Hervorming belastingstelsel    Huishoudelijke werkers 


Kenmerkend voor de vele amateurs die de Tweede Kamer telt

Trefwoorden: Belastingschijf, Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, DBA, Tweede Kamer

Begrijpt Carola Schouten van de Christen Unie wel wat zij zegt?

Het belastingstelsel moet op de schop en worden teruggebracht naar een stelsel met twee schijven. Dat bepleit de ChristenUnie in het verkiezingsprogramma dat vandaag wordt gepresenteerd. Volgens de ChristenUnie is een belastingstelsel met maar twee schijven goed voor eenverdieners, starters en gezinnen; zij gaan er op vooruit. Kamerlid Carola Schouten: "Wat ons betreft gaan we terug naar een basistarief van 35 procent en een toptarief van 49 procent. Door het terug te brengen naar twee schijven wordt het eenvoudiger en veel eerlijker."

Redactie: Een basistarief van 35 procent en 49 procent, maar bij welke hoogte krijgen we dan de 2e schijf? En velen hebben niet door dat de 1e en 2e schijf nu voornamelijk bestaan uit de Volksverzekering en relatief weinig aan Belasting*. Hoeveel kritiek je ook kan hebben op het schijventarief, het is een uitgekiende manier voor een evenwicht in de “inkomenspolitiek”.

* In de schijven 1 en 2 zijn de percentages voor de volksverzekeringen verwerkt: AOW (17,90%), AWBZ/WLZ (9,65%) en Anw (0,60%), totaal 28,15%. Dat betekent dat de lage inkomens respectievelijk slechts 8,4% en 12,25% belasting betalen. De hoge inkomens betalen over de 4e schijf 52% belasting.
 
Verder wil deze partij ook af van de inmiddels gewraakte wet-DBA. Zzp'ers moeten daarvan worden bevrijd stelt de partij. In plaats daarvan moet de VAR-verklaring weer terugkeren.

Redactie: De meeste partijen en Kamerleden hebben nog steeds niet begrepen dat de wet-DBA niets anders is dan een bevestiging van de bestaande wetgeving uit 1953 over de “Verzekeringsplicht”, die bepaalt of iemand werknemer is voor de sociale verzekeringen. De VAR-verklaring is een uitvinding van de Belastingdienst, die volkomen strijdig is en was met de Wet van 1953, omdat de Belastingdienst gewoon de taak die zij in principe  in 2005 overnam van het UWV niet heeft uitgevoerd! Zie ook: https://www.hr-kiosk.nl/opinie/hoezee-hoezee-iedereen-zzp
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Hervorming belastingstelsel    Huishoudelijke werkers