Wet Toekomst Pensioenen


1. Wet Toekomst Pensioenen   19 oktober 2023
26 februari 2024  |  , , , , , , , ,
Inhoud Afspraken WTP De nieuwe pensioenwet gaat per 1 juli 2023 in Invaren in strijd met Europees recht Is de roep om een nieuw pensioenstelsel een gecoördineerde overval? Afspraken WTP In de ...

2. Wetten (bijstand)   9 maart 2010
24 januari 2024  |  , , , , , , , ,
Inhoud Vele wetten Huisbezoekwet van 4 oktober 2012 Regeldruk Kamer ontziet jongeren in bijstandswet Kabinet stelt plan bij: regels bijstand minder streng Werk en Bijstand 2015 Nieuwe Wmo 2015 ...

3. Wetten en wetsvoorstellen   9 juni 2019
8 september 2020  |  , ,
Inhoud Overheidspublicaties over onder meer wet- en regelgeving Stortvloed van wetgeving Zorgen om kwaliteit van wetgeving Krachtmeting dreigt tussen rechter en wetgever Wetsvoorstel open overheid ...

4. Pensioenwetten   27 november 2015
28 juni 2021  |  , , , , , , , , ,
Inhoud Korte historie pensioenwetten Informeren over deelname Europese richtlijnen Wet Versterking bestuur pensioenfondsen Wetsvoorstel verlaging maximumopbouw en maximering pensioengevend inkomen ...

5. Europese wetgeving   1 maart 2013
13 februari 2019  |  , , ,
... fonds IORP II Richtlijn aangeboden aan Tweede Kamer Richtlijnen en verordeningen Vele Nederlandse wetten en regels zijn afgeleid van richtlijnen van de Europese Unie of geven uitvoering aan ...

6. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... op 71,5 jaar Cijfers AOW-uitkeringen AOW-aanspraken verdubbeld Belastingplan 2016 Wijziging Ziektewet Versnelde ingangsdatum AOW Sociale ongelijkheid AOW-leeftijd terug naar 65? Kabinet mag ...

7. AOW   12 februari 2017
13 februari 2017  | 
... de toekomst te kunnen betalen, moeten langer doorwerken, want we worden steeds ouder. De huidige wetgeving waarbij de AOW-leeftijd de komende jaren stap voor stap omhoog gaat en vanaf 2021 ...

8. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... als hij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. De uitkering wordt verstrekt op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en uitbetaald door het Uitvoeringsinstituut ...

9. Beheerskosten pensioenen   14 oktober 2018
22 oktober 2021  |  , , , , , , , , , ,
... Deelnemers aan pensioenfondsen hebben een extra probleem: de rekenrente voor pensioenfondsen wordt wettelijk vastgesteld door de overheid en De Nederlandsche Bank (DNB). Dat gebeurt aan de hand ...

10. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... de Jager van Financiën het Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2013 - zijnde wetsvoorstellen - ingediend bij de Tweede Kamer. Tenzij anders aangegeven is de datum van de ...

11. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... Dijsselbloem van Financiën het Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2014 - zijnde wetsvoorstellen - ingediend bij de Tweede Kamer. Tenzij anders aangegeven is de datum van de ...

12. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... 2017 De derde dinsdag in september (Prinsjesdag) 2016 is een feit. Eerder was de Verzamelwet SZW 2017 al gepubliceerd en lekte traditioneel al het nodige uit. In alfabetische volgorde: ...

13. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... komt verder onder druk te staan, plannen zijn onvoldoende onderbouwd en de fiscale wetgeving wijzigt veel te snel. Naslag: Prinsjesdag 2018: Miljoenennota 2019, Belastingplan 2019, ...

14. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden in 2020 het minst er op vooruit gaan. Algemene Ouderdomswet (AOW) Als gevolg van het pensioenakkoord zal de AOW-leeftijd minder snel stijgen dan voorheen ...

15. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
1 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Ongelijkheid besteedbaar inkomen sinds 2001 onveranderd Drie miljoen Nederlanders financieel kwetsbaar 5,4 miljoen hogere inkomens zien inkomstenbelasting dalen Geen loonstijging, minder ...

16. Brexit   9 maart 2017
16 april 2021  |  ,
... voor bedrijven Douane helpt ondernemers met ‘Brexit-toolkit’ Tweede Kamer bezorgd om noodwet voor harde Brexit No-deal kost Nederland 2,3 miljard Britten mogen nog 15 maanden in ...

17. Cijfers gepensioneerden   2 juli 2012
22 april 2022  |  , ,
... rond de 61 jaar. In 2007 begon die leeftijd te stijgen, onder invloed van regelgeving en wetswijzigingen die als doel hadden te bevorderen dat werknemers langer doorwerken. Het aandeel ...

18. DGA Pensioen   27 maart 2016
13 december 2019  |  ,
Inhoud Pensioenwet 2007 Drie varianten pensioen in eigen beheer ondernemer Veranderingen pensioen in 2014 Toolkit DGA-pensioen Pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar Afstempeling Veranderingen ...

19. Drie pijlers   11 maart 2010
24 december 2018  |  , , , , ,
... en eventueel door de werkgever gestort kapitaal te beheren en te beleggen. NB1: De werkgever is wettelijk niet verplicht de werknemers een pensioenvoorziening aan te bieden. Toch kan de ...

20. Eerder met pensioen   20 maart 2009
20 mei 2021  |  , , , , , ,
... (geweest) die het financieel aantrekkelijk maken/maakten eerder met pensioen te gaan, te weten: VUT VUT betekent vervroegde uittreding. VUT maakte het destijds mogelijk om eerder met ...

21. Europa   26 maart 2018
5 mei 2021  |  , ,
... economie PSD2 in werking Meer transparantie bij ondernemen via onlineplatforms Verzet tegen EU-wetgeving inzake WW-regels Kan WW-export worden beperkt? Uitstel WW-export EU-wet verplicht ...

22. Europese richtlijnen en verordeningen   20 maart 2009
17 oktober 2018  |  , ,
Inhoud Richtlijnen en verordeningen Dienstenrichtlijn ESF-subsidies Europese Grondwet aanvankelijk verworpen Tweede Kamer neemt motie 'rode kaart' aan Rode kaart komt er mogelijk toch Mogelijke ...

23. Financial planning   25 januari 2010
23 oktober 2020  |  , , ,
... Veranderingen in beloning en werkwijze adviseurs Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wet zorgplicht financiële dienstverleners FinTech bedreigt traditionele financiële ...

24. Fiscalisering AOW   25 december 2012
28 december 2019  |  , ,
... doorlopen tot de hogere AOW-leeftijd (die van toepassing was vóór de verlaging als gevolg van de Wet temporisering AOW-leeftijd). Dit is in lijn met eerdere toezeggingen. Ga terug naar Algemene ...

25. Grensarbeider   6 maart 2011
28 maart 2024  |  , , , , , , , , , , , , ,
... Nederlanders die in verschillende landen van de Europese Unie (EU) werken, vallen onder de sociale wetgeving van een land. Dat voorkomt dat mensen dubbele premies moeten betalen of niet verzekerd ...


Bekijk items: 1 tot 25 (123 totaal)