Sociale Voorzieningen


1. Sociale wijkteams   14 maart 2017
7 september 2019  |  ,
Inhoud Sociale wijkteams Stichting VraagWijzer Nederland Onderzoek sociale wijkteams in Amersfoort Doel minder dure zorg door inzet wijkteams niet gehaald Sociale wijkteams Gemeenten staan voor de ...

2. Sociale zekerheid (inleiding)   20 maart 2009
10 mei 2024  |  , , , , , , , , , ,
Inhoud Begrip Sociale zekerheid Grondwet artikel 20 Verplicht verzekerd Particuliere verzekering Uitvoering sociale zekerheid Voorzieningen sociaal minimum Normen Premies Cijfers Cijfers CBS en ...

3. Wet sociale werkvoorziening (Wsw)   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , , , , , , , ,
... Sociaal akkoord Iets meer mensen met beperking aan het werk”, aldus Cohen. 30 miljoen euro voor sociale werkplaatsen Dreigement Eindstand WSW 2014 komt op 103 duizend Zorgen om arbeidsbeperkten ...

4. Basisbegrippen sociale media   24 maart 2011
18 maart 2021  |  , , , ,
... een online vriendennetwerk voor in principe iedereen. Facebook (smoelenboek) is de meest gebruikt sociale netwerksite ter wereld. Gebruikers van facebook (ouder dan 13 jaar) schrijven zelf hun ...

5. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... bestaat. In dat geval kan er - met terugwerkende kracht - alsnog afdracht loonbelasting en premies sociale voorzieningen worden gevorderd. Dienstverleningsovereenkomst Een vorm van 'Aannemen van ...

6. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... in ziek melden UWV bereikbaar via goedkoper 088-telefoonnummer Verbetering uitvoering sociale zekerheidsstelsel door UWV Nieuwe Regelhulp financieel CV Formulier Bijstelling plan van ...

7. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... verdelen’, zegt wethouder Claudio Bruggink van Hengelo in Trouw. ‘Maar de tekorten in het sociale domein zijn te groot. Zo wil Hengelo de vergoedingen gaan versoberen. Woonplaatsbeginsel ...

8. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... volwasseneneducatie, maar staat het ook op de agenda van tal van maatschappelijke organisaties en sociale partners; een struikelblok bij de bestrijding van laaggeletterdheid onder de potentiële ...

9. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
... hoger in 2022 dan in 2012 Definities Dat zijn er vele, onder meer: loonkosten, premies voor sociale verzekeringen, pensioenvoorzieningen, vergoedingen en verstrekkingen; het resultaat van ...

10. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , , , ,
Inhoud Voorwoord Primaire arbeidsvoorwaarden Secundaire arbeidsvoorwaarden Tertiaire arbeidsvoorwaarden Quartaire arbeidsvoorwaarden Overzicht van arbeidsvoorwaarden Trends anno 2018 over ...

11. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... werkplek. Dankzij een ZonMw subsidie van € 600.000 en € 90.000 van het Kenniscentrum voor Sociale Werkgelegenheid SBCM starten twee onderzoeksprojecten op het terrein van gezond werk voor ...

12. Arboconvenant   3 oktober 2009
19 februari 2019  |  , , , ,
Inhoud Verplichting werkgevers Succes Adieu programma, welkom catalogi Arbocertificaten Campagne Werkbuddies RSS-feed Arbocatalogi beschikbaar op het Arboportaal Nieuwe certificatieschema’s voor ...

13. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... op te nemen. De griepprik is vrijwillig en kost de werknemer niets. Minister Asscher van Sociale Zaken verplicht werknemers niet om zich te laten vaccineren. Dit schrijft hij in een ...

14. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... in Nederland. De enquête is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid en Sociale Zaken. Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Jaarlijks wordt de Nationale Enquête ...

15. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... van de grens is de optelsom van de minimaal vereiste uitgaven voor voedsel, kleding, woning en sociale participatie* die het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) hanteert: € ...

16. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... manier een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Zo wordt ook een verhoogde druk op de sociale voorzieningen in de toekomst voorkomen. Het gaat om extra geld, zodat de opvang niet ten ...

17. Bedrijven en organisaties   2 maart 2019
13 februari 2021  |  , ,
... en meer over het convenant, Findinet, 28 sep. 2018) Sociaal en groen ondernemen wordt mainstream * Sociale en milieuvriendelijke bedrijven zijn steeds vaker succesvol. De vraag naar verantwoorde ...

18. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Wet Ontslag/WW In de procedurevergadering van 15 januari 2013 heeft de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het wetsvoorstel hervorming Ontslagrecht en WW verzocht om ...

19. Begrip en diverse onderwerpen   28 maart 2018
28 februari 2023  |  ,
... berichtte vorig jaar over AdviceRobo, een bedrijf dat banken aanbiedt om mede op basis van het sociale mediagedrag van mensen te bepalen hoeveel iemand mag lenen. (Bron: De Volkskrant, 9 mei ...

20. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... van 16 september 2014 van het ministerie SZW met de titel 'Werk centraal in begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015'. Meer uitgebreid is de bijbehorende Memorie van ...

21. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... Hervormingen Er zijn afgelopen periode diverse hervormingen doorgevoerd voor de zorg, onderwijs, sociale voorzieningen en een solide pensioenstelsel. De regering gaat de uitwerking van deze ...

22. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... De adempauze is alleen bedoeld voor mensen die via de reguliere weg geen oplossingen vinden. Sociale verzekeringen De (voorlopige) premies 2017 zijn bekend gemaakt: Anw: premiepercentage ...

23. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... daarom fundamenteler bezien of op de lange termijn de verschillende stelsels van het arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit nog aansluiten bij een veranderende economie en arbeidsmarkt. ...

24. Besteding van gelden en organisatie   9 juni 2019
7 september 2020  |  ,
... 320 van dergelijke regelingen. De belangrijkste terreinen van gemeentelijke samenwerking zijn de sociale werkplaatsen, stadsregio’s, veiligheidsregio’s, de gemeentelijke gezondheidsdiensten ...

25. Bevolkingsgroei   20 maart 2009
9 februari 2024  |  , , , , , , ,
... gaat in 2023 niet omhoog. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet heeft, op basis van nieuwe cijfers over de ...


Bekijk items: 1 tot 25 (137 totaal)