Modelovereenkomsten (DBA)    Wijziging arbeidscontract 


Modelovereenkomsten (goedgekeurd) (DBA)

Datum laatste wijziging: 13 juni 2017  |  Trefwoorden: DBA, Modelovereenkomst, Belastingdienst

 1. ZZP-tandartsen
 2. Architectenbureaus
 3. Bouw
 4. Agrarische bedrijven
 5. Public Relations- en communicatie-adviesbureau
 6. Accountants- en advieskantoor
 7. Recruitment
 8. ABU
 9. VNG
 10. NBBU
 11. Modelovereenkomsten stand van zaken april 2017

ZZP-tandartsen

De Belastingdienst en het UWV hebben modelovereenkomsten voor praktijkmedewerking en praktijkwaarneming in de tandartspraktijk goedgekeurd. Opdrachtgevers die op basis van deze overeenkomsten werken, hebben geen verplichting om loonheffingen in te houden en af te dragen. VvAA, KNMT en ANT hebben deze overeenkomsten gezamenlijk opgesteld, ter vervanging van de Verklaring Arbeidsrelaties (VAR). (Bron: KNMT, 28 nov. 2015)

Architectenbureaus 

De opvolger van de VAR, de modelovereenkomst voor architectenbureaus – geen gezagsverhouding, is door de Belastingdienst goedgekeurd. Omdat er veel vraag naar is bij bureaus en ZZP-ers in de architectenbranche, publiceert de Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA), waarin werkgevers (BNA) en medewerkers (bonden) zijn vertegenwoordigd, de overeenkomst nu al. Binnenkort volgen nog twee aanvullingen van de Belastingdienst: de markering van tekstdelen die volgens de Belastingdienst onmisbaar zijn en een toelichting voor het gebruik van de modelovereenkomst. (Bron: BNA, 7 jun. 2016)

Bouw

Door Zelfstandigen Bouw op

Zelfstandigen Bouw heeft vier modelovereenkomsten opgesteld voor de bouw. Alle vier de modelcontracten zijn nu officieel goedgekeurd door de Belastingdienst. Opdrachtgever en ZZP-er die op basis van een goedgekeurde modelovereenkomst met elkaar in zee gaan én zich aan de overeenkomst houden, weten zeker dat zij niet achteraf worden geconfronteerd met naheffingen door de Belastingdienst. (Bron: Zelfstandigen Bouw, 14 jun. 2016) 

Agrarische bedrijven

LTO Nederland heeft met de Belastingdienst overeenstemming bereikt over een modelovereenkomst voor het inschakelen van ZZP-ers op land- en tuinbouwbedrijven. Door gebruik te maken van deze modelovereenkomst én te werken volgens de afspraken uit de modelovereenkomst hebben agrarische ondernemers vooraf zekerheid dat zij geen loonheffingen hoeven in te houden en af te dragen. (Bron: AgriHolland, 16 jun. 2016)

Voor het gebruik van de LTO Modelovereenkomst is een stappenplan beschikbaar. Het stappenplan, de modelovereenkomst én een lijst van veel gestelde vragen en antwoorden zijn beschikbaar via de website van de Werkgeverslijn.

Public Relations- en communicatie-adviesbureau

De brancheorganisatie voor Public Relations- en communicatie-adviesbureaus VPRA heeft samen met de Belastingdienst een modelovereenkomst opgesteld die de samenwerking regelt tussen opdrachtgevers en zelfstandige opdrachtnemers in de communicatiesector. De VPRA-modelovereenkomst, die zowel door de Belastingdienst als door het UWV is goedgekeurd, vervangt de VAR-verklaring en is vrij te gebruiken door zowel leden van de VPRA als niet-leden. (Bron: Allesoverhr, 23 jun. 2016)

Accountants- en advieskantoor

Accountants- en advieskantoor Worrell & Jetten heeft namens de Nederlandse orde van beroepscoaches (NOBCO) de modelovereenkomst van opdracht voorgelegd. De Belastingdienst heeft de modelovereenkomst goedgekeurd. (Bron: AV Accountancy, 15 jul. 2016)

Recruitment

Hays beschikt over een eigen - door de Belastingdienst goedgekeurde - modelovereenkomst. De modelovereenkomst van Hays omvat de bepalingen en randvoorwaarden die inleners willen afspreken met externen en sluit daarmee consistent aan op de praktijk. Lees hoe u met de modelovereenkomst van Hays gecombineerd met de Wet DBA-scan op een praktische en veilige manier ZZP-ers kunt inhuren. (Bron: Hays, 13 sep. 2016)

