Communicatie


1. Communicatie   15 maart 2011
8 juli 2013  | 
Bij de implementatie van flexibele beloning is een gedegen planning en heldere communicatie uiterst belangrijk. Er is immers een diversiteit aan functies betrokken bij het proces, waarbij ieder ...

2. Informatie- en Communicatie Technologie (ICT)   19 september 2019
19 september 2019  |  ,
State of DevOps report 2019 Het State of DevOps Report is een jaarlijks rapport met een aantal van de belangrijkste ontwikkelingen op IT gebied met focus op de ontwikkeling en operations van IT ...

3. Agile werken   2 februari 2016
28 februari 2021  |  , , , ,
... wezens zijn en, de meeste althans, graag samenwerken wisten we al. In de basis heb je daar geen communicatie tools bij nodig natuurlijk. Tenminste, als je bij elkaar op één plek bent. Daarom ...

4. All-in-one-loon   18 maart 2019
1 mei 2023  |  , , , , ,
... recht op nabetaling Criterium 'voldoende duidelijk voor de werknemer' All-in vraagt om duidelijke communicatie Geen rechtsgeldige afspraak over all-in loon: vakantie-uren betalen Begrip ...

5. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... 2018) Gemeenten maken werk van klare taal Gemeenten maken in toenemende mate werk van heldere communicatie met de burger. Vooral voor laaggeletterden en mensen met een lichte verstandelijke ...

6. Apps voor HRM   19 december 2016
27 oktober 2018  |  , , ,
... Ondernemingsraad App voor Transitievergoeding App voor Ontslag App voor Feedback App voor Interne communicatie App voor Disfunctionerende medewerker Wat is een app? App is een afkorting voor ...

7. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, UWV en het Verbod van Verzekeraars werken samen aan betere communicatie over het thema loondoorbetaling bij ziekte, zodat werkgevers beter weten waar ze aan ...

8. Arbocatalogi   29 juni 2010
27 juni 2021  |  ,
... positief getoetst is. Handreiking arbomaatregelen voor taal en veiligheidsrisico’s Miscommunicatie door taal wordt steeds meer erkend als een belangrijk veiligheidsrisico. Bedrijven ...

9. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... de volgende gerichte vrijstellingen: Arbovoorzieningen; Gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur als deze voldoen aan het ...

10. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
16 september 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... werkgevers blijkt dat werkgevers de prijs niet zo interessant vinden. Wat ze wél zoeken: goede communicatie en dito kwaliteit van de bedrijfsarts, een vast contactpersoon en bereikbaar zijn. ...

11. Artificial Intelligence   31 januari 2019
28 januari 2021  |  , , , , ,
... zijn geschikt om door een algoritme te laten uitvoeren. Taken die creatief, onvoorspelbaar en communicatief zijn, vallen ten deel aan mensenwerk. Houd daar nu al rekening mee en zorg dat je ...

12. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... tien sectoren: industrie en metaal, waterleidingbedrijf , bouw, handel, horeca, reisorganisatie, communicatie, financiële dienstverlening, zakelijke dienstverlening en zorg. De organisaties ...

13. Balanced Scorecard   20 maart 2009
22 april 2017  |  ,
... in een bedrijf beslaat vier onderdelen: vertaling van de visie en de strategie in concrete doelen; communicatie van de doelen en de koppeling met de individuele prestaties; planning voor het ...

14. Basisbegrippen sociale media   24 maart 2011
18 maart 2021  |  , , , ,
... rondgezonden. Zonder e-mail werken en leven is ondenkbaar geworden. Het is het belangrijkste communicatiemiddel van dit moment. Op 28 november is het daarom E-mailloze Vrijdag: een dag om ...

15. Bedrijfscommissie   20 maart 2009
12 juli 2019  |  , , ,
... en de instelling of ondersteuning van een medezeggenschapsorgaan. Meestal liep de communicatie tussen de partijen niet vloeiend of was er weinig vertrouwen. (Bron: ...

16. Bedrijfshulpverlening (BHV)   3 oktober 2009
28 oktober 2020  |  , , , , ,
... ook een jaarlijkse onderscheiding "BHV'er van het Jaar". In 2019 is dat mevrouw Marlies Venema, Communicatieadviseur, actieve BHV'er en BHV-aanspreekpunt (oefeningen, opleidingen en nog veel ...

17. Bedrijfsvakschool   18 augustus 2012
16 februari 2019  |  , , ,
... de praktijk verder. Maarten Schouten, manager recruitment Tata Steel Europe, merkt dat arbeidsmarktcommunicatie steeds belangrijker voor bedrijven. “Open dagen, banenmarkten, social media, je ...

18. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
9 september 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... opzeggen (6,3%): Sommige medewerkers stappen gewoon op of komen nooit meer opdagen, zonder communicatie met hun werkgever. Doordat er geen opzegtermijn is en er niet geanticipeerd kan ...

19. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... Tot en met 2018 geldt het noodzakelijkheidscriterium dus alleen voor gereedschappen en communicatie- en computerapparatuur. Het uitgangspunt van het noodzakelijkheidscriterium is dat ...

20. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
18 juni 2023  |  , , , , ,
... nov. 2018) BTW-heffingen e-commerce per 1 januari 2019 Op grond van de huidige wetgeving zijn telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten (‘TOE-diensten’) die worden verricht voor ...

21. Belasting Toegevoegde Waarde (Lease-auto)   5 maart 2012
26 februari 2021  |  , , , , ,
... taal de tarieven kunnen vinden die zij Europese afnemers in rekening moeten brengen. Voor telecommunicatie en andere elektronische diensten bestaat al zo’n platform. Fiscalisten vrezen voor ...

22. Belastingtarieven   20 maart 2009
2 februari 2022  |  , , , , ,
... Vorig jaar stond de teller rond deze tijd al op zeven miljoen waren. De Belastingdienst gaat extra communicatiemiddelen inzetten om mensen te wijzen op de naderende deadline van 1 mei. Er komen ...

23. Beoordelen   25 augustus 2016
28 mei 2020  |  , , , , , , , ,
... medewerker X Zeer goed Goed Redelijk Matig Slecht Loyaliteit Flexibiliteit Assertiviteit Communicatief Inzet Sociaal NB: Voor bovenstaande beoordeling is gebruikgemaakt van een ...

24. Beroepsziekte   31 maart 2010
28 juli 2021  |  , , ,
... met de hoogste incidentie van beroepsziekten zijn: industrie, bouwnijverheid, informatie en communicatie, onderwijs en gezondheidszorg. Beroepsziekten 2019 Kerncijfers beroepsziekten 2019 ...

25. Bonus   20 maart 2009
11 december 2019  |  , , , ,
... voor de bonussen gaan over duurzaamheid, klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid, kwaliteit, communicatie, veiligheid, maatschappelijke betrokkenheid, ethisch handelen én natuurlijk ook ...


Bekijk items: 1 tot 25 (231 totaal)