Overzicht verlof- en vakantiedagen

Datum laatste wijziging: 10 augustus 2019  |  Trefwoorden: , , ,

(in alfabetische volgorde)

Soort verlof Betaald/onbetaald Duur Bijzonderheden/voorbeeld
Adoptieverlof Betaald Maximaal zes weken Maximum max. bruto dagloon (UWV).
Verlof mag men gespreid opnemen.
Verlof geldt voor beide ouders.
ATV/ADV Betaald Bijv. 8 dagen Opnemen als roostervrije dagen
Buitengewoon verlof Als regel betaald Vaak 1 of 2 dagen Huwelijk, begrafenis, examen

Calamiteitenverlof

Betaald

Een dag (zijn meer dagen nodig, dan overgang naar kortdurend zorgverlof Vaak geïntegreerd in buitengewoon verlof

Educatief- of scholingsverlof

Als regel betaald. Zo niet, dan opnemen vakantiedag of ATV dagen Bijvoorbeeld volgen cursus en doen van examen
Feestdagen Als regel betaald, niet in een wet opgenomen.
Vaak opgenomen in CAO
Betreffende dag(en) Koningsdag, 1e en 2e Kerstdag, et cetera; incidenteel 5 mei
Geboorteverlof (tot 2019  Kraamverlof) Betaald Duur van de werkweek Vader of meemoeder: 5 dagen verlof.
Vanaf 2020 week aan-vullend geboorteverlof,
uitkering UWV
Kortdurend zorgverlof Betaald (70% van het loon tot max. dagloon) 2 keer aantal werk-uren per week binnen 12 maanden. Geldt voor familie, vrienden en buren
Langdurend zorgverlof Onbetaald Maximaal 6 weken (fulltimer), per opname maximaal 18 dagen Werkgever kan verlof weigeren (mits zwaarwegende bezwaren)
Leeftijds- of senioren dagen Betaald Afh. van leeftijd of jaren dienst-verband Bijv. vanaf 40 jaar + 1 dag. Volgens WGBL alleen toegestaan bij objectieve rechtvaardiging
Maatschappelijk verlof Geheel/gedeeltelijk buitengewoon verlof Voorbeelden: begeleiden van vakantie voor jongeren, invaliden, ouderen
Mantel- of palliatief verlof Onbetaald, gemeenten kunnen een subsidie verstrekken Verpleging langdurig (terminaal) zieke.
Werkgever kan mits zwaarwegende belangen wijgeren
Ouderschapsverlof Onbetaald, belastingkorting tot max. 50% min.loon.

Vanaf 2022 (?) recht op vier maanden ouderschaps-verlof, waarvan twee betaald
26 x aantal gewerkte uren per week, ten hoogste de helft van de werktijd per week, gespreid over twaalf maanden.

Vanaf 2022 vier maanden.
Beide ouders, voor ieder kind tot 8 jaar; recht na 1 jaar dienstverband
Overwerk (compensatie) Verlof wordt soms afgekocht Verlof gelijk aan aantal overgewerkte uren
Politiek verlof Meestal geheel of deels betaald Afh. van aantal raadsvergaderingen Ook zitting nemen in stemlokaal en maatschappelijke functies
Vakantiedagen Betaald Wettelijk minimum 20 dagen per jaar voor fulltimer Bij CAO vaak extra (bovenwettelijke) dagen
Vakbondsverlof Betaald(?) Geen wettelijke verplichting Kan bij CAO zijn geregeld
Zorgverlof (zie kort- en langdurend zorgverlof)

Zwangerschaps- en bevallingsverlof


Betaald, zie bijzonderheden 
Minstens 16 weken, bij ziekenhuis-opname meer dagen
Recht op 100% max. dagloon, meestal aanvulling tot salaris. Ingangsdatum 4/6 weken voor uitgerekende bevallingsdatum