Tweede Kamer


1. Tweede Kamer   7 oktober 2020
13 maart 2021  |  , , ,
Inhoud Debat Tweede Kamer Eerste Kamer stemt in met tijdelijke coronawet Goed overleg met kabinet over verruiming coronasteun Debat Tweede Kamer Na bijna een half jaar soebatten debatteert de ...

2. Eerste en Tweede Kamer   10 maart 2018
23 februari 2018  |  , ,
... in het UBO-register. Zij verliezen dus een deel van hun privacy. (Bron: BDO, 31 mei 2016) NB: De Tweede Kamer heeft op 24 mei 2016 een motie aangenomen waarin men de regering verzoekt bij het ...

3. Eerste en Tweede Kamer   25 oktober 2014
25 oktober 2020  |  ,
Inhoud Eerste Kamer Tweede Kamer Sites Verhouding tussen Eerste en Tweede Kamer Filibusteren werkt niet in het Nederlandse parlement Nederlander vertrouwt Tweede Kamer steeds een beetje meer ...

4. Kenmerkend voor de vele amateurs die de Tweede Kamer telt   14 oktober 2016
, , ,
Begrijpt Carola Schouten van de Christen Unie wel wat zij zegt? Het belastingstelsel moet op de schop en worden teruggebracht naar een stelsel met twee schijven. Dat bepleit de ChristenUnie in het ...

5. 30%-regeling   20 juli 2010
8 september 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... toepasbaar op inkomstenbelasting Aanscherping 30%-regeling is mogelijk illegaal 30%-regeling voor tweede gelijktijdige dienstbetrekking geoorloofd Vraag-en-antwoordenbesluit 30%-regeling ...

6. Aandelenopties   2 februari 2012
7 juli 2020  |  , , ,
Inhoud Inleiding Regeling excessieve beloningen Oude regeling Werkkostenregeling (WKR) Naslag Worden werknemersopties fiscaal aantrekkelijker? Wetsvoorstel aanscherping beloningsregels financiële ...

7. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... in op de verschillen tussen de overeenkomst van opdracht en aanneemovereenkomst. * Eerste en Tweede Kamer samen heten officieel de Staten-Generaal. Het is een oude aanduiding die verwijst ...

8. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend gemaakt tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Klijnsma roept de arbeidsmarktregio’s op om werkgevers sneller te voorzien van ...

9. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... de banen via uitzendcontract of detachering niet uitgesplitst naar overheid en markt. De Tweede Kamer wordt door SZW jaarlijks aan het eind van het parlementaire jaar geïnformeerd over ...

10. Administratie WKR   7 februari 2017
10 juli 2018  |  , ,
... juni 2018 antwoorden op vragen over het rapport “Evaluatie werking werkkostenregeling” naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit de reactie van de staatssecretaris komt naar voren dat de beoogde ...

11. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... tot een boete voor de WBSO. 1 De btw-margeregeling is nog wel van toepassing op de levering van tweedehands goederen, kunst, antiek of verzamelingen (curiosa). De margeregeling houdt in dat je ...

12. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekend in opdracht van de Tweede Kamer. In 2013 kwam het saldo van baten en lasten uit op 2,3 tot 2,9 miljard euro ...

13. Algemeen, begrippen, rapporten, wetten   2 maart 2019
22 mei 2021  |  ,
... in een verklaring over klimaat en duurzaamheid die naar de informateur en de fracties in de Tweede Kamer is gestuurd. De ondertekenaars vragen in de verklaring ook om de ruimte om te ...

14. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
18 november 2021  |  , , , , , , , , , , ,
... naar 66 jaar en zeven maanden in 2022 Korte voorgeschiedenis in 1917 besloot de toenmalige Tweede Kamer om de pensioengerechtigde leeftijd van 70 jaar te verlagen naar 65 jaar; de AOW ...

15. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... Wet bescherming persoonsgegevens vervangen Uitvoeringswet AVG aangeboden aan de Tweede Kamer Uitvoeringswet AVG aangenomen door de Tweede Kamer Slechts kwart grote bedrijven ...

16. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... mensen met een handicap toegankelijk te maken. De verplichting moet ingaan per 1 januari 2017, de Tweede Kamer heeft hiermee ingestemd. Het gaat er om dat bedrijven eenvoudige aanpassingen moeten ...

17. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... Gemeenten voorspellen bijstandsfraude met algoritme Voordelen Vooroordelen Solliciteren per webcam Tweede Kamer Zorg voor transparantie Algoritmes bepalen wie bij Unilever een traineeship krijgt ...

18. Ambtenaren (inleiding)   15 september 2013
13 januari 2020  |  , ,
... ambtenaar zijn, en al helemaal niet op de terreinen veiligheid en justitie. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde 5 februari 2013 in met een motie van die strekking. Er moet een richtlijn ...

19. Anderhalve meter   13 april 2020
13 september 2021  |  , ,
... verschoven naar 2022 Het wetsvoorstel "Pensioenverdeling bij scheiding" wordt op verzoek van de Tweede Kamer pas na het zomerreces behandeld. Het gevolg hiervan is dat de voorgenomen ...

20. Arbeidskosten   15 augustus 2018
14 september 2020  | 
... (Bronnen: ADP & HR-Praktijk, 4 jan. 2018) Aof-premie kleine werkgevers gaat omlaag Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend voor een wijziging van de Wet financiering sociale ...

21. Arbeidsonbereikbaarheid   11 mei 2020
27 juli 2020  |  , ,
... meer dan een miljoen werknemers stress of burn-outklachten. Om dit risico te beperken heeft Tweede Kamerlid Gijs van Dijk op 21 juli 2020 het wetsvoorstel voor de Wet op het recht op ...

22. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
20 december 2021  |  , , , , , , , ,
... drie maanden Zieke werknemer heeft recht op volledige betaling vakantie-uren Jurisprudentie: In tweede ziektejaar 70 procent van het salaris Burn-out: werkgever mag loonsanctie derde ziektejaar ...

23. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... geldt alleen voor ziektegevallen die op of na 1 januari 2004 zijn begonnen; in het tweede ziektejaar wordt de loondoorbetalingsverplichting beperkt tot 70% van het laatst verdiende ...

24. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... werk kunnen vinden. Dat blijkt uit een onderzoek dat minister Asscher van Sociale Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Asscher voelt zich door het onderzoek gesteund in zijn beleid om ...

25. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... wetsvoorstel doorwerken na AOW-leeftijd Overgangsregeling verkorte loonbetaling zieke AOW’ers Tweede Kamer stemt in met Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd Akkoord Eerste Kamer ...


Bekijk items: 1 tot 25 (1 160 totaal)