Meerlingen    Wetten en wetsvoorstellen (tijd, duur en rechten) 


Vakantie-aanspraken

Datum laatste wijziging: 10 november 2020  |  Trefwoorden: Vakantie, Zwangerschap, Aanspraak

Inhoud

  1. Wet arbeid en zorg
  2. Zwangere docenten hebben recht op compensatie vakantie

Wet arbeid en zorg

In de Wet arbeid en zorg is bepaald dat een werkneemster, naast de doorbetaling van haar salaris tijdens de periode van zwangerschap en bevalling, in diezelfde periode vakantie-aanspraken opbouwt.

Tevens is in de Wet arbeid en zorg vastgelegd dat dagen of delen daarvan waarop een werkneemster niet werkt wegens zwangerschap en bevalling, niet aangemerkt kunnen worden als vakantie.

Zwangere docenten hebben recht op compensatie vakantie

Docenten in het voortgezet onderwijs wier zwangerschapsverlof in een schoolvakantie valt, moeten de verloren vakantiedagen op een later moment kunnen inhalen. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld. (Bron: De Volkskrant, 10 nov. 2020)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Meerlingen    Wetten en wetsvoorstellen (tijd, duur en rechten)