Meerlingen    Wetten en wetsvoorstellen (tijd, duur en rechten) 


Vakantie-aanspraken

Datum laatste wijziging: 19 mei 2018  |  Trefwoorden: Vakantie, Zwangerschap, Aanspraak

In de Wet arbeid en zorg is bepaald dat een werkneemster, naast de doorbetaling van haar salaris tijdens de periode van zwangerschap en bevalling, in diezelfde periode vakantie-aanspraken opbouwt.

Tevens is in de Wet arbeid en zorg vastgelegd dat dagen of delen daarvan waarop een werkneemster niet werkt wegens zwangerschap en bevalling, niet aangemerkt kunnen worden als vakantie.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Meerlingen    Wetten en wetsvoorstellen (tijd, duur en rechten)