Europese Richtlijnen Verordeningen


1. Europese richtlijnen en verordeningen   20 maart 2009
17 oktober 2018  |  , ,
Inhoud Richtlijnen en verordeningen Dienstenrichtlijn ESF-subsidies Europese Grondwet aanvankelijk verworpen Tweede Kamer neemt motie 'rode kaart' aan Rode kaart komt er mogelijk toch Mogelijke ...

2. Europese wetgeving   1 maart 2013
13 februari 2019  |  , , ,
Inhoud Richtlijnen en verordeningen Richtlijnen pensioen Algemene pensioeninstelling Strengere Europese eisen aan pensioenfondsen? Europarlement wil geen uniforme pensioenregels Brussel komt ...

3. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... de Arbeidstijdenwet. Bij bedrijfs- en transportinspecties worden overtredingen voortaan volgens Europese regels in 3 categorieën ingedeeld. Bij een kleine inbreuk op de regels kunnen boetes ...

4. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , , , ,
... De EU-richtlijn 2019/1152, betreffende de transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie is op 20 juni 2019 vastgesteld. De richtlijn moet uiterlijk 1 augustus 2022 worden ...

5. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige Europese Arboregels Arboprofessionals Taak werkgever bij infectieziekten Baas wil fit personeel: ...

6. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
... van beursgenoteerde bedrijven in Nederland krijgen minder betaald dan bestuurders in andere Europese landen. CEO's van Nederlandse bedrijven die meer dan 5 miljard euro waard zijn, kregen ...

7. Cookiewet   2 juli 2011
13 december 2019  |  , ,
Inhoud Wat zijn cookies? Gevaar Wet Europese richtlijnen Opt-in methode Cookiewetgeving versoepeld Invoering Cookiewet niet in zicht Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine bestanden die informatie ...

8. Elektrische auto   17 januari 2019
12 mei 2023  |  , , , , , , , ,
... in Europa meer onzuinige auto's kunnen verkopen, zodat de netto-CO2-winst nihil is. Om aan de Europese CO2-normen te voldoen zullen plug-ins en EV's wel verkocht moeten worden, maar het is ...

9. Europa   26 maart 2018
5 mei 2021  |  , ,
Inhoud Geschiedenis Europese munt Debat 'Europese waarden: een gevaar voor de Unie?' Landverslag Nederland 2018 Oprichting Europese Arbeidsautoriteit Kans kleiner dat overheid bank moet redden EU ...

10. Flexibele arbeidsovereenkomst   6 januari 2010
7 november 2023  |  , , , , , , , ,
... met een tijdelijk contract de laatste tien jaar sneller gegroeid dan in de meeste andere Europese landen. Nederland staat nu in de top drie van landen in de EU-15, achter Spanje en ...

11. Ouderschapsverlof   20 maart 2009
23 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... en uitbreiding ouderschapverlof Uitbreiding van het ouderschapsverlof kan ook zonder wet Europese regelgeving over vaderschaps- en ouderschapsverlof Jonge vaders en de combinatie van ...

12. Richtlijnen en Verordeningen   15 november 2015
14 november 2023  |  , , , , , , ,
Inhoud Europese richtlijnen en verordeningen Pensioen- en Spaarfondsenwet Brussel komt Nederland tegemoet op pensioenrichtlijn Uitstel keuzerecht bedrag ineens en informatieplicht over ...

13. Studiekosten   20 maart 2009
26 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... hanteert voor de aftrek van scholingsuitgaven in de Wet inkomstenbelasting is volgens het Europese Hof gerechtvaardigd en dus niet in strijd met het EU-recht. Een 30-plusser heeft ...

14. Uitzending naar het buitenland (expatriëring)   20 maart 2009
27 februari 2020  |  , , , , ,
... Volksverzekeringen AOW en Anw Vernieuwing regels sociale bescherming binnen Europese Unie (EU) 60-dagenregeling Luanda, Moskou, Tokyo duurste steden voor expats Vrouwelijke ...

