niet van toepassing voor … Individuele afspraken Maximum werktijden Lunchtijd geen betaalde werktijd Onderzoek herstelperiode Cijfers ...


Bekijk items: 1 tot 25 (6 498 totaal)