Organisatie van HR Visie

Visieontwikkeling HR gaat over de koers, richting, zienswijzen en opvattingen met betrekking tot menskracht op alle niveaus binnen de organisatie. Het betreft de focus op menskracht, mensgerichtheid en mensgericht organiseren, waardoor goed werkgeverschap en goed werknemerschap meer in balans zijn of met elkaar in evenwicht komen. Daarnaast omvatten HR-speerpunten (strategie) heldere, duidelijke en vooral concrete formuleringen. Dit stelt ons in staat om zeer doelgericht en resultaatgericht aan de slag te gaan met HR-beleidsthema's en gezamenlijk de menskracht binnen de organisatie te vergroten.

Daarbij kan de HR-afdeling ook bijdragen aan de verdere ontwikkeling van menskracht binnen de organisatie(s), met specifieke opbrengsten en impact.

Een HR-visie heeft betrekking op het toekomstbestendig richten, inrichten en organiseren van de HR-functie in al haar facetten. Hierbij is het van belang om ook aandacht te besteden aan HR-governance binnen de organisatie, zodat HR strategisch, tactisch en operationeel in lijn zijn en blijven. Dit maakt deel uit van het ontwikkelingstraject.

Het faciliteren van een ontwikkelingstraject voor een HR-visie is een serieuze vraag om ondersteuning. Het heeft betrekking op de toekomst van menskracht binnen de organisatie. We staan graag klaar om dit traject te faciliteren door middel van co-creatie, waarbij we in overleg tot een op maat gemaakte HR-visie komen.

 Bekijk hier meer informatie over het ontwikkelingstraject. 

Ons aanbod

We werken graag op maat met u samen aan HR-oplossingen en zoeken en vinden de juiste en bovenal passende HR-puzzelstukken. Dit doen we middels een strippenkaart (op afroep), een kleine offerte (adviserend), een traject offerte (project) of een ontwikkel offerte (programma). Hierbij maken we altijd afspraken over:

  • Aanpak op hoofdlijnen
  • Begeleidingsteam
  • Doorlooptijden
  • Capaciteiten
  • Opbrengst
  • Kosten

Het bevorderen van menskracht, mensgerichtheid en mensgericht organiseren draagt bij aan het behalen van uw menselijke en organisatiedoelen. We staan graag 'samen en anders' voor u klaar.

 Ga terug naar onze HR-producten en dienstenportfolio met HR-dienstverlening