15. Vakantiedagen (ziekte)   21 januari 2011
29 november 2023  |  , , , , , ,
... beperkt wordt tot de laatste zes maanden van de ziekte (7:635, lid 4 BW). Een uitspraak van het Europese Hof van Justitie (januari 2009) verbiedt het voorstaande, zieke werknemers blijven ...

16. Wetten, verdragen, regelingen, besluiten et cetera   3 mei 2014
21 november 2017  |  , ,
Inhoud Sites Wettenpocket portaal Overgang naar het vernieuwde basiswettenbestand Europese richtlijnen en verordeningen Sites Er zijn diverse sites waar de letterlijke teksten van wetten, ...

17. Europese meetmethode voor CO2-uitstoot auto’s budgetneutraal verwerkt   10 oktober 2016
11 oktober 2016  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | , ,
De Europese lidstaten hebben een nieuwe meetmethode afgesproken waardoor de CO2-uitstoot van auto’s zoals die wordt vastgesteld in een testomgeving beter overeenkomt met de daadwerkelijke ...

18. Europese Raad neemt richtlijn tegen belastingontwijking aan   31 juli 2016
2 augustus 2016  | Taxence  | Fred Barkhuis  | , ,
Nadat op 21 juni 2016 de EU-landen al een akkoord sloten, heeft nu ook de Europese Raad het pakket maatregelen tegen belastingontwijking aangenomen. Volgens de Raad is nu zeker gesteld dat de ...

19. Europese stukken te vaak geheim   15 maart 2017
17 maart 2017  | Reformatorisch Dagblad  | Fred Barkhuis  | , ,
De vergaderstukken van ministers van de Europese Unie worden vaak ten onrechte geheimgehouden. Dat is de conclusie van de raadsman van de Tweede Kamer, de parlementair advocaat. De Kamer zegt door ...

20. Verzoek geen nieuwe Europese Arbo-richtlijnen   2 juli 2012
4 juli 2012  | ArboOnline  | Fred Barkhuis  | , , ,
EG-lidstaten hebben de Europese Commissie gevraagd om in de komende tijd geen nieuwe richtlijnen op arbo-gebied te ontwikkelen. Zij wijzen erop dat de aandacht nu gevestigd dient te worden op ...

21. Belastingdienst: spoedreparatie fiscale eenheid onuitvoerbaar   13 juni 2018
14 juni 2018  | Fiscaalvanmorgen  | Fred Barkhuis  | , , ,
De spoedreparatie die staatssecretaris Snel van Financiën heeft opgenomen in zijn recente wetsvoorstel, is niet uitvoerbaar. De fiscus is ook somber gestemd over andere onderdelen van de ...

22. Brussel waarschuwt voor onevenwichtige economie   26 februari 2017
28 februari 2017  | Nieuws.nl  | Fred Barkhuis  | , ,
De hypotheekschulden van Nederlandse huishoudens groeien door de gestegen huizenprijzen. Mede daardoor is de Nederlandse economie uit evenwicht. Net als in eerdere jaren dringt Brussel aan op ...

23. Brussel waarschuwt voor onevenwichtige economie   26 februari 2017
1 maart 2017  | Nieuws.nl  | Fred Barkhuis  | , , ,
De hypotheekschulden van Nederlandse huishoudens groeien door de gestegen huizenprijzen. Net als in eerdere jaren dringt Brussel aan op aanpak van de hypotheekrenteaftrek en hervorming van het ...

24. ECB-directielid vreest dat spaarcultuur verloren gaat   3 januari 2018
4 januari 2018  | Börsen-Zeitung  | Fred Barkhuis  | , , ,
Yves Mersch, directielid van de Europese Centale Bank, waarschuwt voor een te late en te langzame afbouw van het huidige monetaire beleid. Hij vreest dat de lage en negatieve spaarrentes de ...

25. Gebruik geen Excel voor personeelsdata   19 augustus 2016
23 augustus 2016  | PW De Gids  | Fred Barkhuis  | , ,
Gebruikt u nog Excel-sheets om personeelsgegevens te bewaren? Pas dan op! Met de nieuwe Europese privacy wetgeving maakt u kans op een boete. Vanaf 25 mei 2018 geldt nog maar één privacywet in de ...


Bekijk items: 1 tot 25 (43 totaal)