Tien mogelijke aanpassingen in de Wet DBA

wo 31 mei 2017  | Bron: HR Rendement  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: DBA, Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, ZZP, UWV, Belastingdienst, Verzekeringsplicht

Tien mogelijke aanpassingen in de Wet DBA
Een werkgroep met ambtenaren van verschillende ministeries heeft een rapport opgesteld waarin 10 varianten voor het kwalificeren van de arbeidsrelatie onder de Wet DBA wordt besproken.
De Wet Deregulering Arbeidsverhouding (DBA) heeft voor veel onrust en onzekerheid gezorgd onder werkgevers.
Eén van de varianten is opmerkelijk, want hiermee wordt het begrip “fictieve dienstbetrekking” zo opgerekt, dat bepaalde groepen ZZP’ers gelijkgesteld worden met werknemers voor de toepassing van de werknemersverzekeringen, Dat is nou net de omgekeerde wereld of het terugploegen van een misstand.
Ook is er kennelijk geen enkele ambtenaar op het idee gekomen (althans in het rapport wordt daar niets over vermeld) dat de Belastingdienst sinds 2006 geen verzekeringsplicht meer heeft gecontroleerd (wat het UWV t/m 2005 wel deed) en wat wel in het convenant van mei 2005 is overeengekomen bij de overdracht van taken, maar lukraak VAR-verklaringen heeft afgegeven. En wat vindt het UWV hiervan?
En nu?

 
Lees meer...

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: