Inkomen


1. Inkomen HR-professional   10 november 2015
3 februari 2020  |  , ,
Inhoud Inkomen 2015 Uurloon HR-ZZP-ers bovengemiddeld Inkomen 2016 Verdien ik wel genoeg? HR-manager, 48.000 euro bruto per jaar Inkomen 2017 HR-salarissen stijgen op kantoor meer dan gemiddeld ...

2. Inkomens publieke en semipublieke sector (tabellen)   12 augustus 2009
8 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... De regels voor het maximumsalaris van topfunctionarissen staan in de Wet normering topinkomens (WNT). Elk jaar neemt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een ...

3. Inkomensafhankelijke inhoudingen, uitkeringen en regelingen   14 januari 2012
15 juli 2018  |  , , , ,
Opsomming Korting vanwege inkomen In vele wetten, regelingen e.d. worden mensen met een hoger inkomen en/of vermogen gekort. Behalve dat rijkere personen meer belasting betalen, zijn er nog vele ...

4. Basisinkomen   5 augustus 2015
17 december 2020  |  ,
Inhoud Begrip Politie partijen Experimenten Nederland Proef met basisinkomen in Finland Experiment basisinkomen in Terneuzen Experiment basisinkomen Terneuzen verboden Vaststellen van de ...

5. Basisinkomen   29 augustus 2016
10 februari 2019  |  ,
Inhoud Begrip Politie partijen Experimenten Nederland Proef met basisinkomen in Finland Burgers zetten basisinkomen op agenda Kamer Proef met basisinkomen in Finland gestopt Basisinkomen zorgt in ...

6. Lage inkomensvoordeel (tabellen)   25 mei 2017
9 januari 2024  |  , , ,
Lage-inkomensvoordeel 2024 Per 1 januari 2023 is de bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) ingegaan. Dit resulteert in een grotere groep medewerkers die voldoet aan het ...

7. Tweede inkomen   10 september 2013
17 april 2017  |  ,
... Europeanen. Herbalife vindt het belangrijk om in kaart te brengen hoeveel Nederlanders een tweede inkomen hebben en een tweede inkomen ambiëren of zelfs nodig hebben. Daarom deed Herbalife ...

8. Belastbaar inkomen uit werk   20 maart 2009
1 maart 2018  |  , , , ,
... mee in olympisch prijzengeld Uitruil woning tegen pensioenrechten bij echtscheiding is belast inkomen Box 1 In box 1 zijn alle inkomsten opgenomen die door enige vorm van arbeid worden ...

9. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)   20 maart 2009
12 juli 2019  |  ,
De wet Werk in Inkomen naar Arbeidsvermogen kent vele aspecten, in de diverse subrubrieken wordt dat duidelijk gemaakt. Zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen).

10. Europees Parlement (inkomens en vergoedingen)   25 november 2016
27 april 2019  |  , , ,
Inhoud Bezetting Organisatie Inkomen EU-ambtenaren Inkomen Europese Commissie Beloning Europarlementariërs Pensioen Europarlement blijft inzage in onkostenvergoedingen weigeren Europees parlement ...

11. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... Voor werknemers met een afgeronde masteropleiding die 29 jaar of jonger zijn geldt een verlaagd inkomenscriterium van € 28.125 (2019). In de meeste gevallen zal niet specifiek meer op ...

12. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... opties Belastingheffing Formules Praktijk Instemming ondernemingsraad vereist Bonussen hoge inkomens extra belast Stichting Nederlands Participatie Instituut Vakbonden Naslag Besluit inkoop ...

13. Aanpassing aan werkkostenregeling (pensioen)   26 november 2015
14 december 2019  |  ,
... en de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (Witteveen 2015). In dat kader is ook de goedkeuring voor het vervroegen van de ...

14. Aantallen   27 februari 2013
9 april 2019  |  , ,
... aan de productie in Nederland en een bijdrage van ongeveer 11 miljard euro aan ons nationaal inkomen. Zij zijn daarmee van grote economische waarde voor Nederland. Arbeidsmigranten zijn ...

15. Aanvulling AOW   7 februari 2020
24 februari 2020  |  , ,
Inhoud Inleiding Ouderen in problemen door niet-gebruik ouderdomsregelingen Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen moet eenvoudiger Inleiding Bijstand vult onvolledige AOW aan Als u geen ...

16. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... Premiekorting oudere werknemers Wet SUWI Poortwachterstoets Leerwerkbanen Werktijdverkorting Wet inkomensvoorziening oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Wet ...

17. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... slag te helpen. Polisadministratie Deze administratie houdt in dat het UWV gegevens verzamelt over inkomens, uitkeringen en arbeidsverhoudingen van alle verzekerden in Nederland. Het UWV gebruikt ...

18. Administratie WKR   7 februari 2017
10 juli 2018  |  , ,
... tarief wegvalt, maar voor de werkgever ook de gevolgen voor de premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Daarnaast zijn door de WKR toe te passen er ...

19. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)   9 januari 2016
4 juni 2017  |  , ,
... hoe komen we eruit? Een man haalt geld uit zijn portemonnee. Ze zijn zo goed bedoeld, de 27 inkomensregelingen waarmee politici hun kiezers een financieel steuntje in de rug proberen te ...

20. Afkoop pensioen 10% ineens   16 mei 2023
14 november 2023  |  , , , ,
... € 37.149 slechts 19% (2023) aan belasting. Daarboven betaal je 37%. Is het totale belastbare inkomen meer dan E 73.032 dan betaal je zelfs bijna 50% over het meerdere. Het kan dus zijn dat ...

21. Aftrek speur- en ontwikkelingswerk (tabellen)   26 december 2017
8 januari 2024  |  , ,
... toe. 2021 Het percentage waarmee de meeste aftrekposten in 2021 kunnen worden verrekend met het inkomen, daalt naar 43% tegen 46% nu. De vermindering van de aftrek gaat de komende jaren door, ...

22. Aftrek zorgkosten   3 februari 2018
30 juli 2018  |  , ,
... voor wie dit het hardst nodig heeft: chronisch zieken met hoge zorgkosten en een relatief laag inkomen. Rekenvoorbeeld: Mijnheer X zonder partner verdiende in 2017 € 60.000 bruto. Hij wil ...

23. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... voortvloeiende gezondheidsproblemen komen meer voor bij mensen met een lage opleiding en een laag inkomen. Om resultaten te bereiken is vaak ook inzet op de achterliggende problematiek nodig. In ...

24. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
... Planbureau (CPB) vindt zo'n nieuwe belasting niet nodig. Met een hogere belasting op kapitaalinkomen en een lagere belasting op arbeidsinkomen zouden de eventuele negatieve effecten van dit ...

25. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
Inhoud Inleiding en voorwaarden Europa Recht Vervallen recht Uitkering inkomensafhankelijk Soorten uitkeringen Halfwezenuitkering vervalt Hoogte uitkering. Anw-hiaatpensioenverzekering Cijfers ...


Bekijk items: 1 tot 25 (1 197 totaal)