Overwerk op te nemen als extra vrije dagen    Politiek verlof 


Overzicht verlof- en vakantiedagen

Datum laatste wijziging: 29 oktober 2018  |  Trefwoorden: Verlof, Vakantie, Overzicht, Samenvatting

(in alfabetische volgorde)

Soort verlof Betaald/onbetaald Duur Bijzonderheden/voorbeeld
Adoptieverlof Betaald Maximaal vier weken Betaling 82% van het max. bruto dagloon. Verlof mag men gespreid opnemen
ATV/ADV Betaald Bijv. 8 dagen Opnemen als roostervrije dagen
Buitengewoon verlof Betaald Vaak 1 of 2 dagen Huwelijk, begrafenis, examen

Calamiteitenverlof

Betaald

Een dag (zijn meer dagen nodig, dan overgang naar kortdurend zorgverlof Vaak ge´ntegreerd in buitengewoon verlof

Educatief- of scholingsverlof

Als regel betaald Bijvoorbeeld volgen cursus en doen van examen
Feestdagen Betaald Betreffende dag(en) Koningsdag, 1e en 2e Kerstdag, et cetera; incidenteel 5 mei
Kraamverlof Betaald / niet betaald 5 dagen Verlof voor de vader: 2 dagen betaald + 3 dagen onbetaald ouderschaps-verlof
Kortdurend zorgverlof Betaald, betaling 70% van het loon tot max. dagloon Maximaal 10 dagen per jr (fulltimer) Geldt voor familie, vrienden en buren
Langdurend zorgverlof Onbetaald Maximaal 6 weken (fulltimer), per opname maximaal 18 dagen Werkgever kan verlof weigeren (mits zwaarwegende bezwaren)
Leeftijds- of senioren dagen Betaald Afh. van leeftijd of jaren dienst verband Bijv. vanaf 40 jaar + 1 dag. Volgens WGBL alleen toegestaan bij objectieve rechtvaardiging
Maatschappelijk verlof Geheel/gedeeltelijk buitengewoon verlof Voorbeelden: verlof voor bijvoorbeeld begeleiden van vakantie voor jongeren, invaliden, ouderen
Mantel- of palliatief verlof Onbetaald, gemeenten kunnen een subsidie verstrekken Verpleging langdurig (terminaal) zieke
Ouderschapsverlof Onbetaald, belastingkorting tot max. 50% min.loon 26 x aantal gewerkte uren per week,  ten hoogste de helft van de werktijd per week, gespreid over twaalf maanden. Beide ouders, voor ieder kind tot 8 jaar; recht na 1 jaar dienstverband
Overwerk (compensatie) Verlof wordt soms afgekocht Verlof gelijk aan aantal overgewerkte uren
Politiek verlof Meestal geheel of deels betaald Afh. van aantal raadsvergaderingen Ook zitting nemen in stemlokaal en maatschappelijke functies
Vakantiedagen Betaald Wettelijk minimum 20 dagen per jaar voor fulltimer Bij CAO vaak extra (bovenwettelijke) dagen
Vakbondsverlof Betaald(?) Geen wettelijke verplichting Kan bij CAO zijn geregeld
Zorgverlof (zie kort- en langdurend zorgverlof)

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Betaald, zie bijzonderheden Minstens 16 weken, bij ziekenhuisopname meer dagen Recht op 100% max. dagloon, meestal aanvulling tot salaris. Ingangsdatum 4/6 weken voor uitgerekende bevallingsdatum

NB: De levensloopregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft (zie subrubriek Levensloopregeling).


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Overwerk op te nemen als extra vrije dagen    Politiek verlof