ABU

De Belastingdienst heeft de tweede ABU modelovereenkomst bemiddeling goedgekeurd en gepubliceerd op zijn website. U kunt deze modelovereenkomst hier downloaden. De tweede ABU modelovereenkomst is gebaseerd op de modelovereenkomst “geen verplichting tot persoonlijke arbeid”. (Bron: ABU, 28 okt. 2016)

VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft drie verschillende modelovereenkomsten opgesteld voor ZZP-ers. Deze drie zijn allemaal goedgekeurd door de Belastingdienst. De drie verschillende modelovereenkomsten van VNG passen bij diverse soorten opdrachten. Bij de beoordeling van de modelovereenkomsten heeft de Belastingdienst alleen de artikelen getoetst die van belang zijn voor de dienstbetrekking.

VNG benadrukt het belang om duidelijke afwegingen te maken welke werkzaamheden wel en welke niet door ZZP-ers kunnen worden uitgevoerd. (Bron: Accountancyvanmorgen, 20 jan. 2017)

NBBU

Dankzij het keurmerk, ontwikkeld door branchevereniging NBBU, weten ZZP-ers en opdrachtgevers bij wie ze terechtkunnen voor correcte ZZP-bemiddeling. Het keurmerk is een garantie dat de dienstverlening van ZZP-bemiddelaars juist en betrouwbaar is, richting zelfstandige én opdrachtgever. (Bron: NBBU)

De NBBU-bijeenkomst voor ZZP-intermediairs van 9 maart 2017 trok ruim 140 belangstellende ondernemers. De opschorting van handhaving van de Wet DBA door staatssecretaris Eric Wiebes (VVD) speelde op deze dag een hoofdrol, maar ook het belang van het NBBU-keurmerk voor ZZP-bemiddeling kwam uitgebreid aan bod. Lees het verslag van de bijeenkomst.

Modelovereenkomsten stand van zaken april 2017

Het ministerie van Financiën heeft informatie openbaar gemaakt die betrekking heeft op de Wet deregulering arbeidsrelaties (DBA). Het betreft antwoorden op vragen over modelovereenkomsten.
 1. Het aantal bij de Belastingdienst ter toetsing aangeboden modelovereenkomsten per 19 april 2017: 7443.
 2. Het aantal goedgekeurde modelovereenkomsten per 19 april 2017: 1566.
 3. Het aantal afgekeurde modelovereenkomsten per 19 april 2017: 2637.
 4. Het aantal nog te behandelen modelovereenkomsten per 19 april 2017: 811. Op een aantal nieuw binnen gekomen overeenkomsten na zijn alle ingediende overeenkomsten in behandeling.
 5. Het aantal afgebroken modelovereenkomsten per 19 april 2017: 2429. Afgebroken overeenkomsten zijn overeenkomsten die uiteindelijk geen eindoordeel krijgen. Het gaat hier onder meer om de volgende situaties:
  • indiener heeft geen behoefte meer aan een standpunt op een overeenkomst;
  • indiener ziet in dat het een dienstbetrekking betreft of zal werken met een gepubliceerd model;
  • indiener heeft duidelijk een opdracht en er is geen model nodig.
 6. De gemiddelde doorlooptijd van een toetsingstraject: 14 weken.
Lees meer over modelovereenkomsten op Belastingdienst.nl

Coachende rol

De doorlooptijd lijkt relatief lang, maar de Belastingdienst heeft een coachende rol. Wanneer de Belastingdienst constateert dat een ingediende overeenkomst onvoldoende kenmerken bevat om buiten dienstbetrekking te kunnen werken stelt de Belastingdienst zich behulpzaam op door bijvoorbeeld de wettelijke mogelijkheden toe te lichten. De Belastingdienst geeft aan wat wél kan en hoe het wel kan.
Nu de druk door het opschorten van de handhaving minder groot is kost het uitoefenen van de coachende rol iets meer tijd. Indieners nemen nu meer tijd om over de mogelijkheden na te denken

Geen boetes en naheffingen tot in elk geval januari 2018

De Belastingdienst handhaaft tot in ieder geval 1 januari 2018 niet. Dit is besloten om opdrachtnemers en opdrachtgevers voldoend tijd te geven om zich voor te bereiden.
Het opschorten van de hiervoor genoemde repressieve handhaving geldt niet als iemand door de Belastingdienst als kwaadwillende wordt gezien.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Modelovereenkomsten (DBA)    Wijziging arbeidscontract